Засновником журналу є Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. У ньому публікуються статті, що володіють науковою новизною і представляють собою результати завершених досліджень, проблемного або науково-практичного характеру. 
 
Збірник розрахований на наукових працівників і спеціалістів житлово-комунального господарства, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку сучасного міста.