Матеріали за 2019 рік
 
Перелік конференцій 2019 року
лютий
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ
 «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»
кафедра правового забезпечення господарською діяльністю, тел. 32-77
Відповідальна –доц. Коляда Т.А.
кафедра економічної теорії та міжнародної економіки, тел. 31-02
Відповідальна – доц. Москвіна А.О.

лютий
V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЙ»
кафедра економіки підприємств, бізнесадміністрування та регіонального розвитку, тел. 31-16
Відповідальні – доц. Юр’єва С.Ю., доц. Гнатченко Є.Ю.

квітень
ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 
 «МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ»
кафедра філософії і політології, тел. 31-03
Відповідальна – доц. Радіонова Л.О.

12 квітня
V МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
«МОЛОДІ ДОСЛІДНИКИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ:ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ»
кафедра іноземних мов, тел. 31-24
Відповідальна – доц. Крохмаль А.М.

17-18 квітня
ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
«СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТ: МОЛОДЬ І МАЙБУТНЄ (ІННОВАЦІЙНИЙ ЛІФТ)»
профспілка студентів, тел. 33-03
Відповідальний – ст. викл. Угоднікова О.І.

23-25 квітня
ХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(84-а НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ХНУМГ ІМ. О.М. БЕКЕТОВА)
«СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ»
науково-дослідна частина, тел. 32-28, 33-60
Відповідальна – доц. Старостіна А.Ю.

14-16 травня
VII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТЛОТЕХНІКИ»
кафедра світлотехніки і джерел світла, тел. 32-42
Відповідальна – доц. Васильєва Ю.О.

22-24 травня
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ»
кафедра економіки підприємств, бізнесадміністрування та регіонального розвитку, тел. 31-16
Відповідальні – доц. Бурак О.М., ст. викл. Покуца І.В.

16-17 жовтня
ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«КОЛЕСНІКОВСЬКІ ЧИТАННЯ»
кафедра лісового та садово-паркового господарства, тел. 30-20
Відповідальна – доц. Тарнопільська  О.М.

7-8 листопада
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, тел. 31-71
Відповідальна – доц. Лелюк Н.Є.

20-22 листопада
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНІ В УКРАЇНІ»
кафедра економіки підприємств міського господарства, тел. 706-15-35
Відповідальна – доц. Пушкар Т.А.

20-21 листопада
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СПАДЩИНА УНІВЕРСИТЕТУ:
ІСТОРІЯ. ОСВІТА. НАУКА. КУЛЬТУРА. ОСОБИСТІСТЬ»
музей історії університету, тел. 32-32
Відповідальна - директор музею історії університету Єлісеєва Т.П.

21-22 листопада
 ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
 
Рада молодих вчених ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, тел. 099-664-25-09
Відповідальна - Голова ради молодих вчених ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Вершиніна Д.М.