МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ»
 
кафедра економічної теорії та міжнародної економіки, тел. 31-02
Відповідальна – доц. Москвіна А.О.
 
Інформаційний лист

 

Тези конференції


лютий
 
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ»
 
кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування, тел. 31-16
Відповідальні – доц. Юр’єва С.Ю., ст. викл. Коненко В.В.
 
Інформаційний лист
 
 
Тези конференції

12 березня
 
ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ»
 
кафедра менеджменту і публічного адміністрування, тел. 31-13
Відповідальний – проф. Кондратенко Н.О.
 
Інформаційний лист
 
 
Тези конференції

24-25 березня
 
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
 
кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, тел. 31-31
Відповідальний – доц. Костенко О.Б.
 
 

2 квітня
 
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
 
кафедра земельного адміністрування та геоінформаційних систем, тел. 31-04
Відповідальна – Радзінська Ю.Б.
 

7-9 квітня
 
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ЙОГО СИСТЕМ»
 
кафедра електричного транспорту, тел. 068-805-52-95
Відповідальний – доц. Петренко О.М.

Програма конференції
 
Тези конференції
 

15-16 квітня
 
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ІННОВАЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»
 
кафедра мовної підготовки, педагогіки та психології, тел. 31-05
Відповідальна – проф. Резван О.О.
 
 


15-16 квітня
 
Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 
«СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТ: МОЛОДЬ І МАЙБУТНЄ (ІННОВАЦІЙНИЙ ЛІФТ)»
 
профспілка студентів, тел. 33-03
Відповідальна – доц. Угоднікова О.І.
 

 15-17 квітня
 
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 
«ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
 
кафедра систем електроспоживання та електропостачання міст , тел. 31-17
Відповідальний – проф. Плюгін В.Є.
 
 

17 квітня
 
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ»
 
кафедра туризму і готельного господарства, тел. 31-56
Відповідальна – проф. Богдан Н.М.

Програма конференції  
 
Тези конференції

21-23 квітня
ХІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(85-а НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ХНУМГ ІМ. О.М. БЕКЕТОВА)
«СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ»
науково-дослідна частина, тел. 32-28, 33-60
Відповідальна – доц. Старостіна А.Ю.

 
 
 
 

23 квітня
X МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД»
кафедра філософії і політології, тел. 31-03
Відповідальна – доц. Радіонова Л.О.
 
 

24 квітня
VІ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ «МОЛОДІ ДОСЛІДНИКИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ»
кафедра іноземних мов, тел. 31-24
Відповідальна – доц. Крохмаль А.М.
 

15-18 вересня
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ
ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ»
кафедра управління проектами в міському господарстві і будівництві, тел. 31-32
 
Відповідальний – проф. Чумаченко І.В.
24-25 вересня
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «КОЛЕСНІКОВСЬКІ ЧИТАННЯ»
кафедра лісового па садово-паркового господарства, тел. 30-20
Відповідальний – доц. Лялін О.І.
 

1-2 жовтня
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ВОДА. ЕКОЛОГІЯ. СУСПІЛЬСТВО»
кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод, тел. 099-294-05-10
Відповідальна – доц. Сорокіна К.Б.
 

 
9-11 жовтня
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ В АРХІТЕКТУРНІЙ І ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ: ПОГЛЯД В МАЙБУТНЄ»
кафедра архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища, тел. 31-29
Відповідальна – доц. Шкляр С.П.
 

9-11 листопада
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ»
кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності, тел. 31-28
Відповідальна – ст. викл. Халіль В.В.
 

12-13 листопада
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ІННОВАЦІЇ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІТА
УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ,СУБ’ЄКТІВ»
кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, тел. 31-71
Відповідальна – доц. Лелюк Н.Є.
 

18-19 листопада
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТРЕНДИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ»
кафедра земельного адміністрування та геоінформаційних систем, тел. 31-04
Відповідальний – проф. Мамонов К.А.
 
 

19-20 листопада
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
Рада молодих вчених ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, тел. 099-664-25-09
Відповідальна - Голова ради молодих вчених ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Вершиніна Д.М.
 

25-26 листопада
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СПАДЩИНА УНІВЕРСИТЕТУ:
ІСТОРІЯ. ОСВІТА. НАУКА. КУЛЬТУРА. ОСОБИСТІСТЬ»
музей історії університету, тел. 32-32
Відповідальна - директор музею історії університету Єлісеєва Т.П.
 

25-27 листопада
 
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК СУБ’ЄКТІВ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ»
 
кафедра економіки, тел. 31-16
Відповідальний – доц. Коюда О.П.
кафедра правового забезпечення господарської діяльності, тел. 32-77
Відповідальна – ст. викл. Врублевская-Місюна К.М.
 

 Тези конференції


 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених "Перспективи розвитку: теорія і практика" 2020 рік