1.  Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (pdf)
 2. Положення про науково-технічну раду (pdf)
 3.  Положення про науково-дослідну частину (pdf)
 4. Положення про відділ з організації та проведення студентських олімпіад, конкурсів різного спрямування і рівня (pdf)
 5. Положення про відділ супроводу держбюджетних тем та загальної звітності НДЧ (pdf)
 6. Положення про відділ супроводу госпдоговірної та грантової наукової діяльності (pdf)
 7. Положення про студентський науковий гурток та проблемну групу (pdf)
 8. Положення про проведення наукових конференцій на базі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (pdf)
 9. Закон України "Про освіту" 
 10.  Закон України "Про вищу освіту"
 11. Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльності" 
 12. Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій 
 13. Наказ ХНУМГ ім.О.М.Бекетова №146-01 від 14.05.2018 р. "Про зберігання НДР" (pdf)
 14.  ДСТУ 8302:2015. Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. (pdf)
 15. ДСТУ 3973-2000. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт (pdf)
 16. ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та оформлювання (pdf)

 

Звіти про наукову та науково-технічну діяльність Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова