Центр регіонального розвитку

Cайт Центру регіонального розвитку: region.kname.edu.ua

На підставі договору про співпрацю між Харківською обласною державною адміністрацією, Харківською обласною радою, Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова та Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області на базі Університету створено самостійний структурний підрозділ – Центр регіонального розвитку (далі Центр).

Директором Центру призначено д-ра екон. наук, доцента кафедри міської і регіональної економіки Димченко О.В.

Основними завданнями Центру є:

1) моніторинг та інформування про актуальні міжнародні програми та проекти міжнародної технічної допомоги направлених на регіональний розвиток;

2) консультування та допомога у розробці грантових проектів для подання у міжнародні фонди;

3) участь в підготовці цільових програм та грантових проектів;

4) участь у підготовці та здійсненні заходів щодо реалізації регіональних цільових програм;

5) моніторинг виконання регіональних програм.

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1)бере участь в межах компетенції в підготовці та реалізації складових цільових програм та проектів на території регіону;

2) бере участь в здійсненні аналізу можливих джерел фінансування, пошуку потенційних інвесторів для реалізації проектів на території регіону у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги;

3) здійснює просвітницьку діяльність шляхом реалізації проектів та проведення тренінгів, семінарів та інших просвітницьких заходів, спрямованих на розробку планів, програм та пропозицій відносно розвитку соціальної, економічної та структурної перебудови регіону;

4) сприяє проведенню наукової діяльності у напрямку регіонального розвитку;

5) надає інформаційно-консультаційні послуги з підготовки комплекту технічної, економічної та іншої необхідної документації до проекту для участі у конкурсах на отримання грантової допомоги;

6) проводить дослідження з актуальних питань розвитку області та органів місцевого самоврядування, що входять до складу області;

7) здійснює моніторинг реалізації проектів, які впроваджуються за участю Центру і поширює відповідні узагальнені дані;

8) готує довідково-інформаційні матеріали щодо міжнародної грантової допомоги, поширює їх у встановленому порядку, у тому числі з використанням мережі Інтернет;

9) сприяє участі місцевих суб'єктів господарювання у конкурсному відборі інвестиційних проектів, що претендують на одержання державної підтримки;

10) бере участь та організовує проведення заходів, спрямованих на поширення кращих практик підготовки та реалізації проектів;

11) бере участь у плануванні та реалізації заходів щодо розбудови регіональної інвестиційної інфраструктури;

12) бере участь у організації та проведені навчання, підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері регіонального розвитку та місцевого самоврядування;

13) налагоджує співпрацю з міжнародними організаціями та фондами, надає підтримку в підготовці та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованої на розвиток регіону;

14) бере участь у діяльності консультативно-дорадчих та робочих органів з питань розвитку регіонів;

15) розробляє за дорученням органів місцевого самоврядування стратегії розвитку, здійсненні комплексної оцінки територій;

16) співпрацює з закордонними агентствами регіонального розвитку та іншими недержавними установами (інноваційними центрами, бюро технологічного розвитку, тощо) у напрямку використання їх досвіду стосовно діяльності, спрямованої на структурну перебудову та розвиток територій;

17) виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.