Науково-дослідна та інноваційна робота студентів є важливим напрямом підготовки майбутніх вчених та фахівців високої кваліфікації в Харківському  національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.
 
Студентська наукова діяльність проводиться з метою виявлення та об’єднання обдарованих студентів, які налаштовані на проведення самостійних наукових досліджень під час навчання в університеті, та створення сприятливих умов для підготовки висококваліфікованих фахівців, що здатні проводити незалежні наукові дослідження. 
 
Студенти, які навчаються за планами з отриманням кваліфікації бакалаврів та магістрів, виконують наукові роботи, приймають участь у проведенні студентських міжнародних, всеукраїнських, вузівських наукових конференцій, круглих столів, олімпіад та конкурсів.