Науково-дослідні роботи

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Назва теми

Науковий керівник

Закономірності управління системами міських пасажирських перевезень

Доля В.К., д-р   техн. наук, професор

Створення фундаментальних основ теорії випробувань багатовимірних об'єктів на вібронадійність в умовах відтворення просторових траєкторій руху

Шпачук В.П., д-р   техн. наук, професор

Стратегічний моніторинг та антикорупційний аудит в системі фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів   господарювання в умовах євроінтеграції

Момот Т.В., д-р екон. наук, професор

ПРИКЛАДНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Назва теми

Науковий керівник

Розробка програмного комплексу з об'єктно-орієнтованого проектування електромеханічних перетворювачів енергії та інтелектуальної системи забезпечення їх високоефективного функціонування

  Плюгін В.Є., д-р техн.         наук, доцент

Створення та дослідження ефективності універсальної системи екологічного діагностування теплових двигунів 

Полив'янчук А.П., д-р техн. наук, професор

Аналіз комплексного впливу забруднень фізичного походження на стан урбанізованих територій

Стольберг Ф.В., д-р техн. наук, професор

Методологія та інформаційні технології управління стейкхолдерамипроектів та програм міського розвитку

Чумаченко І.В., д-р техн. наук, професор

Науково-технічне обґрунтування використання фітотехнологій длязахисту малих річок України від забруднення та їх екологічного відновлення

Стольберг Ф.В., д-р техн. наук, професор