Перелік спеціальностей

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими проводиться  навчання в аспірантурі ХНУМГ імені О. М. Бекетова для здобуття ступеня доктора філософії

     

Галузь знань

Спеціальність

шифр

назва

шифр

назва

03

Гуманітарні науки

032

Історія і археологія

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

073

Менеджмент

074

Публічне управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

192

Будівництво та цивільна інженерія

193

Геодезія та землеустрій

27

Транспорт

275

Транспортні технології (за видами)


Наказ МОН України від 23.06.2016 р. № 707 "Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні"
Наказ МОН України від 08.07.2016 р. № 816 "Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні"
Наказ МОН України від 19.07.2016 р. № 856 "Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні"
Наказ МОН України від 03.08.2016 р. №933 "Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні"