ХНУМГ
24 квітня розпочала свою роботу ХІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Сталий розвиток міст» (83-тя студентська науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О.М. Бекетова). В Конференції прийняли участь 1005 студентів, у тому числі з інших вищих навчальних закладів: Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Харківського національного університету радіоелектроніки.
 
8
 
Конференція охопила такі наукові напрями:
 • прогнозування, регулювання, оптимізація інженерної інфраструктури і транспортних процесів міст;
 • дослідження проблем інженерної екології урбанізованих територій; 
 • поліпшення якості господарсько-питної води і води, що скидається в водойми; урбоекономіка;
 • проблеми синергізму і диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України; 
 • розробка та впровадження технічних засобів експлуатації електротранспорту, електропостачання та освітлення міст; 
 • архітектура, будівництво і реконструкція;
 • створення прогресивних будівельних конструкцій, матеріалів і технологій, що забезпечують ефективність будівництва і модернізацію будинків і споруд міського і регіонального значення;
 • інформаційні та комп'ютерні технології раціональної експлуатації і управління міським господарством.

5
 
6
 
На пленарному засіданні учасників Конференції привітав Перший проректор Університету, професор Стадник Григорій Васильович.
Свої доповіді презентували студенти з різних факультетів Університету, а саме: 
 • Адаменко А.В., студентка 5 курсу факультету Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва; 
 • Мохонько А.М., студентка 4 курсу факультету Інженерних мереж та екології міст; 
 • Дудник О.А., студент 5 курсу факультету Інженерних мереж та екології міст;
 • Красношапка К.І., студентка 5 курсу факультету Електропостачання і освітлення міст;
 • Черкас Я.В., студент 4 курсу факультету Менеджменту.
 
2
 
1

За результатами пленарного засідання студенти-доповідачі отримали грамоти та дипломи. 
25 і 26 квітня робота Конференції буде продовжена: відбудуться засідання секцій, будуть видані збірники тез доповідей. 
 
3 4
 
Оргкомітет Конференції висловлює подяку усім учасникам за активну роботу та бажає подальших успіхів і наукових досягнень!