2019
Рік заснування:   1992

 

Тематична спрямованість:

05 Соціальні та поведінкові науки

07 Управління та адміністрування

 Висвітлюються питання економіки, менеджменту, маркетингу, приватизації, фінансів, аудиту, інвестицій в галузі міського господарства.

ISSN:    (print)  2522-1809, (online)  2522-1817
             Свідоцтво про державну реєстрацію:  свідоцтво Мін'юста України КВ 22330 -12230ПР від 23.09.2016 р.
Фахова реєстрація у ВАК України:  Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.17 р. № 374
Галузь науки: економічні науки 
 
Періодичність: 3 збірника за рік 
Мова видання: українська, англійська
Засновник: Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

 

Відповідальний редактор: ДИМЧЕНКО Олена Володимирівна

(доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, директор Центру регіонального розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова).

Відповідальний секретар: БІБІК Наталія Валеріївна

(кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, директор Центру міжнародної діяльності і освіти ХНУМГ ім. О.М. Бекетова).

Голова координаційної ради: ШУТЕНКО Леонід Миколайович

(доктор технічних наук, професор, почесний ректор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова).

Редакційна колегія:

GAZZOLA Patrizia - PhD, Professor, University of Insubria, Italy;

ЄСІНА Валерія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування ХНУМГ           ім. О.М. Бекетова;

НОВІКОВА Марина Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування ХНУМГ                         ім. О.М. Бекетова;

ОНИЩЕНКО Володимир Олександрович - доктор економічних наук, професор, ректор ПолНТУ

РУДАЧЕНКО Ольга Олександрівна - кандидат економічних наук, старший викладач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Координаційна рада:

АЧКАСОВ Анатолій Єгорович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

БУБЕНКО Павло Трохимович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування ХНУМГ      ім. О.М. Бекетова;

COLOMBO Gianluca - PhD, Professor, University of Insubria, Italy;

MACHACEK Martin - PhD, Professor, University of South Bohemia, Czech Republic;

МОМОТ Тетяна Валеріївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту ХНУМГ       ім. О.М. Бекетова;

PEZZETTI Roberta Rita - PhD, Professor, University of Insubria, Italy;

ПИСАРЕВСЬКИЙ Ілля Матвійович – доктор економічних наук, професор, декан факультету менеджменту ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

РЕШЕТИЛО Валентина Петрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;

РОДЧЕНКО Володимир Борисович – доктор економічних наук, професор, заступник директора Каразінської школи бізнесу ХНУ ім. В.Н. Каразіна;

SLAVATA David - PhD, Professor, Technical University of Ostrava, Czech Republic.

 
Адреса редакції:  61002, м.Харків, вул. Маршала Бажанова, 17
тел. 707-33-21, 063-138-57-35 (Євгенія) 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.