Договори про творчу співпрацю

Країна партнер (за алфавітом)

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

1

2

3

4

Азербайджан

Євразійський інститут інновацій

Спільне науково-технічне співробітництво на основі кооперації і прямих зв'язків, включаючи координацію фундаментальних та пошукових досліджень, в тому числі і на замовлення інших країн. Обмін викладачами і вченими для проведення лекцій, консультацій

Угода

27.04.2012-27.04.2017

Білорусь

Барановичський державний університет

Спільні наукові дослідження, наукові конференції, обмін науковою інформацією, програмами навчання

Угода

04.04.2011-04.04.2016

Великобрита-нія

Незалежний екзаменаційний центр Кембриджу навчально-виховного комплексу "Авторська школа Бойко"

Підготовка слухачів курсів іноземних мов, створених в Харківській національній академії міського господарства, до складання іспитів в форматі University of Cambridge ESOL Examinations на отримання сертифікатів рівнів FCE, CAE, BEC

Угода

13.09.2012-13.09.2017

Канада

Канадський коледж англійської мови (Ванкувер, Канада)

Реалізація спільного пілотного проекту з впровадження SMRT он-лайн навчального плану ККАЯ у ХНАМГ

Угода

14.09.2012-14.09.2017

Німеччина

Європейський інститут освіти

Науково-технічне, навчальне, методичне і культурне співробітництво

Угода

06.11.2008-06.11.2013

Польща

Європейська Асоціація для безпеки

Співпраця в області науково-методичного забезпечення навчального процесу студентів та проведення наукових досліджень

Угода

12.12.2008-12.12.2013

Росія

Тульський державний університет

Спільні наукові дослідження, наукові конференції, обмін науковою інформацією, програмами навчання, створення програм подвійних дипломів

Угода

01.05.2006-01.05.2016

Росія

Волгоградський державний технічний університет

Спільні наукові дослідження, наукові конференції, обмін науковою інформацією, програмами навчання

Угода

01.01.2005-01.01.2015

Росія

Тверський державний технічний університет

Спільні наукові дослідження, наукові конференції, обмін науковою інформацією, програмами навчання

Угода

01.03.2006-01.03.2016

Росія

Сибірський автомобільно-дорожній інститут (кафедра транспортних систем і логістики ХНАМГ і кафедра організації перевезень і управління на транспорті САДІ)

Спільні наукові дослідження, наукові конференції, обмін науковою інформацією, програмами навчання

Угода

01.02.2006-01.02.2016

Росія

Московський інститут комунального господарства і будівництва

Співробітництво в галузі навчально-методичної роботи

Угода

18.02.2008-18.02.2013

Росія

Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет (кафедра філософії і політології ХНАМГ і кафедра філософії СПДПУ)

Розробка і впровадження сучасних методик контролю знань та вмінь студентів. Удосконалення змісту і методів підготовки магістрантів і аспірантів. Участь у спільних міжнародних науково-дослідних конференціях.

Угода

17.06.2008-17.06.2013

Росія

Московський інститут комунального господарства і будівництва (факультет Економіки і підприємництва ХНАМГ і факультет Економіки і виробничого мене-джменту МІКГіБ)

Спільні розробки і впровадження в навчальний процес і науково-технічні розробки сучасних методів викладання й дослідження

Угода

02.04.2008-02.04.2013

Росія

ТОВ «СтандартСтрой»

Співробітництво у науково-виробничій сфері, фінансовій, маркетинговій, організаційній та інших видів діяльності, безпосередньо пов’язаних з розробкою та впровадженням світлових та світловідбиваючих приладів та конструкцій

Угода

01.01.2010-01.01.2020

Росія

Бєлгородський інститут державного і муніципального управління

Об’єднання зусиль та можливостей сторін у підготовці молодих висококваліфікованих фахівців і наукових кадрів, проведення наукових досліджень та інтеграції науки і освіти

Угода

01.01.2008-31.12.2015

Росія

Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова

Співробітництво в реалізації освітніх, наукових і культурних програм в Російській Федерації та Україні

Угода

12.10.2006-12.10.2016

Росія

Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова

Співробітництво в галузі електроенергетики для рішення актуальних задач соціально-економічного розвитку України і Росії

Угода

29.01.2007-31.12.2016

Росія

Асоціація "Міжнародна Асамблея столиць і великих міст"

Формування умов длґ сталого розвитку міст СНД в інтересах підвищення життєвого рівня їх населення, розвиток всебічного співробітництва між містами СНД в науково-технічній галузі, обмін досвідом, використання наукового потенціалу обох сторін

Угода

27.01.2004-27.01.2014

Росія

Федеральний державний автономний освітній заклад вищої професійної освіти "Бєлгородський державний національний дослідний університет" НДУ "БєлДУ)

Встановлення наукового співробітництва, обмін науково-педагогічними співробітниками, докторантами, аспірантами, студентами; надання взаємної допомоги у підвищенні наукової кваліфікації вчених і викладачів, здійснення спільних наукових проектів

Угода

12.09.2012-31.12.2016

Словаччина

Університет Кoменського в Братиславі

№ 511390-TEMPUS-2010-SK-1-JPSR

Угода

15.10.2010-14.10.2013

Судан

Суданський університет науки і техніки. Технічний коледж, містобудівельний факультет

Обмін інформацією о нових методах навчання: механіка ґрунтів, техніка фундаментів і геологія та ін., пов’язані з містобудуванням предмети. Навчання в аспірантурі (магістратурі)

Угода

15.10.2008-15.10.2013

США

Творчий фонд Fermata Arts Foundation

Розвиток міжнародних зв’язків в галузі освіти, науки і культури

Угода

16.02.2009-16.02.2014

Франція

Університет Бордо 1

Здійснення процедури міжнародної згоди про спільне керівництво аспірантурою з метою зміцнення системи європейської вищої освіти та наукових досліджень, а також для розвитку міжнародного співробітництва

Угода

17.05.2010-17.05.2013

Франція

Університет Бордо 1

Розвиток механізмів для співробітництва з обох сторін, спрямованих на розвиток програм, які представляють взаємний інтерес

Угода

10.03.2010-10.03.2013

Чехія

Технічний університет в Остраві, факультет економіки

Спільні розробки і впровадження в навчальний процес і науково-технічні розробки сучасних методів викладання й дослідження.

Угода

01.10.2009-01.10.2014

Чехія

Dvojcata komerc s.r.o.

Обмін співробітниками с метою підвищення їх кваліфікації, використання наукового потенціалу сторін для вирішення актуальних і технічних проблем, обмін науковою інформацією

Угода

01.06.2008-01.06.2013