Лист про перелік наукових конферецій з проблем вищої освіти і науки у 2021 році

Перелік наукових конферецій з проблем вищої освіти і науки у 2021 році

Лист про перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2021 році 

 Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2021 році


                            Перелік конференцій 2021


                               лютий
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ»
кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування, тел. 707-31-16
Відповідальні – доц. Юр’єва С.Ю., ст. викл. Коненко В.В.
 
лютий
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ НОВИХ ВИКЛИКІВ»
кафедра економічної теорії і міжнародної економіки, тел. (066)323-46-03
Відповідальний – доц. Москвіна А.О.
 
17-18 березня
ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТ: МОЛОДЬ І МАЙБУТНЄ (ІННОВАЦІЙНИЙ ЛІФТ)»
профспілка студентів, тел.707-33-03
Відповідальна – доц. Угоднікова О.І.
14-16 квітня
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«CТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»
кафедра електричного транспорту, тел. 068-340-02-74
Відповідальний – доц. Шпіка М.І.
 

15 квітня
ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН»
кафедра менеджменту і публічного адміністрування, тел. 707-31-13, (067) 958-60-22
Відповідальний – проф. Кондратенко Н.О.
 
квітень 
XІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «МІСТО. КУЛЬТУРА.
ЦИВІЛІЗАЦІЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД»
кафедра філософії і політології, тел. 707-31-03
Відповідальна – доц. Радіонова Л.О.
 
21-23 квітня
VІІ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«МОЛОДІ ДОСЛІДНИКИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ»
кафедра іноземних мов, тел. 707-31-24
Відповідальна – доц. Крохмаль А.М.
 
27-29 квітня
ХІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(86-а НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ХНУМГ ІМ. О.М. БЕКЕТОВА)
«СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ»
науково-дослідна частина, тел. 707-32-28, 707-33-60
Відповідальна – доц. Старостіна А.Ю.
 
13-14 травня
VIIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТЛОТЕХНІКИ»
кафедра світлотехніки та джерел світла, тел. 707-32-42
Відповідальні - ст.викл. Діденко О.М., Кіндінова А.К.
 

14-17 вересня
ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ
В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ»
кафедра управління проектами в міському господарстві і будівництві, тел. 707-31-32
Відповідальний – проф. Чумаченко І.В.

2-3 листопада
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ЕКОЛОГІЧНО СТАЛИЙ РОЗВИТОК УРБОСИСТЕМ: ВИКЛИКИ І РІШЕННЯ»
кафедра інженерної екології міст, тел. (050)146-28-49, (050) 947-01-54
Відповідальні – доц. Дрозд О.М., ас. Решетченко А.І.

9-11 листопада
ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ 
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ»
кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності, тел. 707-31-28
Відповідальна – ст. викл. Скрипник О.С.

18 листопада
V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
Рада молодих вчених ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, тел. 099-664-25-09
Відповідальна - Голова ради молодих вчених ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Вершиніна Д.М.

18-19 листопада
Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ,
РЕГІОНУ, СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ COVID-19»
кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, тел. 707-31-71
Відповідальна – доц. Лелюк Н.Є.

24-25 листопада
ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СПАДЩИНА УНІВЕРСИТЕТУ:
ІСТОРІЯ. ОСВІТА. НАУКА. КУЛЬТУРА. ОСОБИСТІСТЬ»
музей історії університету, тел. 707-32-32
Відповідальна - директор музею історії університету Єлісеєва Т.П.
 

 

 
 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ»
 
кафедра економічної теорії та міжнародної економіки, тел. 31-02
Відповідальна – доц. Москвіна А.О.
 

 

Тези конференції


лютий
 
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ»
 
кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування, тел. 31-16
Відповідальні – доц. Юр’єва С.Ю., ст. викл. Коненко В.В.
 
 

12 березня
 
ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ»
 
кафедра менеджменту і публічного адміністрування, тел. 31-13
Відповідальний – проф. Кондратенко Н.О.
 
 

24-25 березня
 
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
 
кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, тел. 31-31
Відповідальний – доц. Костенко О.Б.
 
 

2 квітня
 
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
 
кафедра земельного адміністрування та геоінформаційних систем, тел. 31-04
Відповідальна – Радзінська Ю.Б.
 

7-9 квітня
 
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ЙОГО СИСТЕМ»
 
кафедра електричного транспорту, тел. 068-805-52-95
Відповідальний – доц. Петренко О.М.

 
 

15-16 квітня
 
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ІННОВАЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»
 
кафедра мовної підготовки, педагогіки та психології, тел. 31-05
Відповідальна – проф. Резван О.О.
 
 


15-16 квітня
 
Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 
«СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТ: МОЛОДЬ І МАЙБУТНЄ (ІННОВАЦІЙНИЙ ЛІФТ)»
 
профспілка студентів, тел. 33-03
Відповідальна – доц. Угоднікова О.І.
 

 15-17 квітня
 
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 
«ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
 
кафедра систем електроспоживання та електропостачання міст , тел. 31-17
Відповідальний – проф. Плюгін В.Є.
 
 

17 квітня
 
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ»
 
кафедра туризму і готельного господарства, тел. 31-56
Відповідальна – проф. Богдан Н.М.

 

21-23 квітня
ХІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(85-а НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ХНУМГ ІМ. О.М. БЕКЕТОВА)
«СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ»
науково-дослідна частина, тел. 32-28, 33-60
Відповідальна – доц. Старостіна А.Ю.

 
 
 
 

23 квітня
X МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД»
кафедра філософії і політології, тел. 31-03
Відповідальна – доц. Радіонова Л.О.
 
 

24 квітня
VІ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ «МОЛОДІ ДОСЛІДНИКИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ»
кафедра іноземних мов, тел. 31-24
Відповідальна – доц. Крохмаль А.М.
 

15-18 вересня
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ
ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ»
кафедра управління проектами в міському господарстві і будівництві, тел. 31-32
 
Відповідальний – проф. Чумаченко І.В.
24-25 вересня
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «КОЛЕСНІКОВСЬКІ ЧИТАННЯ»
кафедра лісового па садово-паркового господарства, тел. 30-20
Відповідальний – доц. Лялін О.І.
 

1-2 жовтня
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ВОДА. ЕКОЛОГІЯ. СУСПІЛЬСТВО»
кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод, тел. 099-294-05-10
Відповідальна – доц. Сорокіна К.Б.
 

 
9-11 жовтня
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ В АРХІТЕКТУРНІЙ І ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ: ПОГЛЯД В МАЙБУТНЄ»
кафедра архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища, тел. 31-29
Відповідальна – доц. Шкляр С.П.
 

9-11 листопада
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ»
кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності, тел. 31-28
Відповідальна – ст. викл. Халіль В.В.
 

12-13 листопада
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ІННОВАЦІЇ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІТА
УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ,СУБ’ЄКТІВ»
кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, тел. 31-71
Відповідальна – доц. Лелюк Н.Є.
 

18-19 листопада
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТРЕНДИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ»
кафедра земельного адміністрування та геоінформаційних систем, тел. 31-04
Відповідальний – проф. Мамонов К.А.
 
 

19-20 листопада
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
Рада молодих вчених ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, тел. 099-664-25-09
Відповідальна - Голова ради молодих вчених ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Вершиніна Д.М.
 

25-26 листопада
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СПАДЩИНА УНІВЕРСИТЕТУ:
ІСТОРІЯ. ОСВІТА. НАУКА. КУЛЬТУРА. ОСОБИСТІСТЬ»
музей історії університету, тел. 32-32
Відповідальна - директор музею історії університету Єлісеєва Т.П.
 

25-27 листопада
 
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК СУБ’ЄКТІВ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ»
 
кафедра економіки, тел. 31-16
Відповідальний – доц. Коюда О.П.
кафедра правового забезпечення господарської діяльності, тел. 32-77
Відповідальна – ст. викл. Врублевская-Місюна К.М.
 

 Тези конференції


 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених "Перспективи розвитку: теорія і практика" 2020 рік


 

Матеріали за 2019 рік
 
Перелік конференцій 2019 року
лютий
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ
 «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»
кафедра правового забезпечення господарською діяльністю, тел. 32-77
Відповідальна –доц. Коляда Т.А.
кафедра економічної теорії та міжнародної економіки, тел. 31-02
Відповідальна – доц. Москвіна А.О.

лютий
V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЙ»
кафедра економіки підприємств, бізнесадміністрування та регіонального розвитку, тел. 31-16
Відповідальні – доц. Юр’єва С.Ю., доц. Гнатченко Є.Ю.

квітень
ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 
 «МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ»
кафедра філософії і політології, тел. 31-03
Відповідальна – доц. Радіонова Л.О.

12 квітня
V МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
«МОЛОДІ ДОСЛІДНИКИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ:ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ»
кафедра іноземних мов, тел. 31-24
Відповідальна – доц. Крохмаль А.М.

17-18 квітня
ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
«СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТ: МОЛОДЬ І МАЙБУТНЄ (ІННОВАЦІЙНИЙ ЛІФТ)»
профспілка студентів, тел. 33-03
Відповідальний – ст. викл. Угоднікова О.І.

23-25 квітня
ХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(84-а НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ХНУМГ ІМ. О.М. БЕКЕТОВА)
«СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ»
науково-дослідна частина, тел. 32-28, 33-60
Відповідальна – доц. Старостіна А.Ю.

14-16 травня
VII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТЛОТЕХНІКИ»
кафедра світлотехніки і джерел світла, тел. 32-42
Відповідальна – доц. Васильєва Ю.О.

22-24 травня
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ»
кафедра економіки підприємств, бізнесадміністрування та регіонального розвитку, тел. 31-16
Відповідальні – доц. Бурак О.М., ст. викл. Покуца І.В.

16-17 жовтня
ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«КОЛЕСНІКОВСЬКІ ЧИТАННЯ»
кафедра лісового та садово-паркового господарства, тел. 30-20
Відповідальна – доц. Тарнопільська  О.М.

7-8 листопада
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, тел. 31-71
Відповідальна – доц. Лелюк Н.Є.

20-22 листопада
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНІ В УКРАЇНІ»
кафедра економіки підприємств міського господарства, тел. 706-15-35
Відповідальна – доц. Пушкар Т.А.

20-21 листопада
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СПАДЩИНА УНІВЕРСИТЕТУ:
ІСТОРІЯ. ОСВІТА. НАУКА. КУЛЬТУРА. ОСОБИСТІСТЬ»
музей історії університету, тел. 32-32
Відповідальна - директор музею історії університету Єлісеєва Т.П.

21-22 листопада
 ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
 
Рада молодих вчених ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, тел. 099-664-25-09
Відповідальна - Голова ради молодих вчених ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Вершиніна Д.М.