2019

                 Рік заснування:    1992

              Тематична спрямованість:

Збірник включено до фахових видань категорії Б за спеціальностями:

наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019
 
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз
125 Кібербезпека
126 Інформаційні системи та технології
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
261 Пожежна безпека
263 Цивільна безпека
273 Залізничний транспорт
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (за видами)
 
наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019
 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
183 Технології захисту навколишнього середовища
    

Висвітлюються питання:

  • будівництва, реконструкції, капітального ремонту житлових, громадських будівель, міських споруд та підприємств комунального господарства, а також пов’язаних з цими питаннями проблем;
  • водо-, тепло-, газопостачання, каналізації, санітарного очищення міст, селищ, житлових, громадських споруд і підприємств міського господарства;
  • очищення питної та стічних вод, екології;
  • техногенної безпеки України;
  • охорони праці, пожежної безпеки, технічних засобів охорони навколишнього середовища;
  • розвитку і експлуатації міського транспорту (електричного та автомобільного);
  • транспортних систем та ергономіки;
  • електропостачання і освітлення міст, створення та експлуатації обладнання і приладів;
  • інформаційних технологій, управління проектами та програмами;
  • теорії архітектури, реставрації пам’яток архітектури, архітектури будівель та споруд, містобудування та ландшафтної архітектури.

 ISSN:    (print)  2522-1809, (online)  2522-1817

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 22331-12231ПР від 23.09.2016 р.

Галузь науки:  технічні науки

 
Періодичність: 4 збірника за рік
Мова видання: українська, англійська
Засновник:   Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
 

Відповідальний редактор: БАБАЄВ Володимир Миколайович

(доктор наук з державного управління, професор, ректор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова).

Відповідальний секретар: СУХОНОС Марія Костянтинівна

(доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи ХНУМГ ім. О.М. Бекетова).

Редакційна колегія:

ГОВОРОВ Пилип Парамонович - доктор технічних наук, професор, професор кафедри світлотехніки та джерел світла ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

KAGALOVSKY Victor - PhD, Professor, Engineering College "Sami Shamun", Israel;

ЛОБАШОВ Олексій Олегович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

ПЛЮГІН Владислав Євгенович - доктор технічних наук, професор, професор кафедри системи електропостачання та електроспоживання міст ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

ШМУКЛЕР Валерій Самуїлович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівельних конструкцій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Координаційна рада:

ДАЛЕКА Василь Хомич – доктор технічних наук, професор, професор кафедри електричного транспорту ХНУМГ

ім. О.М. Бекетова;

ДРЕВАЛЬ Ірина Владиславівна – доктор архітектури, професор, завідувач кафедри містобудування ХНУМГ

ім. О.М. Бекетова;

ДУШКІН Станіслав Станіславович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

КОНДРАЩЕНКО Олена Володимирівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

МАЛЯРЕНКО Віталій Андрійович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри систем електропостачання та електроспоживання міст ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

МИХАЙЛИШИН Ольга Леонідівна – доктор архітектури, професор, завідувач кафедри архітектури та середовищного дизайну НУВГП;

ОСИЧЕНКО Галина Олексіївна – доктор архітектури, професор, завідувач кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

ТОВБИЧ Валерій Васильович – доктор архітектури, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі КНУБА;

FEIRUSHA Salih Hamad - PhD, Professor, Salahaddin University – Erbil, Iraq;

ХАРЧЕНКО Віктор Федорович – доктор технічних наук, професор, директор Інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації ХНУМГ                     ім. О.М. Бекетова;

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ Сергій Георгійович – доктор архітектури, професор, Заслужений архітектор України;

CHUDNOVSKIY Alexander - PhD, Professor, University of Hamburg, Germany;

ЧУМАЧЕНКО Ігор Володимирович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

ШПАЧУК Володимир Петрович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та будівельної механіки ХНУМГ                       ім. О.М. Бекетова;

YURKEVICH Igor PhD, Professor, Aston University, United Kingdom;

YANKELEVICH Mark - PhD, Professor, PARSONS, USA.

Адреса редакції:  61002, м.Харків, вул. Маршала Бажанова, 17
тел.  095-014-80-40 (Федяй Юлія)
 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт науково-технічного збірника: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/about