Засновником журналу є Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. У ньому публікуються статті, що володіють науковою новизною і представляють собою результати завершених досліджень, проблемного або науково-практичного характеру. 
 
Збірник розрахований на наукових працівників і спеціалістів житлово-комунального господарства, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку сучасного міста.
 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УНІВЕРСИТЕТУ

Фундаментальні дослідження:

 1. Динаміка, міцність та надійність машин, агрегатів і конструкцій в галузі будівництва, транспорту та енергомашинобудування.
 2. Енергетична ефективність та енергозбереження (розробка і впровадження сучасних енергозберігаючих технологій).
 3. Прогнозування та моделювання розвитку економічних, технологічних, інноваційних і соціально-демографічних процесів (розробка математичних методів і систем моделювання об’єктів та процесів; сталий розвиток соціально-економічної пасажирської транспортної системи міст).
 4. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.
 5. Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук.

Прикладні дослідження:

 1. Оптимізація управління діяльністю міського господарства в сучасних економічних умовах. Сталий розвиток міст.
 2. Енергетика та енергоефективність (розробка і впровадження сучасної енергоощадної техніки та технологій в системах електропостачання і освітлення міст, міського електричного транспорту).
 3. Раціональне природокористування (дослідження проблем інженерної екології урбанізованих територій, поліпшення якості господарсько-питної води та води, що скидається у водойми).
 4. Нові речовини і матеріали (створення нових ефективних будівельних матеріалів і виробів на основі речовин органічного та неорганічного походження, технологій і обладнання для їх виробництва. Створення прогресивних будівельних конструкцій, що забезпечують ефективність будівництва та модернізацію будівель і споруд міського і регіонального призначення).
 5. Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв’язання надскладних завдань державного значення.

Старостіна Альона Юріївна
Начальник науково-дослідної частини
ауд. 361а
тел. 707-33-60


Герасименко Олена Анатоліївна 
Заступник начальника науково-дослідної частини
ауд. 359
тел. 707-32-28, 707-31-58


Гетало Наталія Станіславівна 
Начальник відділу організації держбюджетних та госпдоговірних робіт НДЧ
ауд. 359
тел. 707-32-28


Удовенко Ольга Володимирівна 
Заступник начальника відділу організації дербюджетних та госпдоговірних робіт НДЧ
ауд. 359
тел. 707-32-28


Дранник Інна Вікторівна 
В.о начальника відділу з організації та проведення студентських олімпіад, конкурсів різного спрямування та рівня
ауд. 359
тел. 707-32-28,707-31-58


Рязанцева Лідія Василівна 
Провідний інженер відділу з питань інтелектуальної власності НДЧ
ауд. 359
тел. 707-32-28


Дроботова Євгенія Миколаївна 
Інженер другої категорії відділу з організації та проведення студентських олімпіад, конкурсів різного спрямування та рівня;
Технічний редактор науково-технічного збірника «Комунальне господарство»
ауд. 225
тел. 707-33-21


Чумак Ольга Михайлівна
Інженер відділу з організації та проведення студентських олімпіад, конкурсів різного спрямування та рівня
ауд. 362
тел. 707-31-58

 

Грініна Вікторія Олегівна  

Інженер відділу з організації та проведення студентських олімпіад, конкурсів різного спрямування та рівня;

Технічний редактор Міжнародного науково-технічного журналу «Світлотехніка та світлоенергетика»
ауд. 362
тел. 707-31-58


Домбровська Алла Володимирівна 
В.о начальника відділу з питань інтелектуальної власності НДЧ 
ауд. 362
тел. 707-31-58, 707-32-77

 1.  Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (pdf)
 2.  Положення про науково-дослідну частину (pdf)
 3.  Закон України "Про освіту" 
 4.  Закон України "Про вищу освіту"
 5. Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльності" 
 6. Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій (pdf)
 7. Наказ ХНУМГ ім.О.М.Бекетова №146-01 від 14.05.2018 р. "Про зберігання НДР" (pdf)
 8.  ДСТУ 8302:2015. Інформація і документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. (pdf)
 9. ДСТУ 3973-2000. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт (pdf)
 10. ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та оформлювання (pdf)

 

Звіти про наукову та науково-технічну діяльність Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова
 

Рада молодих вчених (далі – Рада) Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова була створена 27 березня 2012 року для всебічного сприяння діяльності молодих вчених Університету.

Нормативна основа діяльності Ради:

 • Закон України «Про вищу освіту»;
 • Закон України « Про наукову та науково-технічну діяльність»;
 • Статут Університету;
 • Положення «Про раду молодих вчених Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова».

Мета діяльності: всебічне сприяння науковій та іншій творчій діяльності молодих науковців Університету.

Члени Ради входять до складу Харківської обласної ради молодих учених при ХОДА.

Рада бере участь у розгляді рекомендацій кандидатів на стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених, у наданні рекомендацій найбільш талановитим і активним магістрам та студентам старших курсів до вступу до аспірантури, а також у розгляді кандидатів до докторантури.

Голова Ради – аспірант каф. фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Вершиніна Дарина Миколаївна (член Вченої ради Університету).

Завдання Ради:

 • підтримка професійного та наукового зростання молодих вчених у межах існуючих та нових наукових шкіл, які існують в Університеті;
 • інформаційна підтримка щодо можливості висвітлення наукових здобутків у фахових наукових виданнях, обговорення результатів дослідження на науково-практичних конференціях тощо;
 • об’єднання зусиль молодих вчених для вирішення актуальних наукових проблем (у т. ч. тих, що постають перед Університетом) шляхом виконання науково-дослідних тем, видання колективних монографій та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо;
 • підтримка участі студентів та молодих вчених у стипендіальних та грантових програмах;
 • рекомендація молодих вчених для їхнього представлення на здобуття державних премій, почесних звань, отримання іменних стипендій, премій, нагород;
 • розвиток міжнародних наукових зв’язків за участю молодих вчених Університету;
 • сприяння висвітленню здобутків молодих вчених та впровадженню їх у практику.

Контактна інформація

Вершиніна Дарина Миколаївна
Конт. тел.: (099)664-25-09
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

icons8 facebook 32

Громадська група Ради молодих вчених ХНУМГ ім. О. М. Бекетова на Facebook

У нашому Університеті студентське самоврядування — Студентський Сенат — був створений 27 квітня 2006 року. До першого складу було обрано 25 студентів від всіх факультетів.

Студенстький Сенат ХНУМГ Студенстький Сенат ХНУМГ

За 10 років розвитку було обрано пять голов самоврядування, а саме: Бібік Наталія Валеріївна, Тимченко Сергій Павлович, Кайданник Оксана Борисівна, Вершиніна Дарина Миколаївна, Гаруст Аліна Юріївна, Федорова Олександра Ігорівна.

З року в рік розвивається і вдосконалюється студентське самоврядування, зміцнюються демократичні традиції і норми загальносвітової культури. Важливу роль в цих процесах відіграє Студентський Сенат, який проводить багатовекторну діяльність з незмінною кінцевою метою — створити студентам сприятливі умови для навчання, проживання в гуртожитках, дозвілля і особистісного гармонійного розвитку.

Студентське самоврядування — це права і можливості студентів вирішувати питання навчання і побуту, захист їх прав та інтересів, а також можливість брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Завдяки існуванню студентського самоврядування в Університеті можна вирішувати проблеми у взаєминах, як між студентами, так і між адміністрацією Університету і студентами.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав інтересів студентів;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • створення різноманітних студентських гуртків, об'єднань, клубів за інтересами;
 • організація сотруднічевства зі студентами інших ВНЗ і молодіжними організаціями;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання в гуртожитках та відпочинку студентів;
 • забезпечення інформаційної, правової, психологічної та іншої допомоги студентам. 

У 2017 році Студентський Сенат почав роботу з гуртожитками Університету: розробили і прийняли «Положення про студентську раду гуртожитку», провели вибори активу Ради гуртожитків, врахували побажання студентів при складанні графіка відвідувань і багато іншого. Кожен студент, який мешкає в гуртожитку, може бути впевнений, що його почують і підтримають в будь-якій ситуації.

Одним iз найяскравіших заходів зими-2017 був «Зимовий благодійний бал-маскарад», в якому взяли участь: адміністрація, викладачі, студенти нашого Університету, Ліцею будівельних технологій, Харківського Національного університету цивільного захисту України, батьки учасників.

40 пар дебютантів виконали чарівний святковий вальс. Протягом двох місяців вони відпрацьовували свою майстерність на танцювальному майданчику. Також у рамках програми був проведений благодійний аукціон картин. Всі зібрані кошти будуть направлені на оформлення художньої майстерні Ліцею будівельних технологій для учнів з особливими потребами. Сподіваємося, що цей казковий захід стане однією з багатьох гарних традицій нашого Університету.

Також ми беремо участь в таких загальноміських та університетських заходах, як: наукові пікніки, Ніч науки, спортивні марафони, ярмарки студентських можливостей, студентські форуми тощо. Тісно співпрацюємо з Молодіжною Радою при Харківському міському голові, разом втілюємо в реальність проекти, де кожен студент може розвинути в собі лідерські якості, творче мислення, організаторський хист.

Приєднуйся до нас у соцмережах:

Сенат ХНУМГ на Фейсбук Студенстький Сенат ХНУМГ

 

 

Охоронні документи на об’єкти інтелектуальної власності 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

 

N п/п

Назва

Найменування та номер документа, що підтверджує майнові права на об’єкт

Дата виник-нення права

Автори

2014 рік

1

Композиція для запобігання корозії металів в оборотних системах

Патент на корисну модель № 87358

10.02.2014

Нестеренко С.В.,

Смілка О. П., Григоров В.І., Канцедал Л.Д.,

Банніков Л.П.,

Ткачов В. О.

2

Зв'язуюча фураномінеральна композиція

Патент на корисну модель № 87431

10.02.2014

Бабаєв В.М., Волювач С.В., Золотов М. С..

3

Пристрій для зарядки акумуляторних батарей асиметричним струмом

Патент на корисну модель № 88038

25.02.2014

Далека В.Х., Бушма В.М., Шацький С.П., Костромицька Я.О.

4

Спосіб зарядки акумуляторної батареї за допомогою dc-dc перетворювача

Патент на корисну модель № 89183

10.04.2014

Багричєв В. В.,

Донець О.В., Закурдай С. О.,

Шпіка М. І.
5 Спосіб очищення води від дисперсних домішок при освітленні природних і стічних вод

Патент на корисну модель № 89835

25.04.2014 Епоян С. М., Душкін С. С., Спільчак О. І., Яковенко В. В., Благодарна Г. І., Айрапетян Т.С.
6 Спосіб утилізації стічних вод промислових підприємств, які містять амонійний азот

Патент на корисну модель № 90167

12.05.2014

Нестеренко С.В.,

Смілка О.П., Григоров В. І., Канцедал Л.Д., Банніков Л. П., Ткачов В. О.
7 Безконтактний контактор постійного струму Патент на корисну модель № 90418
26.05.2014
Сосков А. Г., Глєбова М. Л., Сабалаєва Н. О., Форкун Я. Б.
8 Спосіб ослаблення поля тягових електродвигунів послідовного збудження Патент на корисну модель № 90544 26.05.2014 Бесараб А. І., Шпіка М. І., Андрійченко В.П., Мовчан А.М.
9 Пристрій для виміру висоти рейкових стиків залізничної і трамвайної колій Патент на корисну модель № 91565 10.07.2014 Шпачук В.П., Супрун Т. О., Кузнєцов О. М., Рубаненко О.І., Кучеренко Б.В., Гудзловенко Л.О.
10 Контейнер для зберігання і транспортування розрядних ламп Патент на корисну модель № 91795 10.07.2014 Гаряжа В. М., Герасименко В.В., Дьяков Є.Д., Кравченко Ю.П.
11 Пристрій для регулювання частоти обертання двигунів послідовного збудження Патент на корисну модель № 92356 11.08.2014 Андрійченко В.П., Донець О. В., Мовчан А.М.
12 Спосіб коригування балансу активної потужності і частоти в енергосистемі Патент на корисну модель № 92684 26.08.2014 Маляренко В.А., Колотило І. Д., Щербак І. Є.
13 Пристрій для ослаблення поля тягових електродвигунів послідовного збудження Патент на корисну модель № 92990 10.09.2014

Бесараб А. І., Шпіка М. І., Андрійченко В.П.,Мовчан А.М.

14 Контактна головка струмоприймача тролейбуса Патент на корисну модель № 94072 27.10.2014 Сорока К. О., Харченко В. Ф., Личов Д. О.
15 Спосіб протибуксувального впливу на тяговий двигун послідовного збудження Патент на корисну модель № 94488 10.11.2014 Андрійченко В. П., Петренко О. М., Матвійчук Д. А.
16 Гібридний двополюсний електромагнітний контактор постійного струму Патент на корисну модель № 94860 10.12.2014 Сосков А. Г., Сабалаєва Н. О., Форкун Я. Б.
17 Пластмасова композиція для ремонту металевих будівельних конструкцій

Патент на винахід

№ 104383
27.01.2014 Бабаєв В. М., Волювач С. В., Золотов М.С.
18 Акустичний пальник для спалювання газу і рідкого палива

Патент на винахід

№ 105877
25.06.2014 Бабаєв В. М., Капцов І. І., Пранцуз О. С., Харченко В. Ф., Шпілевський Ю.В.
19 Спосіб розрахунку електричних мереж з негармонійними струмом і напругою

Патент на винахід

№ 106471
10.09.2014 Говоров П. П., Говоров В. П., Терьошин В. М., Терьошин О. В.

2015 рік

1

Вентильоване взуття

Патент на корисну модель № 97408

10.03.2015

Зубенко Д. Ю.

2

Система керування світильниками в трифазній мережі зовнішнього освітлення міст

Патент на корисну модель № 97433

10.03.2015

Харченко В. Ф., Якунін О. А.

3

Спосіб керування тяговими електродвигунами послідовного збудження при виникненні надлишкового ковзання колісних пар

Патент на корисну модель № 98440

27.04.2015

Бесараб А. І., Шпіка М. І., Андрійченко В. П.

4

Коректор коефіцієнта потужності

Патент на корисну модель № 98721

12.05.2015

Рой Ю. В.,

Бурма М. Г.,

Рой В. Ф.

5

Тиристорний асинхронний електропривод з підвищеним коефіцієнтом потужності

Патент на корисну модель № 98832

12.05.2015

Ягуп В. Г., Ковальова Ю. В.

6

Стабілізоване джерело напруги

Патент на корисну модель № 98843

12.05.2015

Рой Ю. В., Бурма М. Г., Рой В. Ф.

7

Вентильний реактивний двигун

Патент на корисну модель № 99490

10.06.2015

Рисований С.В., Фінкільштейн В. Б.

8

Апарат для лікування депресії та інших погіршень психічного самопочуття у робітників транспортних підприємств

Патент на корисну модель № 99873

25.06.2015

Зубенко Д. Ю.

9

Пристрій керування тяговими електродвигунами послідовного збудження електрорухомого складу

Патент на корисну модель № 101885

12.10.2015

Бесараб А. І., Шпіка М. І., Андрійченко В. П.

10

Пристрій керування тяговими двигунами послідовного збудження при виникненні надлишкового ковзання колісних пар

Патент на корисну модель № 101886

12.10.2015

Бесараб А. І., Шпіка М. І., Андрійченко В. П.

11

Автоматизована система захисту відцентрового компресора від помпажу

Патент на корисну модель № 101891

12.10.2015

Садовий О.В., Цабенко М. В., Калкаманов С. А., Шпіка М. І.

12

Безконтактний контактор постійного струму

Патент на корисну модель № 101893

12.10.2015

Сосков А.Г., Сабалаєва Н. О., Котелевець С. В.

13

Епоксидна композиція

Патент на корисну модель № 102545

10.11.2015

 Білим П.А., Білим К.П., Нікітченко О.Ю., Третьяков О.В., Фесенко Г.В., Хворост М.В., Шерзад Р.Х.

14

Композиція для запобігання корозії металів в оборотних системах та спосіб утилізації стічних вод промислових підприємств, які містять амонійний азот

Патент на винахід

№ 109035

10.07.2015

Нестеренко С.В., Смілка О.П., Григоров В. І., Канцедал Л. Д., Банніков Л. П., Ткачов В. О.

15

Світлодіодний світильник

Патент на винахід

№ 109986

 26.10.2015

 Литвиненко А.С.

16

Водно-дисперсійна фарба

Патент на винахід

№ 110414

25.12.2015

Золотов С. М., Фірсов П. М., Жданюк В. К., Білим П.А.

2016 рік

1

Паливний брикет Патент на корисну модель № 104089 12.01.2016 Дьяконов О. В., Д'яконов В. І., Полянський О. С.

2

Стабілізатор напруги Патент на корисну модель № 105658 25.03.2016 Рой Ю. В., Бурма М. Г., Рой В. Ф.

3

Аналого-цифровий багатоканальний пристрій для підключення абонентів до загальної магістралі з пріоритетним обслуговуванням

Патент на корисну модель № 105923

11.04.2016 Литвинов А. Л.

4

Пристрій для зміни швидкості обертання двигунів послідовного збудження Патент на корисну модель № 106534 25.04.2016 Андрійченко В.П., Закурдай С. О., Мовчан А. М.
5 Спосіб приготування розчину поліакриламідного флокулянта для очищення природних і стічних вод Патент на корисну модель № 106535 25.04.2016 Душкін С.С., Благодарна Г. І., Душкін С. С., Благодарний А. Д.

6

Акрилова композиція Патент на корисну модель № 109770 12.09.2016 Золотов С. М., Фірсов П. М., Жданюк В. К., Білим П. А.

7

Спосіб дослідження акустичних характеристик джерел звуку Патент на корисну модель № 110328 10.10.2016 Абракітов В. Е., Галетич І. К., Стольберг Ф. В.

8

Спосіб досягнення подібності при фізичному моделюванні процесів поширення звуку Патент на корисну модель № 110658 25.10.2016 Абракітов В.Е., Галетич І. К., Стольберг Ф.В.

9

Система автоматизованого вибору швидкісного режиму руху наземного електричного транспортного засобу Патент на корисну модель № 110877 25.10.2016 Сорока К. О., Личов Д. О.

10

Світлодіодний світильник Патент на корисну модель № 111737 25.11.2016 Литвиненко А.С.

11

Спосіб протибуксовочного впливу на тяговий двигун послідовного збудження Патент на корисну модель № 112150 12.12.2016 Шпіка М. І., Матвійчук Д. А., Андрійченко В.П.

12

Спосіб очищення води від дисперсних домішок Патент на корисну модель № 112556 26.12.2016 Душкін С. С., Дегтяр М. В., Душкін С. С., Дегтяр М. В.

2017 рік

1

Спосіб вимірювання складових сумарної потужності втрат електроенергії в трифазній системі електропостачання Патент на корисну модель № 113552 10.02.2017 Жемеров Г. Г., Тугай Д. В.

2

Багатоканальний пріоритетний пристрій для підключення абонентів до загальної магістралі з динамічним пріоритетом Патент на корисну модель № 113618 10.02.2017 Литвинов А.Л.

3

Світлодіод Патент на корисну модель № 113620 10.02.2017 Литвиненко А.С., Волкова О. Ю.

4

Стенд для натурних випробувань плит та оболонок різної гаусової кривизни Патент на корисну модель № 113750 10.02.2017 Шмуклер В. С., Гребенчук С. С., Гапонова Л.В.

5

Гідроциклонний апарат для пом'якшення стічних вод та їх очистки від твердих домішок

Патент на винахід

№ 114048
10.04.2017 Нікулін С. Ю., Прокопенко А.В., Лавашова Ю. С., Сероглазов О.С.

6

Система підвищення ефективності та якості освітлення Патент на корисну модель № 115091 10.04.2017 Говоров П. П., Терьошин В. М., Говоров В. П., Король О. В., Говорова К. В.

7

Спосіб натурних випробувань плит та оболонок різної гаусової кривизни Патент на корисну модель № 115153 10.04.2017 Шмуклер В. С., Гребенчук С. С., Гапонова Л. В.

8

Спосіб вимірювання складових сумарної потужності втрат електроенергії в трифазній системі електропостачання

Патент на винахід

№ 115385
25.10.2017 Жемеров Г. Г., Тугай Д. В.

9

Пристрій для виміру висоти рейкових стиків залізничної і трамвайної колій Патент на корисну модель № 115820 25.04.2017 Шпачук В. П., Рубаненко О.І., Дудко В. В.
10 Трекінгостійка полімерна композиція Патент на корисну модель № 117029 12.06.2017 Білим П. А., Божко В. В., Мікуліна І. О., Нікітченко О. Ю., Сєріков Я. О., Третьяков О. В., Фесенко Г. В., Шаповал В. В., Хворост М. В.
11 Гнучка технологічна лінія для виготовлення паливних брикетів Патент на корисну модель № 117937 10.07.2017 Дьяконов О. В., Д'яконов В. І., Полянський О.С., Горобець В.М., Коваленко О. І.
12 Компенсатор зростання напруги Патент на корисну модель № 118483 10.08.2017 Рой В.Ф., Бурма М. Г., Поліщук В. М.
13 Спосіб очистки природних і стічних вод Патент на корисну модель № 118596 10.08.2017

Душкін С. С., Благодарна Г. І., Коваленко О.М., Євдошенко В.В.,

Гресь О. В.

14 Дискретний датчик тиску Патент на корисну модель № 119447 25.09.2017 Смирний М.Ф., Полив'янчук А. П.

15

Пристрій для виміру витрат газу Патент на корисну модель № 119450 25.09.2017 Сухонос М. К., Смирний М. Ф., Полив'янчук А.П.

16

Ротаметр Патент на корисну модель № 119453 25.09.2017 Смирний М.Ф., Полив'янчук А.П.

17

Турбосиловий витратомір Патент на корисну модель № 119455 25.09.2017 Смирний М.Ф., Полив'янчук А. П., Каслін О.І.
18  Лічильник обліку витрати рідини Патент на корисну модель № 119456 25.09.2017  Смирний М.Ф., Стольберг Ф. В., Полив'янчук А.П.
19  Прилад для вимірювання складових сумарної потужності втрат електроенергії в трифазній системі електропостачання Патент на корисну модель № 119986 25.10.2017  Жемеров Г. Г., Тугай Д. В.
20  Спосіб отримання наномодифікованої епоксіангідридної композиції Патент на корисну модель № 120020 25.10.2017  Білим П. А., Білим К.П., Гарбуз А. О., Хворост М. В.
 21  Світлодіодний пристрій Патент на корисну модель № 120021 25.10.2017  Рой В. Ф., Бурма М. Г., Рой Ю.В.
 22  Акрилова композиція Патент на корисну модель № 120256 25.10.2017  Золотов С. М., Фірсов П. М., Жданюк В. К., Білим П. А.
 23  Наноструктурована епоксидна композиція Патент на корисну модель № 120272 25.10.2017

Білим П. А.,Білим К.П., Домбровська А.В., Килимник І. І., Хворост М. В.

 24  Гібридний комутаційний апарат змінного струму підвищеної надійності Патент на корисну модель № 120658 10.11.2017  Сосков А. Г., Сабалаєва Н. О., Форкун Я. Б., Глєбова М. Л.
 25 Датчик різниці тисків з віброкомпенсацією Патент на корисну модель № 120735 10.11.2017  Смирний М.Ф., Полив'янчук А. П.
26  Світлодіодний світильник Патент на корисну модель № 121534 11.12.2017  Литвиненко А.С.
27  Фотометр двоканальний мезопічний Патент на корисну модель № 121541 11.12.2017  Литвиненко А.С., Можаровська Т. В., Назаренко Л.А.
28  Пристрій для вимірювання витрати рідини Патент на корисну модель № 121599 11.12.2017  Смирний М.Ф., Полив'янчук А. П., Каслін О. І.
29  Датчик тиску з віброкомпенсацією Патент на корисну модель № 121604 11.12.2017  Смирний М.Ф., Полив'янчук А. П.
30  Наномодифіковане епоксидне зв'язуюче для композиційних матеріалів Патент на корисну модель № 121979 26.12.2017  Білим П. А., Білим К. П., Домбровська А.В., Килимник І. І., Хворост М. В.
2018 рік
1  Спосіб електрохімічної очистки природних і стічних вод

Патент на винахід

№ 117157
25.06.2018  Душкін С.С., Душкін С.С., Дегтяр М. В., Жиряков І. О.
2  Акрилова композиція

Патент на винахід

№ 117314
10.07.2018  Золотов С. М., Фірсов П. М., Жданюк В. К., Білим П. А.
3  Наноструктурована епоксидна композиція

Патент на винахід

№ 117315
10.07.2018

Білим П. А., Білим К. П., Домбровська А.В.,

Килимник І. І., Хворост М.В.
 4 Стенд для натурних випробувань плит та оболонок різної гаусової кривизни Патент на винахід №118206 10.12.2018 Шмуклер В. С., Гребенчук С.С., Гапонова Л.В.
5 Спосіб натурних випробувань плит та оболонок різної гаусової кривизни

Патент на винахід

№ 118207
10.12.2018 Шмуклер В. С., Гребенчук С. С., Гапонова Л. В.
6 Наномодифіковане епоксидне зв'язуюче для композиційних матеріалів

Патент на винахід

№ 118310
26.12.2018

Білим П. А.,

Білим К. П., Домбровська А.В., Килимник І. І., Хворост М. В.
7 Спосіб управління силовим активним фільтром у складі інтелектуальної електричної системи Патент на корисну модель № 122457 10.01.2018 Ягуп В. Г., Ягуп К.В.
8 Лічильник обліку витрати рідини Патент на корисну модель № 122655 25.01.2018 Смирний М. Ф., Полив'янчук А. П., Романенко С. В.
9 Гнучка потокова технологічна лінія для розчищення лісосік та переробки рослинних та деревних відходів в тверде біопаливо

Патент на корисну модель № 122656

25.01.2018 Дьяконов О. В., Д'яконов В. І., Полянський О. С.
 10 Багатоканальний пріоритетний пристрій для підключення абонентів до загальної магістралі з груповими входами Патент на корисну модель № 122699 25.01.2018 Литвинов А.Л.
11 Спосіб приготування бетонної суміші Патент на корисну модель № 122712 25.01.2018 Бабаєв В. М., Бугаєвський С.О., Вінников О. В., Семененко В. С., Прилуцька С. П.
12 Пристрій керування тяговими електродвигунами послідовного збудження при виникненні надлишкового ковзання колісних пар

Патент на корисну модель № 124364

10.04.2018 Шпіка М. І., Смирний М. Ф.
13 Автоматична система захисту відцентрового компресора від помпажу Патент на корисну модель № 124365 10.04.2018  Смирний М.Ф., Шпіка М. І., Садовий О.В., Антонова М. В.
 14 Пристрій для вимірювання швидкості та пробігу автомобіля Патент на корисну модель № 124366 10.04.2018 Смирний М.Ф.
15 Пристрій керування тяговими електродвигунами послідовного збудження при виникненні надлишкового ковзання колісних пар

Патент на корисну модель № 124367

10.04.2018 Шпіка М. І., Смирний М. Ф.
16 Пристрій для виміру висоти рейкових стиків залізничної і трамвайної колій Патент на корисну модель № 124368 10.04.2018 Смирний М.Ф.
17 Пристрій керування тяговими електродвигунами послідовного збудження при виникненні надлишкового ковзаня колісних пар

Патент на корисну модель № 124370

10.04.2018 Шпіка М. І., Смирний М. Ф.
18 Пристрій керування тяговими електродвигунами послідовного збудження при виникненні надлишкового ковзання колісних пар

Патент на корисну модель № 124372

10.04.2018 Шпіка М.І., Смирний М.Ф., Агарков І. В.
19 Пристрій керування тяговими електродвигунами послідовного збудження при виникненні надлишкового ковзання колісних пар

Патент на корисну модель № 124373

10.04.2018 Шпіка М. І., Смирний М. Ф.
20 Ротаметр Патент на корисну модель № 124396 10.04.2018 Смирний М.Ф., Полив'янчук А.П.
21 Магнітовіскозиметричний газоаналізатор Патент на корисну модель № 124397 10.04.2018 Смирний М.Ф., Полив'янчук А.П.
22 Багатокоординатний вібростенд Патент на корисну модель № 124407 10.04.2018 Шпачук В. П., Рубаненко О.І., Дудко В. В.
23 Термомагнітний газоаналізатор Патент на корисну модель № 124408 10.04.2018 Смирний М.Ф., Полив'янчук А. П.
24 Універсальний вібраційний перетворювач Патент на корисну модель № 124409 10.04.2018 Смирний М.Ф., Полив'янчук А. П.
25 Дозиметр з автоматизованим контролем довжини хвилі лазерного випромінювання Патент на корисну модель № 124483 10.04.2018 Литвиненко А.С., Ляшенко О. М., Тимофеєв Є. П.
26 Лічильник гальмівного шляху Патент на корисну модель №124525 10.04.2018 Смирний М.Ф.
27 Пристрій для виміру крутного моменту та прискорення вала Патент на корисну модель № 124526 10.04.2018 Смирний М.Ф.
28 Пристрій для вимірювання механічної потужності та коефіцієнта корисної дії електродвигуна на базі датчика крутного моменту

Патент на корисну модель № 124531

10.04.2018 Смирний М.Ф., Агарков І. В.
29 Датчик обертального моменту Патент на корисну модель № 124533 10.04.2018 Смирний М.Ф., Окрутний А. Б.
30 Пристрій керування тяговими електродвигунами послідовного збудження при виникненні надлишкового ковзання колісних пар

Патент на корисну модель № 124761

25.04.2018 Смирний М.Ф.
31 Ферозонд Патент на корисну модель № 126432 25.06.2018 Смирний М.Ф.
32 Спосіб діагностування ковзного контакту електродвигуна Патент на корисну модель № 126451 25.06.2018 Шовкун В. М.
33 Спосіб ліквідації забруднених ґрунтових компонентів хлорорганічними пестицидами Патент на корисну модель № 126761 10.07.2018 Катков М. В., Ніконенко Н. В., Юрченко А. І.
34 Спосіб автоматичного керування тяговими електродвигунами послідовного збудження електрорухомого складу в гальмівному режимі

Патент на корисну модель № 126978

10.07.2018 Герасименко В. А., Шпіка М. І.
35 Датчик магнітного поля на основі релаксаційного генератора на s-діоді Патент на корисну модель № 127033 10.07.2018 Смирний М.Ф.
36 Гібридний двополюсний контактор постійного струму Патент на корисну модель № 127034 10.07.2018 Сосков А. Г., Сабалаєва Н. О., Форкун Я. Б., Савчук Є. С.
37 Датчик різниці тисків з віброкомпенсацією Патент на корисну модель № 127035 10.07.2018 Смирний М. Ф., Полив'янчук А.П.
38 Перетворювач лінійних переміщень Патент на корисну модель № 127038 10.07.2018 Смирний М. Ф.
39 Перетворювач лінійної швидкості та лінійного переміщення Патент на корисну модель № 127039 10.07.2018 Смирний М. Ф.
40 Витратомір Патент на корисну модель № 127549 10.08.2018 Смирний М.Ф., Полив'янчук А. П.
41 Перетворювач абсолютних віброшвидкостей та вібропереміщень Патент на корисну модель № 129575 12.11.2018 Смирний М. Ф.
42 Пристрій для вимірювання індукції магнітного поля на основі тиристорного генератора Патент на корисну модель № 129576 12.11.2018 Смирний М. Ф.
43 Гібридний двополюсний електромагнітний контактор постійного струму Патент на корисну модель № 129577 12.11.2018 Сосков А. Г., Сабалаєва Н. О., Глєбова М. Л., Котелевець С. В.
44 Пристрій для визначення механічних напружень у сталевих будівельних конструкціях Патент на корисну модель № 129650 12.11.2018 Бабаєв В. М., Смирний М.Ф.
45 Пристрій для виявлення та визначення кутових координат лазерного випромінювання Патент на корисну модель № 129651 12.11.2018 Литвиненко А.С., Ляшенко О. М., Тимофеєв Є. П.
46 Датчик ривка вала Патент на корисну модель № 129652 12.11.2018 Смирний М. Ф., Колотіло В. І.
47 Вимірювач крутного моменту та прискорення вала Патент на корисну модель № 129653 12.11.2018 Смирний М.Ф., Шавкун В. М.
48 Пристрій безперервного діагностування технічного стану тягового елемента рухомої кліті Патент на корисну модель № 129654 12.11.2018 Бабаєв В. М., Смирний М. Ф.
49 Пристрій для визначення фізико-механічних характеристик будівельних матеріалів Патент на корисну модель № 129655 12.11.2018 Кесарський О.Г., Кондращенко О. В., Кіктьова К. О., Кондращенко В. І., Ван Чжуан
50 Фотометр Патент на корисну модель № 130004 26.11.2018 Литвиненко А.С., Ляшенко О.М., Тимофеєв Є. П.
51 Датчик вібрацій Патент на корисну модель №130005 26.11.2018 Смирний М.Ф., Шавкун В. М.
52 Пристрій для виміру крутного моменту та прискорення вала Патент на корисну модель № 130006 26.11.2018 Смирний М.Ф., Глазов О. Є.
53 Датчик обертального моменту Патент на корисну модель № 130008 26.11.2018 Смирний М.Ф., Глазова А. О.
54 Вібропоглинальна епоксіангідридна композиція Патент на корисну модель № 130010 26.11.2018 Білим П. А., Хворост М.В., Кушнаренко Т.О., Заіченко В. І., Нестеренко С. В., Рогозін А. С., Нікітченко О.Ю., Барбашин В. В., Фесенко Г. В.
55 Світлодіодний світильник Патент на корисну модель № 130012 26.11.2018 Колесник А.І., Усіченко Д. О., Суворова К. І.
56 Датчик переміщення рейок паливних насосів Патент на корисну модель № 130171 26.11.2018 Смирний М.Ф.
57 Витратомір Патент на корисну модель № 130193 26.11.2018 Смирний М.Ф., Полив'янчук А. П., Скурідіна О.О.
58 Електромагнітний прилад для контролю якості термообробки сталевих виробів Патент на корисну модель № 130196 26.11.2018 Смирний М.Ф.
59 Універсальний вібраційний перетворювач Патент на корисну модель № 130202 26.11.2018 Смирний М.Ф., Полив'янчук А. П., Парсаданов І.В.
60 Зворотний перетворювач Патент на корисну модель № 130203 26.11.2018 Смирний М.Ф.
61 Магнітомодуляційний датчик Патент на корисну модель № 130204 26.11.2018 Смирний М.Ф.
62 Гібридний двополюсний контактор постійного струму Патент на корисну модель № 130231 26.11.2018 Сосков А. Г., Сабалаєва Н. О., Форкун Я.Б., Глєбова М.Л.
63 Електропневматичний клапан Патент на корисну модель № 130732 26.12.2018 Смирний М.Ф.
64 Електромагнітний клапан Патент на корисну модель № 130733 26.12.2018 Смирний М.Ф.
65 Магнітна пружина Патент на корисну модель №130739 26.12.2018 Смирний М.Ф.
66 Пристрій для визначення механічних напружень у феромагнітних конструкціях Патент на корисну модель № 130763 26.12.2018 Смирний М.Ф., Троцай А. В.
67 Пристрій для безперервного діагностування технічного стану колісних пар залізничного екіпажу Патент на корисну модель № 130765 26.12.2018 Смирний М. Ф., Троцай А. В.
68 Полегшений тампонажний матеріал Патент на корисну модель № 130820 26.12.2018 Орловський В.М., Похилько А. М.
69 Гібридний двополюсний контактор постійного струму Патент на корисну модель №130821 26.12.2018 Сосков А. Г., Сабалаєва Н. О, Котелевець С. В.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права

1

Компьютерна програма

«Спосіб підвищення ефективності   управління розподілом навантаження викладачів» («Розподіл навантаження.xlsx»)

Авторське свідоцтво № 57118

17.11.2014

Кадикова І. М.

2

Монографія

«Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження»

Авторське свідоцтво № 70864

09.03.2017

Момот Т. В.

3

Стаття

«Формування системи вартісно-орієнтованого управління оборотними активами будівельних підприємств»

Авторське свідоцтво № 70865

09.03.2017

Шаповал Г. М.

4

Комп'ютерна програма “Інформаційна технологія стратегічного планування та виконання процесів в структурних підрозділах ВНЗ”

Авторське свідоцтво № 72038

18.05.2017

Бабаєв В.М., Кадикова І.М., Чумаченко І.В.

5

Стаття

«Оцінка рівня взаємодії стейкхолдерів із комунальними підприємствами на основі методу таксономії»

Авторське свідоцтво № 75052

28.11.2017

Мізік Ю.І.,

Конопліна О.О.

6

Стаття

«Методика організації реєстру документів (на прикладі архіву договорів)»

Авторське свідоцтво № 75066

30.11.2017

Карпенко М.Ю, Кадничанський  М.В., Чудопал А.І.

7

Стаття

«Проектування національного рейтингу якості корпоративного управління: теоретичні і практичні аспекти»

Авторське свідоцтво № 75067

30.11.2017

Момот Т. В.,

Кадничанський  М.В.

Кадничанський  М.В.

 

 

 

 

 

location

 каб. 361а
     каб. 359
     каб. 362
     вул. Маршала Бажанова, 17 м. Харків, 61002, Україна 

site 32

 http://science.kname.edu.ua    

mail

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

tel 32

 +38 (057) 707-33-60, +38 (057) 707-32-28, +38 (057) 707-31-58

#ХНУМГ_наука #ХНУМГ_конференції #ХНУМГ #BeketovUni