Спеціалізовані вчені ради Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

п/п

Шифр ради

Наукові спеціальності

Голова і учений секретар ради

Склад ради

1

Д 64.089.01

08.00.04 – економіка та управління підприємствами;

08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

 

Голова ради – Момот Т.В., д.е.н., професор;

Учений секретар –

Кадничанський М.В.,

к.е.н., доцент

завантажити

2

Д 64.089.02

05.09.07 – світлотехніка та джерела світла

Голова ради – Харченко Віктор Федорович., д.т.н., професор;

Учений секретар – Поліщук В.М., к.т.н., доцент

завантажити

3

Д 64.089.03

05.01.04 – ергономіка;

05.22.01 – транспортні системи

Голова ради – Доля В.К., д.т.н., професор;

Учений секретар – Понкратов Д.П., к.т.н., доцент

завантажити

4

Д 64.089.04

05.13.06 – інформаційні технології;

05.13.22 – управління проектами і програмами.

Голова ради – Чумаченко І.В., д.т.н., професор;

Учений секретар – Гусєва Ю.Ю., к.т.н., доцент

завантажити

5

К 64.089.05

05.14.02 – електричні станції, мережі і системи;

05.24.04 – кадастр та моніторинг земель.

Голова ради – Гавриленко Ю.М., д.т.н., професор;

Учений секретар – Мамонов К.А., д.е.н., професор

завантажити