Перелік спеціальностей

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом

на навчання в аспірантурі Харківського національного університету міського

господарства імені О. М. Бекетова для здобуття ступеня доктора філософії 

Галузь знань

Спеціальність

Випускова кафедра

Документи

Шифр

Назва

Шифр

Назва

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

Історії і культурології

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

073

Менеджмент

Менеджменту і адміністування

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Управління проектами в міському господарстві і будівництві

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

Транспортних систем і логістики

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Систем електропостачання та електроспоживання міст

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

Міських та регіональних екосистем

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

 

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівельних конструкцій

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

193

Геодезія та землеустрій

Геоінформаційнх систем, оцінки землі та нерухомого майна

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

27

Транспорт

275

Транспортні технології

Транспортних систем і логістики

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Менеджменту і адміністування

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

Учбово-організаційні заходи

Підготовка в аспірантурі  чи докторантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми університету за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури та наукової програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей.

 Аспіранти  і докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі  та докторантурі.

Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим керівником (консультантом) та затверджується Вченою радою університету  протягом двох місяців з дня зарахування здобувача до університету.

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення Вченою радою університету рішення про відрахування аспіранта  або докторанта.

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі  чи докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури  чи докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

             Підготовка в аспірантурі  та докторантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта  або докторанта у спеціалізованій вченій раді. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої вченої ради.

Організація прийому до аспірантури

Початок прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні

випробування  – 14.08.2017 р.

Документи подавати за адресою:

ХНУМГ імені О. М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, Україна, 61002.

Відділ аспірантури і докторантури к. 403а (новий корпус)

Консультації з питань вступу: (057) 707-31-55

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні випробування – 24.08.2017 р.

Проведення вступних випробувань – 28.08.2017 р. – 08.09.2017 р.

Зарахування вступників за рахунок коштів державного бюджету – до 15.09.2017 р.

Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (за умови виконання набору за рахунок коштів державного бюджету за відповідною спеціальністю (спеціалізацією)) – до 01.10.2017 р.

 Детальніше Ви можете ознайомитись у Правилах прийому до аспірантури та докторантури Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова у 2017 році.

 Програми вступних іспитів за спеціальностями

032 Історія та археологія

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

132 Матеріалознавство

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

183 Технології захисту навколишнього середовища

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

275 Транспортні технології

281 Публічне управління та адміністрування

 Більш детально з інформацією можна ознайомитися на сайті: http://ipkvk.kname.edu.ua