IMG20210428115148

28 квітня розпочала свою роботу ХІV Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Сталий розвиток міст» (86-та студентська науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О.М. Бекетова)

         В конференції прийняли участь 850 студентів, у тому числі з інших вищих навчальних закладів: Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка; Харківського державного університету харчування і торгівлі; Вінницького національного технічного університету.


 

         Конференція охопила такі наукові напрями:

  • прогнозування, регулювання, оптимізація інженерної інфраструктури і транспортних процесів міст;
  • дослідження проблем інженерної екології урбанізованих територій;
  • поліпшення якості господарсько-питної води і води, що скидається в водойми;
  • урбоекономіка;
  • проблеми синергізму і диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України;
  • розробка та впровадження технічних засобів експлуатації електротранспорту, електропостачання та освітлення міст;
  • архітектура, будівництво і реконструкція;
  • створення прогресивних будівельних конструкцій, матеріалів і технологій, що забезпечують ефективність будівництва і модернізацію будинків і споруд міського і регіонального значення;
  • інформаційні та комп'ютерні технології раціональної експлуатації і управління міським господарством.

         На пленарному засіданні учасників конференції привітала проректор з наукової роботи Університету, професор Сухонос Марія Костянтинівна.

         Свої доповіді презентували студенти:

         - Студентка 3 курсу навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Нечипоренко Дарина;

         - Студентка 2 курсу навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Маврова Катерина;

         - Студентка 3 курсу навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Рудь Дарина;

         - Студент 3 курсу факультету інженерних мереж та екології міст Помазан Ігор.

IMG20210428121511

         За результатами пленарного засідання студенти-доповідачі отримали грамоти.

         За підсумками роботи конференції сформовано збірники тез доповідей у чотирьох частинах в електронному вигляді, з якими можна ознайомитись на сайті «Наука» ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

         Оргкомітет конференції висловлює подяку усім учасникам за активну роботу, та бажає подальших успіхів і наукових досягнень.

   

 1 1 

IMG20210428122755