14.22
Рік заснування:  2002 р.
Проблематика:
  • створення нових джерел світла;
  • дослідження впливу світла на людину;
  • енергозберігаючі технології в світлотехніці та електроенергетиці;
  • застосування комп’ютерного проектування в світлотехніці та електроенергетиці;
  • художньо-архітектурне освітлення;
  • якість електроенергії;
  • автоматизація процесів освітлення та електропостачання;
  • стандартизація і сертифікація в світлотехніці та електроенергетиці.
ISSN:   2079-424Х
Свідоцтво про державну реєстрацію: Свідоцтво Міністерства юстиції України КВ №22332-12232ПР від 04.10.2016 р.
Фахова реєстрація у ДАК України: Технічні науки згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 р. № 693
 1           Журнал включено до міжнародної онлайнової наукометричної бази даних Index Copernicus (IC) (Польща).
 
u        Усі матеріали, надані до публікації в журналі, проходять перевірку на наявність плагіату за допомогою програми Unplag         (Unicheck).
 
 
Періодичність:  3 рази на рік 
 
Мова видання:  українська, російська, англійська
Засновник:  Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Головний редактор:  д-р техн. наук, проф. Плюгін В.Є.
Відповідальний секретар:  д-р техн. наук, проф. М. К. Сухонос
Члени редколегії:
Bizjak Grega, Ph.D, професор;
 
Bulbul Halil Ibrahim, Ph.D, професор;
 
Halonen Liisa, Ph.D, професор;
 
Ilhami Colak, Ph.D, професор;
 
Jan Bauer, Ph.D, професор;
 
Lukasz Kaczmarek, Ph.D, професор;
 
Sagiroglu Seref, Ph.D, професор;
 
Sowa Paweł, Ph.D, DSc, професор;
 
Topalis Frangiskos V., Ph. D, професор;
 
Yochanan Shachmurove, Ph.D, професор;
 
Zissis Georges, Ph.D, професор;
 
Болюх В.Ф., д-р техн. наук, професор;
 
Заблодський М.М., д-р техн. наук, професор;
 
Калюжний Д. М., канд. техн. наук, доцент;
 
Карась В. І., д-р фіз.-мат. наук, професор;
 
Неєжмаков П.І., д-р техн. наук, професор;
 
Петченко Г.О., д-р фіз.-мат. наук, професор;
 
Сосков А.Г., д-р техн. наук, професор;
 
Тугай Д.В., д-ра техн. наук, професор; 
 
Шведчикова І.О., д-р техн. наук, професор;
 
Ягуп В. Г., д-р техн. наук, професор.
 
Адреса редакції:           Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17
Тел.: 707-31-58, Грініна Вікторія Олегівна
Факс: (0572) 706-15-54
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Сайт журналу: http://lepe.kname.edu.ua/