Наказ МОН України "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2013/2014 навчального року"

Наказ МОН України "Про затвердження положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади"

Наказ МОН України "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіали 2014/2015 навчального року"

Наказ МОН України "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2015/2016 навчального року"

Наказ МОН України "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2016/2017 навчального року"

Анкета учасника ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади

Програма Всеукраїнської студентської олімпіди зі спеціальності "Управління проектами" 2017/2018 навчального року

Програма Всеукраїнської студентської олімпіди з навчальної дисципліни "Фізика" 2016/2017 навчального року

Програма Всеукраїнської студентської олімпіди зі спеціальності "Транспортні системи" 2016/2017 навчального року

Програма Всеукраїнської студентської олімпіди зі спеціальності "Логістика" 2016/2017 навчального року

 

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2016/2017 н.р.

Розпочато підготовку до проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук на 2016/2017 н.р.

Додаток до наказу про проведення Всеукраїнського конкурсу

Вимоги до оформлення конкурсних робіт

Відомості про автора

Анотація до конкурсної роботи

Зразок оформлення конкурсних робіт

 

 

Міський конкурс студентських проектів «Харків - місто молодіжних ініціатив» 2017 р.

 

Переможці  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з природничих, технічних та гуманітарних наук 2015/2016 н. р.

 

Для участі у другому етапі Всеукраїнського конкурсу було надіслано 121 студентську наукову роботу за участю 140 студентів Університету. 29 студентів стали переможцями другого туру конкурсу.

Отримано дипломів конкурсних комісій базових ВНЗ:

Дипломів 1 ступеня – 5 (6 студентів) 

Дипломів 2 ступеня – 8 (11 студентів) 

Дипломів 3 ступеня – 10  (12 студентів) 

 

Будівельний факультет - подано 6 робіт (7 студентів) 

Диплом І ступеня Ващенко Юлія Іванівна, студентка 4 курсу будівельного факультету, конкурс з галузі «Будівництво та архітектура» зі спеціальності «Промислове та цивільне будівництво», науковий керівник канд. техн. наук доц. кафедри будівельних конструкцій Гапонова Людмила Вікторівна 

 

Факультет архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва - подано 12 робіт (12 студентів) 

Диплом ІI ступеня Скоробогатько Олексій Володимирович, студент 6 курсу факультету архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва, конкурс з галузі «Будівництво та архітектура» зі спеціальності «Дизайн архітектурного середовища», науковий керівник д-р архітектури, проф. кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища Дубинський Володимир Петрович 

Диплом ІI ступеня Кандибальська Галина Валентинівна, студентка 6 курсу факультету архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва, конкурс з галузі «Будівництво та архітектура» зі спеціальності Містобудування», науковий керівник асистент кафедри основ архітектурного проектування і рисунку Швець Людмила Миколаївна

 

Факультет інженерних мереж та екології міст - подано 4 роботи (4 студента) 

 

Факультет економіки та підприємництва - подано 29 робіт (34 студента) 

Диплом ІI ступеня Демченко Катерина Юріївна та Чуєва Карина Юріївна, студенти 4 курсу факультету економіки та підприємництва, конкурс за напрямом «Економіка та управління підприємствами», науковий керівник д-р екон. наук, проф. зав. кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Димченко Олена Володимирівна 

Диплом ІІІ ступеня Коротєєва Анна Сергіївна, студентка 4 курсу факультету економіки і підприємництва, конкурс з галузі «Державне управління» зі спеціальності «Механізми державного управління» науковий керівник канд. філос. наук доц. кафедри філософії та політології Радіонова Людмила Олексіївна 

Диплом ІІІ ступеня Бездітко Олена Сергіївна, студентка 2 курсу факультету економіки і підприємництва, конкурс з галузі «Актуальні питання співробітництва з ЄС» науковий керівник старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Панова Олена Дмитрівна 

 

Факультет менеджменту  подано 20 робіт (22 студента) 

Диплом ІІІ ступеня Плужнікова Марія Костянтинівна та Відсота Світлана Олександрівна, студенти 5 курсу факультету менеджменту, конкурс за спеціальністю «Управління проектами», науковий керівник канд. екон. наук доц. кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві Мущинська Наталя Юріївна 

Диплом ІІІ ступеня Полуян Марина Миколаївна, студентка 4 курсу факультету менеджменту конкурс за напрямом «Туризм», науковий керівник канд. екон. наук доц. кафедри туризму і готельного господарства Полчанінова Ірина Леонідівна 

Диплом ІІІ ступеня Соценко Вікторія Сергіївна, студентка 5 курсу факультету менеджменту конкурс за напрямом «Туризм», науковий керівник асистент кафедри туризму і готельного господарства Писарева Ірина Володимирівна 

Диплом ІІІ ступеня Наумова Світлана Сергіївна, студентка 2 курсу факультету менеджменту конкурс за напрямом «Готельно-ресторанна справа», науковий керівник канд. екон. наук, доцент кафедри туризму і готельного господарства Влащенко Наталія Миколаївна 

 

Факультет транспортних систем та технологій  подано 36 робіт (47студентів) 

Диплом І ступеня Горстка Оксана Віталіївна, студентка 5 курсу факультету транспортних систем та технологій, конкурс за галуззю науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка» науковий керівник канд. техн. наук ст. викладач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Ткаченко Ірина Олександрівна 

Диплом І ступеня Піндер Владислав Ігорович та Малахова Вікторія Андріївна, студенти 5 курсу факультету транспортних систем та технологій конкурс за галуззю: «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом: «Енергозбереження засобами електротехніки та електромеханіки», науковий керівник канд. техн. наук доц. кафедри електричного транспорту Шпіка Микола Іванович 

Диплом І ступеня Попенко Роман Сергійович, студент 5 курсу факультету транспортних систем та технологій, за спеціальністю «Транспортні технології» напрям «Організація та безпека руху транспортних засобів», науковий керівник канд. техн. наук доц. кафедри транспортних систем і логістики Гюлєв Нізамі Уруджевич 

Диплом І ступеня Горстка Оксана Віталіївна, студентка 5 курсу факультету транспортних систем та технологій, конкурс за галуззю науки «Охорона праці» науковий керівник канд. техн. наук ст. викладач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Третьяков Олег Вальтерович 

Диплом ІІ ступеня Бєлов Максим Олександрович, студент 5 курсу факультету транспортних систем та технологій, конкурс зі спеціальності «Транспортні системи», науковий керівник канд. техн. наук доцент кафедри транспортних систем і логістики Прасоленко Олексій Володимирович 

Диплом ІІ ступеня Кривопиш Ярослав Анатолійович та Крепак Віктор Володимирович, студенти 5 курсу факультету транспортних систем та технологій, конкурс за галуззю: «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом: «Лабораторне обладнання для дослідження електротехнічних та електромеханічних систем», науковий керівник ст. викладач кафедри електричного транспорту Петренко Олександр Миколайович 

Диплом ІІ ступеня Малахін Вячеслав Станіславович студент 4 курсу та Петросян Едуард Арменович студент 1 курсу факультету транспортних систем та технологій, конкурс за галуззю: «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом: «Електромеханічні системи автоматизації» науковий керівник канд. техн. наук доц. кафедри електричного транспорту Сорока Костянтин Олексійович 

Диплом ІІ ступеня Кравченко Руслан Олександрович, студент 6 курсу факультету транспортних систем та технологій, конкурс за галуззю науки «Цивільна оборона та пожежна безпека» науковий керівник канд. хімічн. наук доц. кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Білим Павло Анатолійович 

Диплом ІІІ ступеня Комісар Вероніка Олексіївна та Єрмошенко Олександр Сергійович – студенти 5 курсу факультету транспортних систем та технологій, за галуззю: «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом: «Загальні питання та елементи електротехнічних комплексів та систем», науковий керівник асистент кафедри електричного транспорту Лукашова Наталія Павлівна 

Диплом ІІІ ступеня Алексанян Станіслав Валерійович  студент 5 курсу факультету транспортних систем та технологій, конкурс за галуззю: «Техногенна безпека», науковий керівник канд. хімічн. наук доц. кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Білим Павло Анатолійович 

 

Факультет електропостачання і освітлення міст  подано 14 робіт (14 студентів) 

Диплом ІІІ ступеня Говорова Катерина Владленівна, студентка 4 курсу факультету електропостачання та освітлення міст, конкурс за галуззю «Енергетика» напрям «Енергоресурсозбереження та екологічні аспекти в енергетиці», науковий керівник канд. техн. наук, доц. кафедри теоретичної та загальної електротехніки Тугай Дмитро Васильович 

Диплом ІІІ ступеня Говорова Катерина Владленівна, студентка 4 курсу факультету електропостачання та освітлення міст, конкурс за галуззю «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом: «Математичне моделювання електротехнічних комплексів та систем», науковий керівник канд. техн. наук, доц. кафедри теоретичної та загальної електротехніки Тугай Дмитро Васильович

 

2014/2015 н. р.

Для участі у другому етапі Всеукраїнського конкурсу було надіслано 89 студентських наукових робіт за участю 100 студентів Університету. 25 студентів стали переможцями другого туру конкурсу.

Отримано дипломів конкурсних комісій базових ВНЗ:

Дипломів 1 ступеня – 4 (5 студентів)

Дипломів 2 ступеня – 6 (9 студентів)

Дипломів 3 ступеня – 2 (3 студента)

 

Будівельний факультет  подано 5 робіт (5 студентів)

Диплом І ступеня Харченко Ілона Петрівна та Піхота Яна Сергіївна – студенти 5 курсу будівельного факультету, конкурс за напрямом «Охорона праці», науковий керівник канд. техн. наук доц. кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Третьяков Олег Вальтерович.

 

Факультет архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва  подано 9 робіт (9 студентів)

Диплом ІІ ступеня Резанович Альона Станіславівна – студентка 6 курсу факультету архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва, конкурс з галузі «Будівництво та архітектура» зі спеціальності «Архітектура будівель і споруд», науковий керівник канд. архітектури доц. кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища Дудка Олена Миколаївна.

Диплом ІІІ ступеня Барнич Яна Сергіївна – студентка 5 курсу факультету архітектури дизайну та образотворчого мистецтва, з галузі «Будівництво та архітектура» зі спеціальності «Містобудування», науковий керівник старший викладач кафедри міського будівництва Гордієнко Сергій Миколайович.

 

Факультет інженерних мереж та екології міст  подано 6 робіт (7 студентів)

Диплом І ступеня Крісанов Олександр Васильович – студент 5 курсу факультету інженерних мереж та екології міст, конкурс з галузі «Будівництво та архітектура» зі спеціальності «Промислове та цивільне будівництво», науковий керівник канд. техн. наук доц. кафедри будівельних конструкцій Гапонова Людмила Вікторівна.

Диплом ІІІ ступеня Колодяжна Оксана Олегівна – студентка 5 курсу факультету інженерних мереж та екології міст, з галузі «Будівництво та архітектура» зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення», науковий керівник канд. техн. наук доц. кафедри водопостачання та водовідведення Айрапетян Тамара Степанівна.

 

Факультет економіки та підприємництва  подано 19 робіт (24 студента)

Диплом І ступеня Кузнецова Наталя Олександрівна – студентка 4 курсу факультету економіки і підприємництва, конкурс з галузі «Соціологічні науки», науковий керівник канд. філос. наук доц. кафедри філософії та політології Радіонова Людмила Олексіївна.

Диплом ІІ ступеня Овчарова Юлія Олександрівна та Золочевська Анастасія Вячеславівна – студенти 4 та 5 курсу факультету економіки та підприємництва, конкурс за напрямом «Економіка та управління підприємствами», науковий керівник д-р екон. наук, проф. Димченко Олена Володимирівна.

 

Факультет менеджменту - подано 17 робіт (17 студентів)

Диплом ІІ ступеня Антипенко Крістіна Вікторівна – студентка 5 курсу факультету менеджменту, конкурс за спеціальністю «Управління проектами», науковий керівник д-р техн. наук проф., завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві Чумаченко Ігор Володимирович.

Диплом ІІІ ступеня Мальцева Олександра Олегівна – студентка 3 курсу факультету менеджменту, з галузі «Політичні науки», науковий керівник старший викладач кафедри філософії та політології Зінчина Олександра Борисівна.

Диплом ІІІ ступеня Черниченко Євгенія Миколаївна – студентка 5 курсу факультету менеджменту, з галузі «Цивільна оборона та пожежна безпека», науковий керівник канд. техн. наук доц. кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Фесенко Герман Вікторович.

 

Факультет транспортних систем та технологій – подано 25 робіт (30 студентів)

Диплом І ступеня Чечоткіна Катерина Василівна та Соломка Олег Станіславович – студенти 5 курсу факультету транспортних систем та технологій конкурс за галуззю: «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом: «Електромеханічні системи з електроприводами постійного та змінного струму», науковий керівник канд. техн. наук доц. кафедри електричного транспорту Шпіка Микола Іванович.

Диплом ІІ ступеня Задорожна Маргарита Вадимівна – студентка 5 курсу факультету транспортних систем та технологій, конкурс зі спеціальності «Транспортні системи», науковий керівник асистент кафедри транспортних систем і логістики Галкін Андрій Сергійович.

Диплом ІІ ступеня Калугіна Ксенія Сергіївна – студентка 5 курсу факультету транспортних систем та технологій, конкурс за напрямом «Охорона праці», науковий керівник ст. викладач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Ткаченко Ірина Олександрівна.

Диплом ІІ ступеня Аландар Віктор Олександрович – студент 5 курсу факультету транспортних систем та технологій, конкурс за галуззю: «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом: «Лабораторне обладнання для дослідження електротехнічних та електромеханічних систем» науковий керівник канд. техн. наук доц. кафедри електричного транспорту Коваленко Андрій Віталійович.

Диплом ІІІ ступеня Стояненко Богдан Валерійович – студент 4 курсу факультету транспортних систем та технологій, за галуззю: «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом: «Електричні мережі та обладнання електричних станцій та підстанцій», науковий керівник асистент кафедри електричного транспорту Івакіна Катерина Яківна.

Диплом ІІІ ступеня Літвиненко Максим Володимирович та Бур’янова Маргарита Ігорівна– студенти 5 курсу факультету транспортних систем та технологій, за галуззю: «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом: «Енергозбереження засобами електротехніки та електромеханіки», науковий керівник канд. техн. наук доц. кафедри електричного транспорту Андрійченко Володимир Павлович.

Диплом ІІІ ступеня Кривопиш Ярослав Анатолійович та Крепак Віктор Володимирович – студенти 4 курсу факультету транспортних систем та технологій, за галуззю: «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом: «Математичне моделювання електротехнічних комплексів та систем», науковий керівник д-р техн. наук проф. кафедри електричного транспорту Шавьолкін Олександр Олексійович.

Диплом ІІІ ступеня Кривопиш Ярослав Анатолійович та Крепак Віктор Володимирович – студенти 4 курсу факультету транспортних систем та технологій, за галуззю: «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом: «Регулювання якості електричної енергії», науковий керівник д-р техн. наук проф. кафедри електричного транспорту Шавьолкін Олександр Олексійович.

Диплом ІІІ ступеня Попенко Роман Сергійович студент 4 курсу факультету транспортних систем та технологій, за галуззю «Транспортні технології (за видами транспорту), науковий керівник канд. техн. наук доц. кафедри транспортних систем і логістики Єрмак Олена Михайлівна.

 

2013/2014 н.р.

Для участі у другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук було направлено 78 студентських наукових робіт за участю 98 студентів Університету. 17 студентів стали переможцями другого туру конкурсу.

Отримано дипломівконкурсних комісій базових ВНЗ:

- Дипломів 1 ступеня - 4 (5 студентів)

- Дипломів 2 ступеня - 6 (9 студентів)

- Дипломів 3 ступеня - 2 (тудента)

 

Містобудівельний факультет  подано 16 робіт (за участю 21 студента)

Диплом 1 ступеня отримала за перемогу у конкурсі з галузі «Будівництво» зі спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» Топоркова Катерина Сергіївна (науковий керівник – д-р техн. наук, професор завідувач кафедри будівельних конструкцій Шмуклер Валерій Семенович)

Диплом 2 ступеня отримали за перемогу у конкурсі з галузі «Будівництво» зі спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» Романова Дарина Сергіївна та Петровська Анастасія Геннадіївна (науковий керівник – канд. техн. наук, доцент кафедри міського будівництва Жидкова Тетяна Володимирівна)

Диплом 3 ступеня отримала за перемогу у конкурсі з галузі «Будівництво» зі спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» Умнова Анастасія Олексіївна (науковий керівник – старший викладач кафедри міського будівництва Штомпель Наталя Едуардівна)

 

Факультет менеджменту  подано 16 робіт (за участю 18 студентів)

Диплом 2 ступеня отримала за перемогу у конкурсі з галузі «Транспорт» група спеціальностей «Транспортні системи»Івахненко Алина Володимирівна (науковий керівник – канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних систем і логістики Куш Євген Іванович)

Диплом 2 ступеня отримала за перемогу у конкурсі за напрямом «Туризм» Гнатик Анна Олександрівна (науковий керівник – канд. географ. наук, доцент кафедри туризму і готельного господарства Поколодна Марія Миколаївна)

 

Факультет електричного транспорту  подано 25 робіт (за участю 36 студентів)

Диплом 1 ступеня отримала за перемогу у конкурсі з галузі «Залізничний транспорт та спеціальна техніка» Біліченко Валентина Миколаївна (науковий керівник – канд. техн. наук, доцент кафедри електричного транспорту Мінєєва Юлія Віталіївна)

Диплом 1 ступеня отримали за перемогу у конкурсі з галузі «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом «Електромеханічні системи з електро-приводами постійного та змінного струму» Чечоткіна Катерина Василівна та Шупилюк Алина Володимирівна (науковий керівник – Шпіка Микола Іванович канд. техн. наук, доцент кафедри електричного транспорту)

Диплом 2 ступеня отримали за перемогу у конкурсі з галузі «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом «Електротехнічні системи і комплекси транспортних засобів» Лабадзе Гела Гелович та Раздобаров Андрій Сергійович (науковий керівник – канд. техн. наук, доцент кафедри електричного транспорту Донець Олександр Вадимович)

Диплом 2 ступеня отримала за перемогу у конкурсі з галузі «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом «Загальні питання та елементи електротехнічних комплексів та систем» Біліченко Валентина Миколаївна (науковий керівник – канд. техн. наук, доцент кафедри електричного транспорту Мінєєва Юлія Віталіївна)

Диплом 2 ступеня отримали за перемогу у конкурсі за напрямом «Охорона праці» Хімічев Максим Валерійович та Кисельова Кристина Олександрівна (науковий керівник – канд. техн. наук, доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Третьяков Олег Вальтерович)

Диплом 3 ступеня отримали за перемогу у конкурсі з галузі «Електротехніка та електромеханіка» за напрямом «Електромеханічні системи з електроприводами постійного та змінного струму» Бур’янова Маргарита Ігорівна та Литвиненко Максим Володимирович (науковий керівник – канд. техн. наук, доцент кафедри електричного транспорту Андрійченко Володимир Павлович)

 

Факультет електропостачання та освітлення міст  подано 4 роботи (за участю 4 студентів)

Диплом 1 ступеня отримала за перемогу у конкурсі з галузі «Енергетика» за напрямом «Енергоресурсозбереження та екологічні аспекти в енергетиці» Говорова Катерина Владленівна (науковий керівник – д-р техн. наук, професор кафедри світлотехніки та джерел світла Говоров Пилип Парамонович)

 

Факультет інженерної екології міст  подано 4 роботи (за участю 4 студентів)

Факультет економіки та підприємництва  подано 13 робіт (за участю 15 студентів)

Факультет по роботі з іноземними учнями – 0

 

Переможці  Всеукраїнської студентської олімпіади

2015/2016 н.р.

97 студентів Університету прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за 37 напрямами, спеціальностями та навчальними дисциплінами, з них 17 студентів стали переможцями.

Дипломів 1 ступеня – 2

Дипломів 2 ступеня – 7

Дипломів 3 ступеня – 8

 

Будівельний факультет – 7 студентів факультету прийняли участь у 1 олімпіаді.

 

Факультет архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва – 10 студентів факультету прийняли участь у 3 олімпіадах.

Диплом 2 ступеня

Колоша Марина Сергіївна, студентка 4 курсу факультету архітектури дизайну та образотворчого мистецтва, олімпіада зі спеціальності «Міське будівництво та господарство» напрям «Міські вулиці та дороги», науковий керівник ст. викладач  кафедри міського будівництва Гордієнко Сергій Миколайович

Диплом 2 ступеня

Громадецький Андрій Вікторович, студент 3 курсу факультету архітектури дизайну та образотворчого мистецтва, олімпіада зі спеціальності «Міське будівництво та господарство» напрям «Планування та благоустрій міст», науковий керівник ст. викладач кафедри міського будівництва Черноносова Тетяна Олександрівна

 

Факультет інженерних мереж та екології міст – 11 студентів факультету прийняли участь у 6 олімпіадах.

Диплом 2 ступеня

Душко Антон Олександрович, студент 5 курсу факультету інженерних мереж та екології міст, олімпіада зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення», науковий керівник канд. техн. наук, доцент кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод Шевченко Тамара Олександрівна

Диплом 3 ступеня

Євдошенко Вікторія Віталіївна, студентка 4 курсу факультету інженерних мереж та екології міст, олімпіада зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення», науковий керівник канд. техн. наук, доцент кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод Шевченко Тамара Олександрівна

Диплом 3 ступеня

Кохан Юрій Володимирович, студент 5 курсу факультету інженерних мереж та екології міст, олімпіада зі спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція», науковий керівник канд. техн. наук, доцент кафедри експлуатації газових та теплових систем Гранкіна Вікторія Вікторівна

 

Факультет економіки та підприємництва  15 студентів факультету прийняли участь у 6 олімпіадах.

Диплом 2 ступеня

Кузнецова Наталія Олександрівна, студентка 5 курсу факультету економіки і підприємництва, олімпіада зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою», науковий керівник д-р екон. наук, професор завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Момот Тетяна Валеріївна

Диплом 3 ступеня

Маньковська Юлія Олександрівна, студентка 4 курсу факультету економіки і підприємництва, олімпіада зі спеціальності «Фінанси і кредит», науковий керівник д-р екон. наук, професор кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Жихор Олена Борисівна

Диплом 3 ступеня

Зубенко Ірина Віталіївна, студентка 4 курсу факультету економіки і підприємництва, олімпіада зі спеціальності «Інтелектуальна власність», науковий керівник канд. юридич. наук, доцент, завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності Килимник Інна Ігорівна

 

Факультет електропостачання і освітлення міст  6 студентів факультету прийняли участь у 2 олімпіадах.

Диплом 2 ступеня

Черкашин Олександр Олексійович, студент 1 курсу факультету електропостачання і освітлення міст, олімпіада з навчальної дисципліни «Фізика», науковий керівник канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики Назаренко Євгеній Іванович

 

Факультет менеджменту  20 студентів факультету прийняли участь у 10 олімпіадах.

Диплом 1 ступеня

Шевченко Наталія Сергіївна, студентка 5 курсу факультету менеджменту, олімпіада зі спеціальності «Управління проектами», наукові керівники канд. техн. наук, доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві Гусєва Юлія Юріївна, канд. техн. наук, асист. кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві Косенко Наталія Вікторівна

Диплом 2 ступеня

Стельмах Неля Володимирівна, студентка 5 курсу факультету менеджменту, олімпіада за напрямом «Готельно-ресторанна справа» науковий керівник канд. екон. наук, доцент кафедри туризму і готельного господарства Андренко Ірина Борисівна

Диплом 3 ступеня

Гекова Анна Сергіївна, студентка 5 курсу факультету менеджменту, олімпіада з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент», науковий керівник д-р екон. наук, професор кафедри менеджменту і адміністрування Карлова Олена Анатоліївна

Диплом 3 ступеня

Заварзіна Валерія Андріївна, студентка 4 курсу факультету менеджменту, олімпіада зі спеціальності «Туризмознавство», науковий керівник канд. геогр. наук, доцент кафедри туризму і готельного господарства Поколодна Марія Миколаївна

 

Факультет транспортних систем та технологій  27 студентів факультету прийняли участь у 8 олімпіадах.

Диплом 1 ступеня

Фіялко Наталія Олександрівна, студентка 5 курсу факультету транспортних систем та технологій, олімпіада зі спеціальності «Транспортні системи», науковий керівник д-р техн. наук, професор кафедри транспортних систем та логістики Давідіч Юрій Олександрович

Диплом 2 ступеня

Ваніна Крістіна Вікторівна, студентка 4 курсу факультету транспортних систем та технологій, олімпіада з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності», науковий керівник ст. викладач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Чеботарьова Олександра В’ячеславівна

Диплом 3 ступеня

Гребінюк Дар’я Євгенівна, студентка 4 курсу факультету транспортних систем та технологій, олімпіада зі спеціальності «Логістика», науковий керівник канд. техн. наук, асистент кафедри транспортних систем та логістики Ольхова Марія Володимирівна

Диплом 3 ступеня

Кисельникова Тетяна В’ячеславівна, студентка 4 курсу факультету інженерних мереж та екології міст, олімпіада зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього  середовища та збалансоване природокористування», науковий керівник канд. біол. наук, доц. кафедри інженерної екології міст Задорожний Костянтин Миколайович

 

Факультет по роботі з іноземними учнями – 1 студент факультету прийняв участь у 1 олімпіаді.

 

2014/2015 н.р.

80 студентів Університету прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за 30 напрямами, спеціальностями та навчальними дисциплінами, з них 10 студентів стали переможцями.

 

Факультет транспортних систем та технологій – 25 студентів факультету прийняли участь в 7 Олімпіадах.

1 місце в Олімпіаді з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» посіла Рошковська В.С. (науковий керівник – ст. викладач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Чеботарьова О.В.)

1 місце в Олімпіаді зі спеціальності «Транспортні системи» посіла Бондар О.А. (науковий керівник – д-р техн. наук, професор кафедри транспортних систем і логістики Давідіч Ю.О.)

2 місце в Олімпіаді зі спеціальності «Логістика» посів Безпалов І.В. (науковий керівник – канд. техн. наук, доц. кафедри транспортних систем і логістики Куш Є.І.)

 

Факультет архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва  6 студентів факультету прийняли участь в 1 Олімпіаді.

1 місце в Олімпіаді зі спеціальності «Міське будівництво і господарство» посіла Колоша М.С. (науковий керівник – ст. викладач кафедри міського будівництва Черноносова Т.О.)

 

Факультет інженерних мереж та екології міст – 11 студентів факультету прийняли участь в 5 Олімпіадах.

2 місце в Олімпіаді зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища» посіла Жидких І.О. (науковий керівник – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри міських та регіональних екосистем Стольберг Ф.В.)

3 місце в Олімпіаді зі спеціальності «Водопостачання і водовідведення» посів Душко А.О. (науковий керівник – канд. техн. наук, доц. кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод Шевченко Т.О.)

 

Факультет електропостачання і освітлення міст – 3 студенти факультету прийняли участь в 2 Олімпіадах.

2 місце в Олімпіаді з навчальної дисципліни «Фізика» посіла Олійник А.В. (науковий керівник – канд. фіз.-матем. наук, доц. кафедри фізики Назаренко Є.І.)

 

Факультет економіки та підприємництва – 13 студентів факультету прийняли участь в 5 Олімпіадах.

2 місце в Олімпіаді зі спеціальності «Інтелектуальна власність» посіла Задорожня Ю.В. (науковий керівник – ст. викладач кафедри правового забезпечення господарської діяльності Бровдій А.М.)

 

Факультет менеджменту – 15 студентів факультету прийняли участь в 7 Олімпіадах.

3 місце в Олімпіаді за напрямом «Готельно-ресторанна справа» посіла Стельмах Н.В. (науковий керівник – канд. екон. наук, доц. кафедри туризму і готельного господарства Андренко І.Б.)

3 місце в Олімпіаді зі спеціальності «Фінансовий менеджмент» посіла Остапенко К.О. (науковий керівник – канд. екон. наук, доц. кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Боровик М.В.)

 

Будівельний факультет – 3 студента факультету прийняли участь в 1 Олімпіаді.

Факультет по роботі з іноземними учнями – 4 студента факультету прийняли участь в 2 Олімпіадах.

 

2013/2014 н. р.

44 студента Університету прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за 40 напрямами, спеціальностями та навчальними дисциплінами, з них 9 студентів стали переможцями

 

Містобудівельний факультет 10 студентів факультету прийняли участь у 3 олімпіадах.

1 місце в олімпіаді зі спеціальності «Міське будівництво та господарство» посів Кучко Р.А. (науковий керівник – канд. техн. наук, доц. кафедри міського будівництва Безлюбченко Олена Степанівна)

2 місце в олімпіаді зі спеціальності «Міське будівництво та господарство» посіла Барнич Я.С. (науковий керівник - старший викладач кафедри міського будівництва Гордієнко Сергій Миколайович)

 

Факультет електричного транспорту 13 студентів факультету прийняли участь у 5 олімпіадах.

1 місце в олімпіаді з навчальної дисципліни «Фізика» посів Бужак О.В. (науковий керівник - канд. фіз.- матем. наук, доц. кафедри фізики Назаренко Євген Іванович)

2 місце в олімпіаді з навчальної дисципліни «Цивільний захист» посіла Колжикова Ю.Ю. (науковий керівник - канд. техн. наук, доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Фесенко Герман Вікторович)

3 місце в олімпіаді з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» посів Волохатий А.В. (науковий керівник – ст. викладач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Чеботарьова Олександра Вячеславівна)

 

Факультет інженерної екології міст 5 студентів факультету прийняли участь у 2 олімпіадах.

2 місце в олімпіаді зі спеціальності «Водопостачання і водовідведення» посіла Іваненко І.О. (науковий керівник – канд. техн. наук, доцент кафедри водопостачання, водовідведення та очистки вод Шевченко Тамара Олександрівна)

3 місце в олімпіаді зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» посіла Чистикова А.В. (науковий керівник – канд. техн. наук, доцент кафедри інженерної екології та екологічної безпеки міст Пономаренко Євгеній Георгійович)

3 місце в олімпіаді зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» посіла Тележкіна О.С. (науковий керівник – канд. біол. наук, доц. кафедри інженерної екології та екологічної безпеки міст Задорожний Костянтин Миколайович)

 

Факультет менеджменту – 7 студентів факультету прийняли участь у 3 олімпіадах

1 місце в олімпіаді зі спеціальності «Транспортні системи» посіла Жукова А. В. (науковий керівник – д-р техн. наук, професор кафедри транспортних систем і логістики Давідіч Юрій Олександрович)

 

Факультет економіки і підприємництва – 8 студентів прийняли участь у 3 олімпіадах

Факультет по роботі з іноземними учнями  1 студент прийняв участь у 1 олімпіаді

Факультет Електропостачання та освітлення міст – 0

  

У зв’язку з рішенням Уряду про продовження терміну загальнонаціонального карантину до 24 квітня включно, строки проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальної дисципліни «Фізика», та спеціальностей «Транспортні системи» і «Логістика», відтерміновуються. Про нові строки проведення олімпіад  буде повідомлено додатково.

Наказ МОН України "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році

Перелік спеціальностей, базових закладів вищої освіти ІІ етапу всеукраїнської студентської олімпіади 2019/2020 навчального року

Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади

Зразок анкети


 

300

Олімпіада зі спеціальності «Фізика»

Програма Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізика» 2019/2020 н.р. 

 

 

 

 500

 Олімпіада зі спеціальності  «Транспортні системи»

Програма Всеукраїнської студентської олімпіди зі спеціальності «Транспортні системи» 2019/2020 н.р.

 

 

 

 

 

 

600 Олімпіада зі спеціальності «Логістика»

 

 

 


Наші переможці

 2 21 22.03 9 11.04.19 10 12.04.19 12 15.05.19

 18.04.19 21 22.03.19  2 2019    3

 

 

    

       Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Транспортні системи».

23231

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Транспортні системи»

 

      Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Логістика».

007

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Логістика»

 

Наші переможці

                                   

1 15 2103 10.04.19 21
 1 17 1 2 2 1 page 0001 2 1 page 0002
 2 2 21.03.19 2 2 2 3
 3 21.03 3 3 19042019 12.04.19
 13 14 16 18
 20 22.03.19 20 22 23
 24 26.04.19 24 25.04 2 11
 2 12 3 13 15.03 3 1819 24 26.04

 

                                          19 04 19.gDqMB  25.lQuYt

 

                                                                                       19.AxLw9