Архів

Країна партнер (за алфавітом)

Установа-партнер

Тема

співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Молдова

Придністровський державний університет ім. Т.Г. Шевченка

Співробітництво в галузі навчально-науково-методичній роботі. Обмін викладачами для читання лекцій і ведення педагогічної роботи, обмін навчально-методичною літературою, співробітництво у науково-дослідній роботі, спільні наукові дослідження, розвиток і підтримка прямих контактів між кафедрами, лабораторіями та іншими науковими підрозділами

Угода

23.11.2006-23.11.2011

Польща

Європейська Асоціація з безпеки

Співпраця в області науково-методичного забезпечення навчального процесу студентів та проведенні наукових досліджень.

Угода

12.12.2008-12.12.2011

Росія

Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова

Наукове та освітнє співробітництво. Реалізація освітніх, наукових і культурних програм в Російській Федерації та Україні

Угода

12.10.2006-12.10.2011

Росія

Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова (кафедра електропостачання міст ХНАМГ і кафедра електроенергетики БДТУ)

Наукове та освітнє співробітництво. Співробітництво в галузі електроенергетики для вирішення актуальних задач соціально-економічного розвитку України і Росії з метою об’єднання зусиль і можливостей у підготовці молодих висококваліфікованих фахівців і наукових кадрів, проведення наукових досліджень й інтеграції науки та освіти

Угода

29.01.2007-31.12.2011

Росія

Сибірський автомобільно-дорожній інститут (кафедра транспортних систем і логістики ХНАМГ і кафедра організації перевезень і управління на транспорті САДІ)

Наукове та освітнє співробітництво. Спільні наукові дослідження, наукові конференції, обмін науковою інформацією, програмами навчання

Угода

01.02.2006-01.02.2011

Словаччина

Університет Коменського в Братиславі

Підвищення конкурентоспроможності професійної екологічної освіти і досліджень в університетах з використанням принципів і методів Болонського процесу; перегляд і оновлення навчальних екологічних бакалаврських програм в університетах-партнерах, створення спільних магістерських програм та аспірантури за напрямком „Екологічно обґрунтоване управління ”. Розробка механізмів оцінки та самооцінки, створення мереж з фахівцями-практиками та міжнародного академічного співробітництва

Угода

№ 511390-TEMPUS-2010-SK-1-JPSR

15.10.2010-31.12.2011

США

Творчий фонд Fermata Arts Foundation

Розвиток міжнародних зв’язків в галузі освіти, науки і культури

Угода

16.02.2009-16.02.2011

Франція

Університет Бордо 1

Здійснення процедури міжнародної згоди про спільне керівництво аспірантурою з метою зміцнення системи європейської вищої освіти та наукових досліджень, а також для розвитку міжнародного співробітництва

Угода

17.05.2010-17.05.2011

Франція

Університет Бордо 1

Розвиток механізмів для співробітництва з обох сторін, спрямованих на розвиток програм, які представляють взаємний інтерес: освітня діяльність, дослідна, інноваційна діяльність, комерціалізація та передача технологій, управління інноваційною діяльністю, що включає створення системи бізнес-інкубаторів. Культурний та інформаційний обміни і розповсюдження інформації у всіх галузях, де цілі та інтереси сторін співпадають

Угода

10.03.2010-10.03.2011