Бланк заяви на винахід та корисну модель

Бланк заяви на авторське право на твір

 

Охоронні документи на об’єкти інтелектуальної власності 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

 

N п/п

Назва

Найменування та номер документа, що підтверджує майнові права на об’єкт

Дата виник-нення права

Автори

2018 рік
1 Пристрій керування тяговими електродвигунами послідовного збудження при виникненні надлишкового ковзання колісних пар

Патент на корисну модель № 124364

10.04.2018 Шпіка М. І., Смирний М. Ф.
2 Пристрій керування тяговими електродвигунами послідовного збудження при виникненні надлишкового ковзання колісних пар

Патент на корисну модель № 124367

10.04.2018 Шпіка М. І., Смирний М. Ф.
3 Пристрій керування тяговими електродвигунами послідовного збудження при виникненні надлишкового ковзаня колісних пар

Патент на корисну модель № 124370

10.04.2018 Шпіка М. І., Смирний М. Ф.
4 Пристрій керування тяговими електродвигунами послідовного збудження при виникненні надлишкового ковзання колісних пар

Патент на корисну модель № 124372

10.04.2018 Шпіка М.І., Смирний М.Ф., Агарков І. В.
5 Пристрій керування тяговими електродвигунами послідовного збудження при виникненні надлишкового ковзання колісних пар

Патент на корисну модель № 124373

10.04.2018 Шпіка М. І., Смирний М. Ф.
6 Пристрій керування тяговими електродвигунами послідовного збудження при виникненні надлишкового ковзання колісних пар

Патент на корисну модель № 124761

25.04.2018 Смирний М.Ф.
2020 рік
1 Спосіб діагностики технічного стану електроприводу за оцінкою динаміки його параметрів

Патент на винахід

№121787

27.07.2020

Шавкун Вячеслав Михайлович, Смирний Михайло Федорович
2  Термомагнітний газоаналізатор

Патент на винахід

№ 121797 

27.07.2020

Смирний Михайло Федорович, Полив'янчук Андрій Павлович, Плюгін Владислав Євгенович, Скурідіна Олена Олександрівна
3  Спосіб захисту контактних діній електротранспорту від перевантажень та захисту лінійних автоматів тягових підстанцій від необґрунтованих спрацювань

Патент на винахід

№ 121795

27.07.2020

 Сорока Костянтин Олексійович
4  Фотоприймач

Патент на винахід

№121820 

27.07.2020

 Литвиненко Анатолій Савелійович
5  Гібридний двополюсний електромагнітний контактор постійного струму підвищеної надійності

Патент на корисну модель №143240

27.07.2020

Сосков Анатолій Георгійович,Сабалаєва Наталія Олегівна, Форкун Яна Борисівна
6  Спосіб прискореного визначення підтоплення господарських територій

Патент на корисну модель №144099 

10.09.20

 Катков Михайло Васильович, Гаврилюк Ольга Володимирівна, Шандиба Дарина Анатоліївна., Сенчук Тетяна Сергіївна, Лавінда Марина Олександрівна
7 Пристрій для виміру висоти рейкових стиків залізничної і трамвайної колій

Патент на винахід

№122160 

25.09.20

Смирний Михайло Федорович, Далека Василь Хомич, Півень Дмитро Валерійович
8 Датчик тиску з віброкомпенсацією Патент на корисну модель № 145168 25.11.20 Сухонос Марія Костянтинівна, Смирний Михайло Федорович, Полив’янчук Андрій Павлович
9 Електромагнітний пневмогідравлічний розподільник Патент на корисну модель №145169 25.11.20 Смирний Михайло Федорович
10 Реверсивний перетворювач кутового переміщення Патент на корисну модель № 145567 28.12.2020 Смирний Михайло Федорович
11 Пристрій для визначення механічних напружень у сталевих будівельних конструкціях Патент на корисну модель № 145568 28.12.2020

Бабаєв Володимир Миколайович, Смирний Михайло Федорович

12 Автоматизована система тестування, навчання та моніторингу Патент на корисну модель № 145569 28.12.2020 Смірная Світлана Михайлівна
13 Двоканальний магнітомодуляційний датчик Патент на корисну модель № 145570 28.12.2020 Смирний Михайло Федорович
2021 рік
1 Антикорозійний тампонажний розчиннажний розчин

Патент на винахід

№ 122854
07.01.2021 Нестеренко Сергій Вікторович, Донський Дмитро Федорович, Амір Неамах Мохаммед Аледжмін
2 Пристрій для аварійної зупинки кабіни ліфту

Патент на корисну модель

№ 146050
20.01.2021 Смирний Михайло Федорович, Олійник А.С.
3 Пристрій для зчитування інформації з магнітного носія 

Патент на корисну модель

№ 146051
20.01.2021 Смирний Михайло Федорович
4 Склопластик

Патент на винахід

123031

03.02.2021 Білим Павло Анатолійович, Хворост Микола Васильович, Россоха Володимир Омелянович, Глушенкова Ірина Сергіївна, Яцюк Микола Володимирович, Фірсов Павло Михайлович, Золотов Сергій Михайлович, Камчатна С.М., Трикоз Л.В., Пустовойтова Оксана Михайлівна
5 Пристрій для зупинки рухомого об'єкта

Патент на корисну модель

№ 146468
24.02.2021 Смирний Михайло Федорович
6 Кріогенний радіометр

Патент на корисну модель

№ 146467
24.02.2021 Литвиненко Анатолій Савелійович, Неєжмаков Павло Іванович, Тимофеєв Євген Петрович
7 Безконтактний вимірювач крутного моменту, частоти обертання валу, його прискорення та ривка валу

Патент на корисну модель

№ 146509
24.02.2021 Смирний Михайло Федорович, Пітінов Д.Г.
8  Пристрій для безперервного діагностування технічного стану нерознімних і рознімних з'єднань елементів тіл обертання

Патент на корисну модель

№ 146507
 24.02.2021  Смирний Михайло Федорович, Троцай А.В.
9  Спосіб визначення наявності різниці діаметрів кругів котіння суміжних коліс дефектного візка залізничного вагона

Патент на корисну модель

№ 146508 
 24.02.2021  Смирний Михайло Федорович, Тихоненко Б.Г.
10  Спосіб очищення води від нітратів

 Патент на корисну модель

№147008

07.04.2021   Душкін С.С., Душкин С.С., Шевченко Т.О., Дегтяр М.В., Благодарна Г.І.,Жиряков І.О.
11 Лічильник гальмівного шляху

Патент на корисну модель

№ 147024
07.04.2021 Смирний М.Ф., Бубир О.С.
12 Автоматизована система тестування, навчання та моніторингу

Патент на корисну модель

№ 147026
07.04.2021 Смірная С.М.
13 Пристрій для визначення місцеположення рейкового транспорту

Патент на корисну модель

№ 147027
07.04.2021 Смирний М.Ф., Болотюк В.В.
14  Електромагнітний гаситель коливань 

Патент на корисну модель

№147028
07.04.2021   Смирний М.Ф., Озарків І.О.
15  Трап-детектор для вимірювання оптичного випромінювання

Патент на корисну модель

№147038 
07.04.2021   Литвиненко А.С., Неєжмаков П.І.,Тимофеєв Є.П.
16  Зміцнений біоактивний кальційфосфатосилікатний склокристалічний матеріал

Патент на винахід

№123616
28.04.2021   Саввова О.В., Фесенко О.Ю., Воронов Г.К., Шимон В.М., Шерегій А.А.
17  Гаситель коливань пасажирського вагона

Патент на корисну модель

№ 147300 
 28.04.2021  Смирний М.Ф
18 Динамічний поглинач механічних коливань

Патент на корисну модель

№147301
28.04.2021 Смирний М.Ф.
19 Пристрій для регулювання освітленості

Патент на винахід

№123842
09.06.2021

Єсаулов С.М.,

Бабічева О.Ф.
20 Вібропоглинальна епоксиполімерна композиція

Патент на винахід

№ 123843
09.06.2021 Білим П.А., Хворост М.В., Грязнова С.А., Жигло А.А., Закурдай С.О., Кісь В.М., Костенко О.Б., Мордовцев С.М., Рибак Г.І., Стрельникова А.В., Яцюк М.В.
21  Ферозондовий коерцитиметр

Патент на корисну модель

№147730 
 09.06.2021  Смирний М.Ф.
22 Пристрій для зупинки рухомого об’єкта

Патент на корисну модель

№147729
09.06.2021 Смирний М.Ф.
23 Відцентрований регулятор ротора вітродвигуна

Патент на корисну модель

№147715
09.06.2021 Корнелюк С.І., Тугай Д.В.
24  Індуктивний перетворювач з диференціальним зазором  Патент на корисну модель
№ 148030
30.06.2021   Смирний М.Ф.
25  Перетворювач лінійної швидкості  Патент на корисну модель
№ 148031
 30.06.2021  Смирний М.Ф.
26  Епоксидна полімерна композиція для антикорозійного захисту зварних з’єднань  Патент на корисну модель
№123961
30.06.2021   Білим П.А., Хворост М.В., Рогозін А.С., Росоха В.О., Костенко О.Б., Нікітченко О.Ю., Семеняка Н.П., Гарбуз А.О., Заіченко В.І., Ромашко О.В.
27  Спосіб автоматичного керування тяговими електродвигунами послідовного збудження в режимі електричного гальмування  Патент на корисну модель № 148401 04.08.2021   Герасименко В.А., Смирний М.Ф., Шпіка М.І.
28  Протиюзний пристрій  Патент на корисну модель № 148402 04.08.2021   Герасименко В.А., Смирний М.Ф., Шпіка М.І.
29  Пристрій для визначення місцеположення рейкового транспорту

Патент на винахід

№124206 
 04.08.2021  Смирний М.Ф., Васенко В.О., Бабаков С.В.
30  Спосіб отримання клейової акрилової композиції  Патент на корисну модель
№149017
13.10.2021   Хамзе Мохамад, Фірсов П.М., Золотов С.М., Марченко В.В., Камчатна С.М., Пустовойтова О.М., Золотова Н.М., Скляров В.О., Хворост М.В., Білим П.А., Жигло А.А.
31  Спосіб керування трифазним паралельним силовим активним фільтром в нелінійних та несиметричних системах електропостачання 

Патент на винахід

№124712 
03.11.2021   Тугай Д.В., Жемеров Г.Г., Колонтаєвський Ю.П., Корнелюк С.І., Плахтій О.А. 
32  Липкий клей для фіксації плівкового відбивача

Патент на винахід

№ 125008 
22.12.2021   Мамонов К.А., Радзінська Ю.Б., Нестеренко С.Г., Фролов В.О., Кондратюк І.В., Гаврилюк О.В., Поморцева О.Є., Пілічева М.О., Білим П.А., Фірсова П.М., Домбровська А.В.
2022 рік
1 Пристрій для діагностики стану зношеності труб Патент на винахід №125104 05.01.2022 Смирний М.Ф.
2 Світильник комбінованого освітлення Патент на винахід №125343 23.02.2022 Литвиненко Анатолій Савелійович
3 Пристрій безперервного діагностування технічного стану тягового елемента рухомої кліті Патент на винахід №125359 23.02.2022 Бабаєв В.М., Смирний М.Ф.
4 Клейова акрилова композиція Патент на винахід № 125457 09.03.2022 Хамзе Мохамад, Фірсов П.М., Золотов С.М., Марченко В.В., Камчатна С.М., Пустовойтова О.М., Золотова Н.М., Скляров В.О., Хворост М.В., Білим П.А., Жигло А.А.
5 Спосіб теплової діагностики електричних машин Патент на винахід №125967 20.07.2022 Шавкун В.М., Павленко Т.П., Петренко О.М., Лукашова Н.П.
6 Спосіб вимірювання витрат рідини в трубопроводі Патент на винахід №125969 20.07.2022 Смирний М.Ф., Полив’янчук А.П.
7 Високоміцний склокристалічний матеріал Патент на винахід №126053 03.08.2022 Саввова О.В., Фесенко О.І., Воронов Г.К., Смирнова Ю.О.
8 Спосіб вимірювання складових сумарної потужності втрат в трифазній системі електропостачання Патент на корисну модель №151588 17.08.2022 Тугай Д.В., Шкурпела О.О., Костенко І.О., Форкун Я.Б., Акимов В.С.
2023
1 Витратомір Патент на винахід №127056 30.03.2023 Сухонос Марія Костянтинівна, Смирний Михайло Федорович, Полив’янчук Андрій Павлович
2 Відцентрований регулятор ротора вітродвигуна Патент на винахід №127205 07.06.2023 Корнелюк Сергій Іванович, Тугай Дмитро Васильович
3 Великорозмірний пальово-плитний фундамент Патент на корисну модель №153625 03.08.2023 Самородов Олександ Віталійович
4 Спосіб автоматичного керування тяговими електродвигунами послідовного збудження електрорухомого складу в гальмівному режимі Патент на винахід №127476 06.09.2023 Герасименко Віталій Анатолійович, Смирний Михайло Федорович, Шпіка Микола Івановича

Свідоцтва про реєстрацію авторського права

1

Монографія

«Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження»

Авторське свідоцтво № 70864

09.03.2017

Момот Т. В.

2

Стаття

«Формування системи вартісно-орієнтованого управління оборотними активами будівельних підприємств»

Авторське свідоцтво № 70865

09.03.2017

Шаповал Г. М.

3

Комп'ютерна програма “Інформаційна технологія стратегічного планування та виконання процесів в структурних підрозділах ВНЗ”

Авторське свідоцтво № 72038

18.05.2017

Бабаєв В.М., Кадикова І.М., Чумаченко І.В.

4

Стаття

«Оцінка рівня взаємодії стейкхолдерів із комунальними підприємствами на основі методу таксономії»

Авторське свідоцтво № 75052

28.11.2017

Мізік Ю.І.,

Конопліна О.О.

5

Стаття

«Методика організації реєстру документів (на прикладі архіву договорів)»

Авторське свідоцтво № 75066

30.11.2017

Карпенко М.Ю, Кадничанський  М.В., Чудопал А.І.

6

Стаття

«Проектування національного рейтингу якості корпоративного управління: теоретичні і практичні аспекти»

Авторське свідоцтво № 75067

30.11.2017

Момот Т. В.,

Кадничанський  М.В.

Кадничанський  М.В.

7 Колективна монографія "Potential of business entities: essence, assessment and role in national development" Авторське свідоцтво № 111534 01.02.2022 Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Димченко О.В., Тараруєв Ю.О., Єсіна В.О., Рудаченко О.О., Палант О.Ю., Водовозов Є.Н., Безцінна Ж.П.
8 Стаття «Use of the distribution center in the Ukrainian distribution system» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 121910 13.12.2023 Літомін Є.В., Толмачов І.О., Галкін А.С.
9 Стаття «Urban environment influence on distribution part of logistics systems» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 121911 13.12.2023 Галкін А.С.