ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УНІВЕРСИТЕТУ

Фундаментальні дослідження:

  1. Динаміка, міцність та надійність машин, агрегатів і конструкцій в галузі будівництва, транспорту та енергомашинобудування.
  2. Енергетична ефективність та енергозбереження (розробка і впровадження сучасних енергозберігаючих технологій).
  3. Прогнозування та моделювання розвитку економічних, технологічних, інноваційних і соціально-демографічних процесів (розробка математичних методів і систем моделювання об’єктів та процесів; сталий розвиток соціально-економічної пасажирської транспортної системи міст).
  4. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.
  5. Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук.

Прикладні дослідження:

  1. Оптимізація управління діяльністю міського господарства в сучасних економічних умовах. Сталий розвиток міст.
  2. Енергетика та енергоефективність (розробка і впровадження сучасної енергоощадної техніки та технологій в системах електропостачання і освітлення міст, міського електричного транспорту).
  3. Раціональне природокористування (дослідження проблем інженерної екології урбанізованих територій, поліпшення якості господарсько-питної води та води, що скидається у водойми).
  4. Нові речовини і матеріали (створення нових ефективних будівельних матеріалів і виробів на основі речовин органічного та неорганічного походження, технологій і обладнання для їх виробництва. Створення прогресивних будівельних конструкцій, що забезпечують ефективність будівництва та модернізацію будівель і споруд міського і регіонального призначення).
  5. Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв’язання надскладних завдань державного значення.