Науково-дослідна та інноваційна робота студентів є важливим напрямом підготовки майбутніх вчених та фахівців високої кваліфікації в Харківському  національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.
 
Студентська наукова діяльність проводиться з метою виявлення та об’єднання обдарованих студентів, які налаштовані на проведення самостійних наукових досліджень під час навчання в університеті, та створення сприятливих умов для підготовки висококваліфікованих фахівців, що здатні проводити незалежні наукові дослідження. 
 
Студенти, які навчаються за планами з отриманням кваліфікації бакалаврів та магістрів, виконують наукові роботи, приймають участь у проведенні студентських міжнародних, всеукраїнських, вузівських наукових конференцій, круглих столів, олімпіад та конкурсів.

Перелік наукових конферецій з проблем вищої освіти і науки у 2020 році

Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2020 році


Перелік конференцій 2020


лютий
 
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ»
 
кафедра економічної теорії та міжнародної економіки, тел. 31-02
Відповідальна – доц. Москвіна А.О.
 

 

Тези конференції


лютий
 
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ»
 
кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування, тел. 31-16
Відповідальні – доц. Юр’єва С.Ю., ст. викл. Коненко В.В.
 
 

12 березня
 
ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ»
 
кафедра менеджменту і публічного адміністрування, тел. 31-13
Відповідальний – проф. Кондратенко Н.О.
 
 

24-25 березня
 
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
 
кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, тел. 31-31
Відповідальний – доц. Костенко О.Б.
 
 

2 квітня
 
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
 
кафедра земельного адміністрування та геоінформаційних систем, тел. 31-04
Відповідальна – Радзінська Ю.Б.
 

7-9 квітня
 
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ЙОГО СИСТЕМ»
 
кафедра електричного транспорту, тел. 068-805-52-95
Відповідальний – доц. Петренко О.М.

 
 

15-16 квітня
 
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ІННОВАЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»
 
кафедра мовної підготовки, педагогіки та психології, тел. 31-05
Відповідальна – проф. Резван О.О.
 
 


15-16 квітня
 
Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 
«СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТ: МОЛОДЬ І МАЙБУТНЄ (ІННОВАЦІЙНИЙ ЛІФТ)»
 
профспілка студентів, тел. 33-03
Відповідальна – доц. Угоднікова О.І.
 

 15-17 квітня
 
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 
«ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
 
кафедра систем електроспоживання та електропостачання міст , тел. 31-17
Відповідальний – проф. Плюгін В.Є.
 

17 квітня
 
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ»
 
кафедра туризму і готельного господарства, тел. 31-56
Відповідальна – проф. Богдан Н.М.

 

21-23 квітня
ХІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(85-а НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ХНУМГ ІМ. О.М. БЕКЕТОВА)
«СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ»
науково-дослідна частина, тел. 32-28, 33-60
Відповідальна – доц. Старостіна А.Ю.

 
 
 
 

23 квітня
X МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД»
кафедра філософії і політології, тел. 31-03
Відповідальна – доц. Радіонова Л.О.
 
 

24 квітня
VІ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ «МОЛОДІ ДОСЛІДНИКИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ»
кафедра іноземних мов, тел. 31-24
Відповідальна – доц. Крохмаль А.М.
 

15-18 вересня
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ
ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ»
кафедра управління проектами в міському господарстві і будівництві, тел. 31-32
Відповідальний – проф. Чумаченко І.В.

24-25 вересня
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «КОЛЕСНІКОВСЬКІ ЧИТАННЯ»
кафедра лісового па садово-паркового господарства, тел. 30-20
Відповідальний – доц. Лялін О.І.

1-2 жовтня
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ВОДА. ЕКОЛОГІЯ. СУСПІЛЬСТВО»
кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод, тел. 099-294-05-10
Відповідальна – доц. Сорокіна К.Б.

9-11 жовтня
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ В АРХІТЕКТУРНІЙ І ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ: ПОГЛЯД В МАЙБУТНЄ»
кафедра архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища, тел. 31-29
Відповідальна – доц. Шкляр С.П.

9-11 листопада
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ»
кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності, тел. 31-28
Відповідальна – ст. викл. Халіль В.В.

12-13 листопада
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ІННОВАЦІЇ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІТА
УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ,СУБ’ЄКТІВ»
кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, тел. 31-71
Відповідальна – доц. Лелюк Н.Є.

18-19 листопада
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТРЕНДИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ»
кафедра земельного адміністрування та геоінформаційних систем, тел. 31-04
Відповідальний – проф. Мамонов К.А.

19-20 листопада
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
Рада молодих вчених ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, тел. 099-664-25-09
Відповідальна - Голова ради молодих вчених ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Вершиніна Д.М.

25-26 листопада
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СПАДЩИНА УНІВЕРСИТЕТУ:
ІСТОРІЯ. ОСВІТА. НАУКА. КУЛЬТУРА. ОСОБИСТІСТЬ»
музей історії університету, тел. 32-32
Відповідальна - директор музею історії університету Єлісеєва Т.П.

25-27 листопада
 
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК СУБ’ЄКТІВ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ»
 
кафедра економіки, тел. 31-16
Відповідальний – доц. Коюда О.П.
кафедра правового забезпечення господарської діяльності, тел. 32-77
Відповідальна – ст. викл. Врублевская-Місюна К.М.

 


 

Матеріали за 2019 рік
 
Перелік конференцій 2019 року
 
лютий
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ
 «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»
кафедра правового забезпечення господарською діяльністю, тел. 32-77
Відповідальна –доц. Коляда Т.А.
кафедра економічної теорії та міжнародної економіки, тел. 31-02
Відповідальна – доц. Москвіна А.О.

лютий
V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЙ»
кафедра економіки підприємств, бізнесадміністрування та регіонального розвитку, тел. 31-16
Відповідальні – доц. Юр’єва С.Ю., доц. Гнатченко Є.Ю.

квітень
ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 
 «МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ»
кафедра філософії і політології, тел. 31-03
Відповідальна – доц. Радіонова Л.О.

12 квітня
V МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
«МОЛОДІ ДОСЛІДНИКИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ:ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ»
кафедра іноземних мов, тел. 31-24
Відповідальна – доц. Крохмаль А.М.

17-18 квітня
ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
«СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТ: МОЛОДЬ І МАЙБУТНЄ (ІННОВАЦІЙНИЙ ЛІФТ)»
профспілка студентів, тел. 33-03
Відповідальний – ст. викл. Угоднікова О.І.

23-25 квітня
ХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(84-а НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ХНУМГ ІМ. О.М. БЕКЕТОВА)
«СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ»
науково-дослідна частина, тел. 32-28, 33-60
Відповідальна – доц. Старостіна А.Ю.

14-16 травня
VII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТЛОТЕХНІКИ»
кафедра світлотехніки і джерел світла, тел. 32-42
Відповідальна – доц. Васильєва Ю.О.

22-24 травня
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ»
кафедра економіки підприємств, бізнесадміністрування та регіонального розвитку, тел. 31-16
Відповідальні – доц. Бурак О.М., ст. викл. Покуца І.В.

16-17 жовтня
ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«КОЛЕСНІКОВСЬКІ ЧИТАННЯ»
кафедра лісового та садово-паркового господарства, тел. 30-20
Відповідальна – доц. Тарнопільська  О.М.

7-8 листопада
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, тел. 31-71
Відповідальна – доц. Лелюк Н.Є.

20-22 листопада
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНІ В УКРАЇНІ»
кафедра економіки підприємств міського господарства, тел. 706-15-35
Відповідальна – доц. Пушкар Т.А.

20-21 листопада
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СПАДЩИНА УНІВЕРСИТЕТУ:
ІСТОРІЯ. ОСВІТА. НАУКА. КУЛЬТУРА. ОСОБИСТІСТЬ»
музей історії університету, тел. 32-32
Відповідальна - директор музею історії університету Єлісеєва Т.П.

21-22 листопада
 ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
 
Рада молодих вчених ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, тел. 099-664-25-09
Відповідальна - Голова ради молодих вчених ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Вершиніна Д.М.

 

Держбюджетна тематика

1) Фундаментальні дослідження:

1.Закономірності управління системами міських пасажирських перевезень ( 2015-2017 рр.)

Керівник - Лобашов Олексій Олегович, д-р техн. наук, проф

2.Створення фундаментальних основ теорії випробувань багатовимірних об'єктів на вібронадійність в умовах відтворення просторових траєкторій руху (2015-2017 рр.)

Керівник - Шпачук Володимир Петрович, д-р техн. наук, проф.

3.Стратегічний моніторинг та антикорупційний аудит в системі фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції ( 2015-2017 рр.)

Керівник - Момот Тетяна Валеріївна, д-р екон. наук, проф.

2) Прикладні дослідження: 

1. Методологія та інформаційні технології управління стейкхолдерами проектів та програм міського розвитку ( 2016-2017 рр.)

Керівник - Чумаченко Ігор Володимирович, д-р техн. наук, проф

2.Науково-технічне обґрунтування використання фітотехнологій для захисту малих річок України від забруднення та їх екологічного відновлення ( 2016-2017 рр.)

Керівник - Стольберг Фелікс Володмирович, д-р техн. наук, проф.

3.Розробка програмного комплексу з об’єктно-орієнтованого проектування електромеханічних перетворювачів енергії та інтелектуальної системи забезпечення їх високоефективного функціонування ( 2017-2019 рр.)

Керівник - Плюгін Владислав Євгенович, д-р техн. наук, доц.

4. Створення та дослідження ефективності універсальної системи екологічного діагностування теплових двигунів та котельних установок ( 2017-2019 рр.)

Керівник  - Полив’янчук Андрій Павлович, д-р техн. наук, проф.

5.Розробка інноваційних об’єктно-орієнтованих технологій підвищення еколого-енергетичної безпеки систем комунальної енергетики ( 2018-2021 рр.)

Керівник - Сухонос М.К, д-р.техн.наук,проф

6.Підвищення безпеки питного водопостачання населення Східної України в умовах надзвичайних ситуацій шляхом використання джерельних вод (2018-2021 рр.)

 Керівник - Стольберг, д-р.техн.наук,проф
 
3) Дослідження молодих вчених:
 
1. Формування організаційно-економічного механізму управління бюджетуванням об'єднаних громад в умовах децентралізації (2019-2021 рр.)
 
Керівник - Бібік Н.В., канд. екон. наук, доц.
 
2. Розробка наукових основ впровадження інтелектуальних енергоефективних систем електропостачання Smart-Grid (2019-2021 рр.)

 

Керівник - Тугай Д.В., д-р техн. наук, доц.

 

Перелік проектів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2020 року


Інформація щодо виконання госпдоговірних тем 

Науково-педагогічний склад Університету виконує госпдоговори за наступними напрямами: 

      1.Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

 •  Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук;
 •  Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук;

   2.Інформаційні та комунікаційні технології

 • Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій;
 • Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем;
 • Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв'язання надскладних завдань державного значення;
 • Технології та засоби захисту інформації;

    3.Енергетика та енергоефективність

 •    Технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд;
 • Технології електроенергетики та теплоенергетики;
 • Способи застосування сучасного енергоменеджменту. Технології забезпечення енергобезпеки;
 •  Енергоефективні технології на транспорті;
    4.Раціональне природокористування
 • Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища та змін клімату;
 • Технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів;
 • Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об'єктів;
 • Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря;

 5. Науки про життя

 • Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика;

6.Нові речовини і матеріали

 • Застосування технологій отримання, діагностики та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів.

 Перелік документів для оформлення госпдоговірних робіт між замовником та виконавцем НДР:

 1.  Розпорядження про попередження та запобігання спорів та розбіжностей з замовниками науково-дослідних та інших робіт, що виконуються за госпдоговорами  (pdf)
 2. Порядок документального супроводження процесу виконання госдоговірних тем (pdf)
 3. Договір (doc)
 4. Календарний план робіт (doc)
 5. Протокол угоди про договірну ціну (doc)
 6. Технічне завдання (doc)
 7.  Калькуляція (doc)
 8.  Додаткова угода (doc)
 9. Скорегований календарний план робіт (doc)
 10. Інформаційний лист  (doc)
 11. Інформаційна довідка для стат. звітності (doc)
 12. Акт здачі-приймання робіт (doc)
 13. Технічна інформація (doc)
 14. Список виконавців (doc)
 15. Договір на виконання НДР  (doc)
 16. Договір на виконання проектних робіт (doc)
 17.  Акт приймання-здачі робіт виконавця НДДКР (doc)
 18.  Акт приймання, здачі робіт підрядника (doc)
 19.  Технічне завдання виконання НДДКР (doc)
 20.  Завдання на проектування (doc)
 21.  Звіт виконавця (doc)
 22.  Звіт підрядника (doc)
 23.  Акт впровадження НДР в учбовий процес (doc)

 Контактний телефон відділу з організації держбюджетних та госпдоговірних робіт НДЧ : 707-32-28


Наукові та науково-технічні роботи, які виконувались в межах кафедральних тематик Університету
 
На кафедрах Університету постійно ведуться наукові роботи за наступними темами:
 

з/п

Кафедра, науковий

керівник роботи

Назва роботи

     1

Менеджменту і адміністрування

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф.

Новікова М.М.

 Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: методологія та практика

     2

Економічної теорії

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф.

Решетило В.П.

 Теоретико-методологічні основи формування механізму модернізації економіки регіонів

    3

Фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Момот Т.В.

 Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання України в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика

    4

Туризму та готельного господарства

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф.

Писаревський І.М.

 Інноваційні процеси розвитку індустрії туризму: теорія, методологія, практика

    5

Правового забезпечення господарської діяльності

Науковий керівник – канд. юр. наук, доц.

Килимник І.І.

 Правове регулювання державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства України. Проблеми та перспективи розвитку

    6

Економіки підприємств, бізнес-адміністрування і регіонального розвитку

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Димченко О.В.

 Підприємництво як стратегічний фактор розвитку бізнес-середовища регіону

    7

Експлуатації газових і теплових систем

Науковий керівник –

д-р техн. наук, проф.

Капцов І.І.

 Технології і методи ремонту газового обладнання і трубопровідних систем

   8

Міського будівництва

Науковий керівник – канд. архіт., проф.

Семенов В.Т.

 Стратегічне планування розвитку урбанізованих територій

   9

Містобудування

Науковий керівник –

д-р архіт., проф.

Древаль І.В.

 Архітектурно-просторова та образна структура Харкова в моделі його сталого розвитку до 2030 р.

   10

Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Осиченко Г.О.

 Перспективи архітектурно-містобудівного розвитку Харківського регіону до 2020 року

    11

Основ архітектурного проектування

Науковий керівник – канд. архіт., доц. Вотінов М.А.

 Гуманізація предметно-просторового середовища центру найзначнішого міста

    12

 Розробка інформаційно-освітнього середовища на основі індивідуалізації і диференціації навчання з метою підвищення якості викладання графічних дисциплін

   13

Охорони праці та безпеки життєдіяльності

Науковий керівник –

д-р техн. наук, проф.

Хворост М.В.

 Проблеми захисту урбанізованих територій і розробка науково-методичних основ управління безпекою на об'єктах житлово-комунального господарства, будівництва та транспорту

   14

Будівельних конструкцій

Науковий керівник –

д-р техн. наук, проф.

Шмуклер B.C.           

 Нові ефективні конструктивні системи з раціональними параметрами

   15

Технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів

 

Науковий керівник –

д-р техн. наук, проф.

Кондращенко О.В.

 Удосконалення технології отримання бетонів зниженої енерго- і матеріалоємності

   16

Механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц.

Кічаєва О.В.

 Урахування складних інженерно-геологічних умов при розрахунку і проектуванні основ і фундаментів будівель та споруд

   17

Водопостачання, водовідведення та очищення вод

Науковий керівник –

д-р техн. наук, проф.

Душкін С.С.

 Інтенсифікація роботи споруд для очистки природних та стічних вод

   18

Інженерної екології міст

Науковий керівник –

д-р техн. наук, проф.

Стольберг Ф.В.

 Екологічно сталий розвиток урбосистем в контексті європейської інтеграції України

   19

Електричного транспорту

Науковий керівник –

д-р техн. наук, проф.

Щербак Я.В.

 Удосконалення систем обслуговування і ремонтів та модернізація технічних засобів міського електричного транспорту

   20

Теоретичної і будівельної механіки

Науковий керівник –

д-р техн. наук, проф.

Шпачук В.П.

 Створення методів розрахунку і способів технічної реалізації механічних систем ідприємств міського господарства при впливі зовнішніх факторів

   21

Світлотехніки і джерел світла

Науковий керівник –

д-р техн. наук, проф.

Неєжмаков П.І.

 Дослідження енергоефективних освітлювальних систем

   22

Системи електропостачання та електроспоживання міст

Науковий керівник –

канд. техн. наук, доц.

Калюжний Д.М.

 Підвищення ефективності виробництва, передачі та використання електроенергії

   23

Теоретичної та загальної електротехніки

Науковий керівник –

д-р техн. наук, проф.

Сосков А.Г.

 Підвищення енергоефективності систем розподіленої генерації електроенергії з нетрадиційними і відновлювальними джерелами

    24

Транспортних систем і логістики

Науковий керівник –

д-р техн. наук, проф.

Лобашов О.О.

 Транспортні процеси в найзначніших містах

   25

Прикладної математики і інформаційних технологій

Науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Новожилова М.В.

 Інформаційні системи і технології в міському просторі

   26

Земельного адміністрування та геоінформаційних систем

Науковий керівник –

д-р екон. наук, проф.

Мамонов К.А.

 Теоретичні основи геоінформаційного моделювання міського середовища та оцінки нерухомості

 
Виконання науково-дослідних  робіт опирається на наступний перелік документів: 
 
 1.   Вимоги до оформлення звітів (doc)
 2.   ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки.  (pdf)
 3. Наказ ХНУМГ №146-01 від 14 травня 2018 року   (pdf)

Дочірні категорії