Лист про перелік наукових конферецій з проблем вищої освіти і науки у 2021 році

Перелік наукових конферецій з проблем вищої освіти і науки у 2021 році

Лист про перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2021 році 

 Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2021 році


                            Перелік конференцій 2021


                               лютий
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ»
кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування, тел. 707-31-16
Відповідальні – доц. Юр’єва С.Ю., ст. викл. Коненко В.В.
 
лютий
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ НОВИХ ВИКЛИКІВ»
кафедра економічної теорії і міжнародної економіки, тел. (066)323-46-03
Відповідальний – доц. Москвіна А.О.
 

17-18 березня
ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТ: МОЛОДЬ І МАЙБУТНЄ (ІННОВАЦІЙНИЙ ЛІФТ)»
профспілка студентів, тел.707-33-03
Відповідальна – доц. Угоднікова О.І.
14-16 квітня
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«CТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»
кафедра електричного транспорту, тел. 068-340-02-74
Відповідальний – доц. Шпіка М.І.
 
 

15 квітня
ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН»
кафедра менеджменту і публічного адміністрування, тел. 707-31-13, (067) 958-60-22
Відповідальний – проф. Кондратенко Н.О.
 
 

квітень 
XІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «МІСТО. КУЛЬТУРА.
ЦИВІЛІЗАЦІЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД»
кафедра філософії і політології, тел. 707-31-03
Відповідальна – доц. Радіонова Л.О.
 
21-23 квітня
VІІ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«МОЛОДІ ДОСЛІДНИКИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ»
кафедра іноземних мов, тел. 707-31-24
Відповідальна – доц. Крохмаль А.М.
 
27-29 квітня
ХІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(86-а НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ХНУМГ ІМ. О.М. БЕКЕТОВА)
«СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ»
науково-дослідна частина, тел. 707-32-28, 707-33-60
Відповідальна – доц. Старостіна А.Ю.
 
 
 
 13-14 травня
VIIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТЛОТЕХНІКИ»
кафедра світлотехніки та джерел світла, тел. 707-32-42
Відповідальні - ст.викл. Діденко О.М., Кіндінова А.К.
 

14-17 вересня
ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ
В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ»
кафедра управління проектами в міському господарстві і будівництві, тел. 707-31-32
Відповідальний – проф. Чумаченко І.В.

2-3 листопада
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ЕКОЛОГІЧНО СТАЛИЙ РОЗВИТОК УРБОСИСТЕМ: ВИКЛИКИ І РІШЕННЯ»
кафедра інженерної екології міст, тел. (050)146-28-49, (050) 947-01-54
Відповідальні – доц. Дрозд О.М., ас. Решетченко А.І.

9-11 листопада
ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ 
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ»
кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності, тел. 707-31-28
Відповідальна – ст. викл. Скрипник О.С.

18 листопада
V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
Рада молодих вчених ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, тел. 099-664-25-09
Відповідальна - Голова ради молодих вчених ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Вершиніна Д.М.

18-19 листопада
Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ,
РЕГІОНУ, СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ COVID-19»
кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, тел. 707-31-71
Відповідальна – доц. Лелюк Н.Є.

24-25 листопада
ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СПАДЩИНА УНІВЕРСИТЕТУ:
ІСТОРІЯ. ОСВІТА. НАУКА. КУЛЬТУРА. ОСОБИСТІСТЬ»
музей історії університету, тел. 707-32-32
Відповідальна - директор музею історії університету Єлісеєва Т.П.