Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році 


Перелік ЗВО по конкурсу 2019 року

Положення про Всеукраїнський конкурс студ. наукових робіт з галузей знань і спеціальностей


 Супровідні документи: 

  1. Витяг з положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студ. наукових робіт
  2. Зразки оформлення анотації, титул. аркуша, змісту, тексту та списку використаної літератури
  3. Відомості про автора та наукового керівника наукової роботи
  4. Анотація наукової роботи