Про перелік наукових конферецій з проблем вищої освіти і науки у 2022 році 

 Про перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2022 році


                                                        Перелік конференцій 2022


лютий

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ, ТРЕНДИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ»

 кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування, тел. 707-31-16

Відповідальні – доц. Юр’єва С.Ю., доц. Рудаченко О.О., ст. викл. Коненко В.В.

 Інформаційний лист

 Посилання на збірник конференції: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area

 


 лютий

 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА»

 кафедра економічної теорії і міжнародної економіки, тел. (066)323-46-03

Відповідальний – доц. Москвіна А.О.

 Інформаційний лист

Тези конференції


 15 березня

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ»

кафедра туризму і готельного господарства, тел. 707-31-56

Відповідальний – проф. Богдан Н.М.

 Інформаційний лист

Тези конференції 


 

 29-30 березня

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТ: МОЛОДЬ І МАЙБУТНЄ (ІННОВАЦІЙНИЙ ЛІФТ)»

профспілка студентів, тел.707-33-03

Відповідальний – доц. Угоднікова О.І.

Інформаційний лист

Тези конференції19-21 квітня

ХV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

(87-А НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ХНУМГ ІМ. О.М. БЕКЕТОВА)

«СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ», ПРИСВЯЧЕНА 100-РІЧЧЮ ХНУМГ ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА

 науково-дослідна частина, тел. 707-31-58, 707-33-60

Відповідальний – доц. Старостіна А.Ю.

 Інформаційний лист

Частина 1 - Архітектура

Частина 2 - Будівництво

Частина 3 - Економіка

Частина 4 - Соціальні

 


7 червня

 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА 100-РІЧЧЮ ХНУМГ ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ХІМІЇ ТА ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

 кафедра хімії та інтегрованих технологій, тел. (066) 144-99-73, 067-72-73-000

Відповідальний – доц. Воронов Г.К.

Інформаційний лист

Тези конференції


 9-11 червня

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«РОЗУМНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ»

кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, тел. 095-040-96-93

Відповідальний – доц. Цегельник Є.В.

 http://stue.kname.edu.ua/


 13-17 вересня

ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ (ММП-2022)»

кафедра управління проектами в міському господарстві і будівництві, тел. 707-31-32

Відповідальний – проф. Чумаченко І.В.

 Інформаційний лист


 21 вересня

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНЗИТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ»

кафедра менеджменту і публічного адміністрування, тел. 707-31-13, (067) 958-60-22

Відповідальний – проф. Кондратенко Н.О.

 Інформаційний лист


 23 вересня

XІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ: СУЧАСНІСТЬ ТА ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ»

кафедра філософії і політології, тел. 707-31-03, (050) 109-03-99

Відповідальний – доц. Михайлова І.О.

 Інформаційний лист


6 жовтня

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДОСЯГНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО

АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ»

кафедра земельного адміністрування та геоінформаційних систем, тел. 707-31-04, +38(099)780-00-49 (Viber)

Відповідальний – доц. Радзінська Ю.Б.

Інформаційний лист  


19-21 жовтня

 ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ

«ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ – ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

кафедра електропостачання та електроспоживання міст, тел. (099)-213-07-48

Відповідальний – проф. Плюгін В.Є.

Інформаційний лист


 28 жовтня

VІІІ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ «МОЛОДІ ДОСЛІДНИКИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ»

кафедра іноземних мов, тел. 707-31-24

Відповідальний – доц. Крохмаль А.М.

Інформаційний лист


 2-3 листопада

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

«ЕКОЛОГІЧНО СТАЛИЙ РОЗВИТОК УРБОСИСТЕМ»

кафедра інженерної екології міст, тел. (050) 146-28-49, (050) 947-01-54

Відповідальний – доц. Дрозд О.М., доц. Решетченко А.І.

 Інформаційний лист


 11-13 листопада

 ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ»

 кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності, тел. 707-31-28

Відповідальний – ст. викл. Скрипник О.С.

Інформаційний лист


16-17 листопада

VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

Рада молодих вчених ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, тел. 099-664-25-09

Відповідальний- Голова ради молодих вчених ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Вершиніна Д.М.

 Інформаційний лист


17-18 листопада

 ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

 кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, тел. 707-31-71

Відповідальний – доц. Лелюк Н.Є.

 Інформаційний лист


 23-25 листопада

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«CТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»

кафедра електричного транспорту, тел. 707-32-47, (066)-251-88-77

Відповідальний – проф. Далека В.Ф.

 Інформаційний лист


 24-25 листопада

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«РОЗВИТОК СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ»

 кафедра економіки, тел. 707-31-16

Відповідальний – доц. Коюда О.П.

кафедра правового забезпечення господарської діяльності, тел. 707-32-77

Відповідальний – ст. викл. Врублевская-Місюна К.М.

 Інформаційний лист


 24-25 листопада

ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СПАДЩИНА УНІВЕРСИТЕТУ:

ІСТОРІЯ. ОСВІТА. НАУКА. КУЛЬТУРА. ОСОБИСТІСТЬ»

музей історії університету, тел. 707-32-32

Відповідальний – директор музею історії університету Єлісеєва Т.П.

Інформаційний лист