1.  Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (pdf)
 2.  Статут НДЧ (pdf)
 3.  Закон України про освіту (pdf)
 4.  Цивільний кодекс України (pdf)
 5.  Бюджетний кодекс України (pdf)
 6.  Наказ на виконання стратегії розвитку Університету до 2020 рік (pdf)
 7. Наказ про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік (pdf)
 8.  Закон України про наукову та науково-технічну діяльності (pdf)
 9.  Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій (pdf)
 10. Наказ №146-01 (pdf)
 11. ДСТУ 3973-2000. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт (pdf)
 12. ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та оформлювання (pdf)