МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЩОМІСЯЧНОГО МОНІТОРИНГУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

1. Щомісячний моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України (оперативний щомісячний розрахунок рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України) проводиться на основі Методичних рекомендацій, які розроблені відділом макроекономічної політики та регіонального розвитку Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України.

2. Головна мета проведення моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів України - аналіз поточної ситуації в регіонах для прийняття управлінських рішень та вжиття заходів щодо покращення станута вирішення наявних проблемних питань.

3. Показники визначаються щомісячно на основі офіційних даних Державної служби статистики України (далі - Держстат України), Державної Казначейської Служби України (далі - Держказначейство України) та інших центральних органів виконавчої влади на початок кожного місяця (станом на 10-15 число місяця з урахуванням перенесення термінів звітності).

4. В розрахунку рейтингу допускаються наступні припущення:

  • по окремих показниках використовуються попередні щомісячніта квартальні дані, які формуються Держстатом України, Держказначейством України та іншими центральними органами виконавчоївлади при проведенні оцінки діяльності регіонів;
  • проводиться на основі офіційних даних щомісячних та щоквартальних показників Держстату України, Держказначейства України та інших центральних органів виконавчої влади.

5. Протягом року рейтингова оцінка (наростаючим підсумком проводиться виходячи з щомісячних та квартальних показників, визначених за 9 напрямами по 50 основних показниках:

  • I. «Економічний розвиток» (3 субкомпоненти: «Промисловість», «Сільське господарство», «Будівництво»; 9 показників);
  • II. «Зовнішньоекономічна діяльність» (2 субкомпоненти: «Експорттоварів», «Експорт послуг»; 8 показників);
  • III. «Інвестиційна діяльність» (2 субкомпоненти: «Капітальніінвестиції», «Іноземні інвестиції»; 6 показників);
  • IV. «Фінанси» (2 субкомпоненти: «Доходи місцевого бюджету», «Фінанси підприємств»; 5 показників);
  • V. «Споживчий ринок» (4 показника);
  • VI. «Житлово-комунальне господарство» (4 показника);
  • VII. «Платоспроможний попит населення» (2 підкомпоненти: «Заробітна плата», «Розрахунки за житлово-комунальні послуги»; 7 показників); VIII. «Ринок праці» (2 показника);
  • IX. «Населення» (5 показників).

6. Щомісячна оперативна рейтингова оцінка проводиться на основі підрахунку відносних відхилень показників кожного регіону від максимальних та мінімальних значень таких показників інших регіонів. Оцінюються показники, підвищення яких має позитивне значення (стимулятори, наприклад, обсяг реалізації промислової продукції) та показники, підвищення яких має негативне значення (дестимулятори, наприклад, рівень безробіття населення). Визначається середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок конкретного регіону за всіма показниками, що характеризують окремий напрям діяльності. За результатами розрахунків визначається інтегральна рейтингова оцінка як середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок конкретного регіону за усіма напрямами діяльності. Найкращим вважається регіон, середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок якого має найнижче значення.

7. Враховуючи специфіку та терміни складання статистичної інформації в Україні, моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України (за оперативними статистичними даними) формується щомісячно і результати оприлюднюються на офіційному веб-сайті.

ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ станом на 11 листопада 2021 року