001
Рік заснування:   1992
Розглядаються питання:
  • економіки та управління в міському господарстві;
  • економічні і соціальні аспекти удосконалення господарських механізмів;
  • розвиток сучасних технологій в реальному секторі економіки;
  • механізм реалізації стратегії управління інтелектуальним капіталом.
Досліджуються актуальні проблеми:
  • функціонування систем економічної безпеки;
  • обліково-аналітичного забезпечення та аудиторського супроводу функціонування суб'єктів господарювання; 
  • функціонування систем економічної безпеки;
  • функціонування суб’єктів господарювання.
 Висвітлюються питання муніципального управління та місцевого самоврядування.
ISSN:    (print)  2522-1809
         (online)  2522-1817
Свідоцтво про державну реєстрацію:  свідоцтво Мін'юста України КВ 22330 -12230ПР від 23.09.2016 р.
Фахова реєстрація у ВАК України:  Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.17 р. № 374
Галузь науки: економічні науки 
 
u           Усі матеріали, надані до публікації в журналі, проходять перевірку на   наявність      плагіату за       допомогою програми Unplag   (Unicheck)
 
Періодичність: 3 збірника за рік 
Мова видання: українська, англійська
Засновник: Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
Головний редактор:БАБАЄВ Володимир Миколайович, д-р держ. управління, проф.
Заступник головного редактора: ШУТЕНКО Леонід Миколайович, д-р техн. наук, проф.
Відповідальний секретар:СУХОНОС Марія Костянтинівна, д-р техн. наук, проф.
 Члени редколегії: Члени редакційної колегії збірника  серії "Економічні науки":   
АЧКАСОВ Анатолій Єгорович, д-р екон. наук, проф.;
 БУБЕНКО Павло Трохимович, д-р екон. наук, проф.;
ГАЗОЛА П, к.е.н., Університет Інсубрії, Італія;
ДИМЧЕНКО Олена Володимирівна, д-р екон. наук, проф.;
КОЛОБМО Г., к.е.н., Університет Інсубрії, Італія;
МАЧАСЕК М., к.е.н., Півноденночеський університет, Чеська Республіка;
МОМОТ Тетяна Валеріївна, д-р екон. наук, проф.;
НОВІКОВА Марина Миколаївна, д-р екон. наук, проф.;
ОНИЩЕНКО Володимир Олександрович, д-р екон. наук, проф.;
ПЕЗЕТТІ Р,Р., к.е.н., Університет Інсубрії, Італія;
ПИСАРЕВСЬКИЙ Ілля Матвійович, д-р екон. наук, проф.;
ПОНОМАРЕНКО Володимир Степанович, д-р екон. наук, проф.;
РЕШЕТИЛО Валентина Петрівна, д-р екон. наук, проф.;
РОДЧЕНКО Володимир Борисович, д-р екон. наук, проф.;
СЛАВАТА Д., к.е.н., Остравський технічний університет, Чеська Республіка.
Адреса редакції:  61002, м.Харків, вул. Маршала Бажанова, 17
тел. 707-33-21 Дроботова Євгенія Миколаївна (063-138-57-35)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Сайт збірника: http://khg.kname.edu.ua/