Пошук наукових проектів

Пошукові системи грантів, стипендій

www.jason.edu.au/advanced_search.pl

Пошукова система стипендій за програмами післядипломної освіти

www.studyinaustralia.gov.au/Sia/ru/CourseSearch/ScholarshipSearch.htm

Пошукова система стипендій для іноземних студентів, що надаються організаціями, навчальними закладами та державними установами Австралії

www.grants.at

Австрійська база даних стипендії на навчання, грантів на проведення наукових досліджень

www.scholarships.gc.ca

Пошукова система стипендій і грантів для студентів, науковців і дослідників, що надаються установами Канади

research-explorer.dfg.de/research_explorer.en.html

Пошукова система партнерів для спільних досліджень, проходження стажування або навчання у Німеччині

www.campusfrance.org/fria1004/bourse/index.html

Французька пошукова система програм фінансування, стипендій і грантів для студентів та науковців

www.nsf.gov/funding

Сайт національного наукового фонду США з переліком можливих програм фінансування, стипендій та грантів

Пошукові системи партнерів для виконання НДР

cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html

CORDIS PARTNERS SERVICE - система пошуку партнерів для створення консорціуму та виконання спільних науково-дослідних робіт в межах 7РП Європейського Союзу

www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch

Partner Search - система пошуку партнерів (у межах проекту Ideal-ist) для створення консорціуму, пошуку координатора та виконання спільних науково-дослідних робіт за напрямом "Технології інформаційного суспільства (ICT)" 7РП ЄС.

ec.europa.eu/euraxess

EURAXESS (сайт "Дослідники в русі") - пошукова система, яка дозволяє дослідникам і науковцям знайти усю необхідну інформацію з питань проживання, працевлаштування та пошуку партнерів для виконання досліджень у Європі.

www.st-gateukr.eu

Новий веб-портал з науково-технічної співпраці між Україною і Європейським Союзом. Портал спрямований на дослідників і науковців, які зацікавлені в транскордонних проектах і налагодженні співпраці з науковцями європейських країн для реалізації спільних проектів.

Архів

Країна партнер (за алфавітом)

Установа-партнер

Тема

співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Молдова

Придністровський державний університет ім. Т.Г. Шевченка

Співробітництво в галузі навчально-науково-методичній роботі. Обмін викладачами для читання лекцій і ведення педагогічної роботи, обмін навчально-методичною літературою, співробітництво у науково-дослідній роботі, спільні наукові дослідження, розвиток і підтримка прямих контактів між кафедрами, лабораторіями та іншими науковими підрозділами

Угода

23.11.2006-23.11.2011

Польща

Європейська Асоціація з безпеки

Співпраця в області науково-методичного забезпечення навчального процесу студентів та проведенні наукових досліджень.

Угода

12.12.2008-12.12.2011

Росія

Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова

Наукове та освітнє співробітництво. Реалізація освітніх, наукових і культурних програм в Російській Федерації та Україні

Угода

12.10.2006-12.10.2011

Росія

Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова (кафедра електропостачання міст ХНАМГ і кафедра електроенергетики БДТУ)

Наукове та освітнє співробітництво. Співробітництво в галузі електроенергетики для вирішення актуальних задач соціально-економічного розвитку України і Росії з метою об’єднання зусиль і можливостей у підготовці молодих висококваліфікованих фахівців і наукових кадрів, проведення наукових досліджень й інтеграції науки та освіти

Угода

29.01.2007-31.12.2011

Росія

Сибірський автомобільно-дорожній інститут (кафедра транспортних систем і логістики ХНАМГ і кафедра організації перевезень і управління на транспорті САДІ)

Наукове та освітнє співробітництво. Спільні наукові дослідження, наукові конференції, обмін науковою інформацією, програмами навчання

Угода

01.02.2006-01.02.2011

Словаччина

Університет Коменського в Братиславі

Підвищення конкурентоспроможності професійної екологічної освіти і досліджень в університетах з використанням принципів і методів Болонського процесу; перегляд і оновлення навчальних екологічних бакалаврських програм в університетах-партнерах, створення спільних магістерських програм та аспірантури за напрямком „Екологічно обґрунтоване управління ”. Розробка механізмів оцінки та самооцінки, створення мереж з фахівцями-практиками та міжнародного академічного співробітництва

Угода

№ 511390-TEMPUS-2010-SK-1-JPSR

15.10.2010-31.12.2011

США

Творчий фонд Fermata Arts Foundation

Розвиток міжнародних зв’язків в галузі освіти, науки і культури

Угода

16.02.2009-16.02.2011

Франція

Університет Бордо 1

Здійснення процедури міжнародної згоди про спільне керівництво аспірантурою з метою зміцнення системи європейської вищої освіти та наукових досліджень, а також для розвитку міжнародного співробітництва

Угода

17.05.2010-17.05.2011

Франція

Університет Бордо 1

Розвиток механізмів для співробітництва з обох сторін, спрямованих на розвиток програм, які представляють взаємний інтерес: освітня діяльність, дослідна, інноваційна діяльність, комерціалізація та передача технологій, управління інноваційною діяльністю, що включає створення системи бізнес-інкубаторів. Культурний та інформаційний обміни і розповсюдження інформації у всіх галузях, де цілі та інтереси сторін співпадають

Угода

10.03.2010-10.03.2011

Договори про творчу співпрацю

Країна партнер (за алфавітом)

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

1

2

3

4

Азербайджан

Євразійський інститут інновацій

Спільне науково-технічне співробітництво на основі кооперації і прямих зв'язків, включаючи координацію фундаментальних та пошукових досліджень, в тому числі і на замовлення інших країн. Обмін викладачами і вченими для проведення лекцій, консультацій

Угода

27.04.2012-27.04.2017

Білорусь

Барановичський державний університет

Спільні наукові дослідження, наукові конференції, обмін науковою інформацією, програмами навчання

Угода

04.04.2011-04.04.2016

Великобрита-нія

Незалежний екзаменаційний центр Кембриджу навчально-виховного комплексу "Авторська школа Бойко"

Підготовка слухачів курсів іноземних мов, створених в Харківській національній академії міського господарства, до складання іспитів в форматі University of Cambridge ESOL Examinations на отримання сертифікатів рівнів FCE, CAE, BEC

Угода

13.09.2012-13.09.2017

Канада

Канадський коледж англійської мови (Ванкувер, Канада)

Реалізація спільного пілотного проекту з впровадження SMRT он-лайн навчального плану ККАЯ у ХНАМГ

Угода

14.09.2012-14.09.2017

Німеччина

Європейський інститут освіти

Науково-технічне, навчальне, методичне і культурне співробітництво

Угода

06.11.2008-06.11.2013

Польща

Європейська Асоціація для безпеки

Співпраця в області науково-методичного забезпечення навчального процесу студентів та проведення наукових досліджень

Угода

12.12.2008-12.12.2013

Росія

Тульський державний університет

Спільні наукові дослідження, наукові конференції, обмін науковою інформацією, програмами навчання, створення програм подвійних дипломів

Угода

01.05.2006-01.05.2016

Росія

Волгоградський державний технічний університет

Спільні наукові дослідження, наукові конференції, обмін науковою інформацією, програмами навчання

Угода

01.01.2005-01.01.2015

Росія

Тверський державний технічний університет

Спільні наукові дослідження, наукові конференції, обмін науковою інформацією, програмами навчання

Угода

01.03.2006-01.03.2016

Росія

Сибірський автомобільно-дорожній інститут (кафедра транспортних систем і логістики ХНАМГ і кафедра організації перевезень і управління на транспорті САДІ)

Спільні наукові дослідження, наукові конференції, обмін науковою інформацією, програмами навчання

Угода

01.02.2006-01.02.2016

Росія

Московський інститут комунального господарства і будівництва

Співробітництво в галузі навчально-методичної роботи

Угода

18.02.2008-18.02.2013

Росія

Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет (кафедра філософії і політології ХНАМГ і кафедра філософії СПДПУ)

Розробка і впровадження сучасних методик контролю знань та вмінь студентів. Удосконалення змісту і методів підготовки магістрантів і аспірантів. Участь у спільних міжнародних науково-дослідних конференціях.

Угода

17.06.2008-17.06.2013

Росія

Московський інститут комунального господарства і будівництва (факультет Економіки і підприємництва ХНАМГ і факультет Економіки і виробничого мене-джменту МІКГіБ)

Спільні розробки і впровадження в навчальний процес і науково-технічні розробки сучасних методів викладання й дослідження

Угода

02.04.2008-02.04.2013

Росія

ТОВ «СтандартСтрой»

Співробітництво у науково-виробничій сфері, фінансовій, маркетинговій, організаційній та інших видів діяльності, безпосередньо пов’язаних з розробкою та впровадженням світлових та світловідбиваючих приладів та конструкцій

Угода

01.01.2010-01.01.2020

Росія

Бєлгородський інститут державного і муніципального управління

Об’єднання зусиль та можливостей сторін у підготовці молодих висококваліфікованих фахівців і наукових кадрів, проведення наукових досліджень та інтеграції науки і освіти

Угода

01.01.2008-31.12.2015

Росія

Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова

Співробітництво в реалізації освітніх, наукових і культурних програм в Російській Федерації та Україні

Угода

12.10.2006-12.10.2016

Росія

Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова

Співробітництво в галузі електроенергетики для рішення актуальних задач соціально-економічного розвитку України і Росії

Угода

29.01.2007-31.12.2016

Росія

Асоціація "Міжнародна Асамблея столиць і великих міст"

Формування умов длґ сталого розвитку міст СНД в інтересах підвищення життєвого рівня їх населення, розвиток всебічного співробітництва між містами СНД в науково-технічній галузі, обмін досвідом, використання наукового потенціалу обох сторін

Угода

27.01.2004-27.01.2014

Росія

Федеральний державний автономний освітній заклад вищої професійної освіти "Бєлгородський державний національний дослідний університет" НДУ "БєлДУ)

Встановлення наукового співробітництва, обмін науково-педагогічними співробітниками, докторантами, аспірантами, студентами; надання взаємної допомоги у підвищенні наукової кваліфікації вчених і викладачів, здійснення спільних наукових проектів

Угода

12.09.2012-31.12.2016

Словаччина

Університет Кoменського в Братиславі

№ 511390-TEMPUS-2010-SK-1-JPSR

Угода

15.10.2010-14.10.2013

Судан

Суданський університет науки і техніки. Технічний коледж, містобудівельний факультет

Обмін інформацією о нових методах навчання: механіка ґрунтів, техніка фундаментів і геологія та ін., пов’язані з містобудуванням предмети. Навчання в аспірантурі (магістратурі)

Угода

15.10.2008-15.10.2013

США

Творчий фонд Fermata Arts Foundation

Розвиток міжнародних зв’язків в галузі освіти, науки і культури

Угода

16.02.2009-16.02.2014

Франція

Університет Бордо 1

Здійснення процедури міжнародної згоди про спільне керівництво аспірантурою з метою зміцнення системи європейської вищої освіти та наукових досліджень, а також для розвитку міжнародного співробітництва

Угода

17.05.2010-17.05.2013

Франція

Університет Бордо 1

Розвиток механізмів для співробітництва з обох сторін, спрямованих на розвиток програм, які представляють взаємний інтерес

Угода

10.03.2010-10.03.2013

Чехія

Технічний університет в Остраві, факультет економіки

Спільні розробки і впровадження в навчальний процес і науково-технічні розробки сучасних методів викладання й дослідження.

Угода

01.10.2009-01.10.2014

Чехія

Dvojcata komerc s.r.o.

Обмін співробітниками с метою підвищення їх кваліфікації, використання наукового потенціалу сторін для вирішення актуальних і технічних проблем, обмін науковою інформацією

Угода

01.06.2008-01.06.2013

Міжнародні наукові проекти і програми

Поточні міжнародні проекти і програми

Назва проекту

Українсько-польсько-шведський проект «Майбутнє санітарії міст у світлі нових вимог щодо якості води в регіоні Балтійського моря» (Future Urban Sanitation to Meet New Requirements for Water Quality in the Baltic Sea Region: http://www2.lwr.kth.se/Forskningsprojekt/Polishproject/SUP/index.htm#start )

Джерело фінансування

Програма «ВІСБЮ» Шведського Інституту (Visby Programme, Swedish Institute)

Учасники проекту

Швеція:
Королівська вища технічна школа, м. Стокгольм (Kungliga Tekniska Högskolan) – координатор;

Україна:
Харківська національна академія міського господарства,
Національний технічний університет «Львівська Політехніка»;
Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»;

Польща:
Краківська Політехніка (Politechnika Krakówska),
Гданська Політехніка (Politechnika Gdańska),
Сілезька Політехніка, м. Глівіце (Politechnika Śląska);
Технічно-гуманітарна Академія м. Бєльсько-Бяла (Akademia Techniczno-Humanistyczna)

Керівник проекту від ХНАМГ

Проф. Стольберг Ф.В., завідувач кафедри інженерної екології міст (т./ф.: + 38 057 717 4319, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.")

Виконавці проекту від ХНАМГ

Ст. викл. Вергелес Ю.І. (т. + 38 057 706 4537, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)
ст. викл. Абашина К.О.
доц. Бараннік В.О.
ас. Виставна Ю.Ю.
асп. Хандогіна О.В.

Термін виконання

Квітень – жовтень

Цілі проекту

Підсилення дослідницького потенціалу академічних установ, покращення методології досліджень та управління проектами в басейні Балтійського моря за тематикою сучасних наукових і технологічних розробок в галузях водного господарства, водопідготовки, очищення стічних вод і утилізації мулового осаду очисних споруд, впровадження ресурсоощадних екологічних технологій для покращення стану природних вод у балтійському басейні відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС.

Результати (досягнути або очікуванні)

Організація і проведення науково-практичних семінарів в Україні, Швеції, Польщі, двох міжнародних конференцій, тренінгів для молодих науковців, видання двох міжнародних збірок публікацій