1

 

Рік заснування: 2017

Розглядаються питання: 

  • лідерство та суспільний розвиток: діалектика єдності і протиріч феноменів соціального управління;
  • теоретико-методологічні та праксеологічні аспекти формування та розвитку теорії лідерства в парадигмі сучасного управління;
  • психолого-педагогічні і суспільно-політичні засади формування та розвитку лідерського потенціалу.

Досліджуються актуальні проблеми:

  • лідерство та еліта в суспільстві: особливості формулювання та механізми вирішення;
  • визначення сутності і значення управлінського лідерства в організації;
  • феномен особистості як суб'єкта лідерської діяльності у класичних творах психологів і педагогів Харківщини.

 ISSN: 2616-3241

Свідоцтво про державну реєстрацію: свідоцтво Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України КВ 2283-12483Р від 28.02.2017 р.

Галузь науки:  філософія, управління,педагогіка, психологія, соціологія

Періодичність: 4 збірника за рік

Мова видання:  українська, англійська 

Засновник видання:  Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Інститут інформаційних технологій та засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Головний редактор: Романовський О. Г., д. пед. н., член-кореспондент НАПН України, професор

Заступники головного редактора:  Спірін О. М., д. пед. н., професор;

                                                               Мороз В. М., держ. упр., доцент;

                                                                             Сухонос М. К., д. техн. н., академік АНВО України, професор.

Відповідальний секретар: Квасник О. В., к. пед. н., доцент

Члени редколегії: Члени редакційної колегії науково-практичного журналу "Лідер.Еліта.Суспільство":

 БЕХ І.Д., д.психол.н., академік НАПН України, професор

ДОМБРОВСЬКА С.М., д.держ.упр., професор

ОТАР КОЧОРАДЗЕ, д.істор.н., професор ( Грузія)

ПАРРОТТ Г., PhD, професор (США)

ХОЛТТА С., д.пед.н., професор (Фінляндія)

ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Л.Л, д.техн.н., член-кореспондент НАНУ, професор

ІГНАТЮК О.А., д.пед.н., професор

МАСИРОВА Р.Р., д.пед.н., професор (Казахстан)

ПРОКОПЕНКО І.Ф., д.пед.н., академік НАПН України, професор 

ДЕГТЯР О.А., д.держ. упр., доцент

ІЛІАС Н., д.інж.н., професор (Румунія) 

ЛОПУШИНСЬКИЙ І.П., д.держ.упр., професор

МЕДІЄВА Г.А., д.екон.н., професор (Казахстан)

КУРБАТОВ С.В., д.філос.н., професор

Адреса редакції: 61002, м.Харків,вул.Кирпичова 2

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", кафедра ППУСС ім.акад.І.А.Зязюна

Телефон: (057)70-04-025; Телефакс: (057)70-76-371
 E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.