Інформація щодо виконання госпдоговірних тем

Розпорядження № 14 від 01.03.2017 р.

Порядок документального супроводження  процесу виконання госдоговірних тем

 Документи для виконання госпдоговірних тем:

№ 1 - Договір

№ 2 - Календарний план робіт

№ 3 - Протокол угоди про договірну ціну

№ 4 - Технічне завдання

№ 5 - Калькуляція

№ 6 - Додаткова угода

№ 7 - Скорегований календарний план робіт

№ 8 - Інформаційний лист

№ 9 - Інформаційна довідка для стат. звітності

№ 10 - Акт здачі-приймання робіт

№ 11 - Технічна інформація

№ 12 - Список виконавців

№ 13 - Договір на виконання НДР

№ 14 - Договір на виконання проектних робіт

№ 15 - Акт приймайння-здачі робіт виконавця НДДКР

№ 16 - Акт приймання, здачі робіт підрядника

№ 17 - Технічне завдання для виконання НДР

№ 18 - Завдання на проектування

№ 19 - Звіт виконавця

№ 20 - Звіт підрядника

№ 21 - Акт впровадження НДР в учбовий процес