Харківський національний університет міського господарства імені О М. Бекетова оголошує в 2016 році прийом до аспірантури і докторантури за наступними спеціальностями:

 

Галузь знань

Спеціальність

шифр

назва

шифр

назва

03

Гуманітарні науки

032

Історія і археологія

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

073

Менеджмент

074

Публічне управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

192

Будівництво та цивільна інженерія

193

Геодезія та землеустрій

27

Транспорт

275

Транспортні технології (за видами)

 Прийом документів з 10 серпня 2016 р. по 26 серпня 2016 р.

Документи подавати за адресою ХНУМГ імені О. М. Бекетова, вул. Куліковський узвіз, 12, м. Харків, Україна, 61002.

Відділ аспірантури і докторантури к. #407 (новий корпус)

Консультації з питань вступу: 057.707.31.55 email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основною формою підготовки фахівців ступеня доктора філософії та третьому рівні вищої освіти є аспірантура. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освтньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Фінансування підготовки громадян України в аспірантурі ХНУМГ здійснюється:

 • за рахунок видатків коштів державного та місцевого бюджетів (за державним замовленням, кошти державного бюджету);
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Підготовка фахівців в аспірантурі ХНУМГ понад державне замовлення здійснюється на підставі договорів, укладених між ХНУМГ та вступником (підприємствами, установами, організаціями, що направили його на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку, включаючи академічну стипендію.

Нормативний строк навчання в аспірантурі ХНУМГ становить чотири роки, крім умов передбачених чинним законодавством України.

Вступники оформлюють особову справу і реєструють її у відділі аспірантури і докторантури ХНУМГ до 26 серпня 2016 р.

Під час подання документів вступник предявляє особисто:

документ, що засвідчує особу та громадянство;

заяву (зразок);

військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозабовязаних);

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього.

До заяви вступник додає:

 • анкету (зразок);
 • список   опублікованих   наукових   праць   і   винаходів, завірений завідувачем відповідної кафедри ХНУМГ з відгуком передбачуваного наукового керівника;
 • копію диплома магістра (спеціаліста) та додатка до нього;
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою N 286-у (або за іншою формою з аналогічним змістом);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію щодо вступу до аспірантури (тільки для випускників поточного року);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію ідентифікаційного номеру;
 • копію трудової книжки (за умови її наявності копія завіряється за місцем роботи);
 • 2 фотокартки 3х4.

Проведення вступних випробувань

До вступних випробувань допускаються особи, які своєчасно подали всі необхідні документи.

Вступні випробування до аспірантури ХНУМГ складаються із фахового іспиту із спеціальності (в обсязі навчальної програми освітнього рівня магістра, яка відповідає обраній вступником науковій спеціальності) та вступного іспиту з іноземної мови   в обсязі, який відповідає необхідному вступному рівню для подальшого навчання (вдосконалення) цієї іноземної мови в аспірантурі.

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, що зазначена в дипломі магістра (спеціаліста) можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ХНУМГ протягом 12 місяців.

Прийом вступних іспитів проводиться відповідно до затвердженого розкладу.

Розклад встпних випробувань до аспірантури в 2016 році.

Вступні випробування проводяться предметними екзаменаційними комісіями, як правило, у складі 3 - 5 осіб, які призначаються наказом ректора ХНУМГ і до складу яких включаються доктори наук та доктори філософії, які здійснюють наукові дослідження у відповідній спеціальності. До складу предметних комісій можуть також бути включені і передбачувані наукові керівники. До складу предметної екзаменаційної комісії з іноземної   мови   можуть   залучатись   викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

Вступники, які без поважних причин не зявилися на вступні випробування у визначений розкладом час, а також особи, що забрали документи після дати закінчення прийому документів до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються і в конкурсному відборі не приймають участі. Перескладання вступних випробувань не допускається.

Апеляції щодо результатів вступних випробувань розглядає апеляційна комісія ХНУМГ, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора ХНУМГ.