Наукові збірки інших видавництв

Експертний висновок

Наукова періодика України в SciVerse Scopus -- http://www.jsi.net.ua/journals/scopus.html

До уваги авторів!На цьому сайті розміщені посилання на Українські економічні фахові видання, які входять до міжнародних баз даних  http://www.inem.lviv.ua/?page_id=1695

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

«Економічний аналіз» збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. Рік заснування: 1993. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 12430-1314ПР від 30 березня 2007 р.

ISSN 1993-0259 (Print)

ISSN 2219-4649 (Online) 

Періодичність видання - 2 рази на рік

Збірник видається українською, російською мовами, анотації – українською, російською і англійською мовами. 

Засновник і видавець: Тернопільський національний економічний університет 

Адреса редакції: Україна, 46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, к. 2420 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців ДК № 3467 від 23.04.2009 р. 

Збірник входить до переліку наукових фахових видань Вищої атестаційної комісії України у галузі економічних наук (постанова ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.)

Відповідно до Положення про електронні наукові фахові видання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України від 30.09.2004 р. № 768/431/547, наводимо мінімальні системні вимоги до комп'ютерів / мобільних пристроїв для перегляду матеріалів збірника наукових праць "Економічний аналіз":

- Intel Pentium або еквівалентний      процесор

- Microsoft Windows NT (Service      Pack 6 або 6a), Windows 2000 (Service Pack 2, 3 або 4); Windows Server      2003; Windows XP Home, Professional, Tablet PC Edition (Service Pack 2 or      3); Windows Vista® всі версії (із встановленим Service Pack 1 чи без      нього); Windows Seven® всі версії.На ПК із встановленою ОС Microsoft      Windows 3.1/95/98/Me перегляд можливий, але адекватне відображення деяких      елементів не гарантується

- 28-256MB RAM (512MB рекомендовано для перегляду великих      за обсягом документів)

- Microsoft Internet Explorer 6 ~ 8+; Firefox 1.0, 1.5,      2, 3.х; Mozilla 1.7+; Netscape 7.1 ~ 9.0; Opera 2 ~ 10+

- Adobe Reader 7.1.0 / Adobe Reader 8.1.2 / Adobe Reader  9 і вище (залежно від ОС)

© Тернопільський національний економічний університет 

© «Економічний аналіз», 2007-2010 

© Різник О. І., дизайн обкладинки, 2007-2010

Матеріали випуску друкуються мовою оригіналу. Редакція не завжди поділяє думку автора. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій. Усі матеріали цього сайту є об`єктом авторського права.Відповідно до Закону про авторські права, при використанні наукових ідей та матеріалів цього сайту посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на збірник наукових праць «Економічний аналіз» є обов’язковим. Автоматизоване вилучення інформації сайту будь-якими сервісами заборонено без офіційного дозволу редакції. Передрук і переклади дозволяються тільки з письмового дозволу редакції. Всі права захищені та охороняються законом.

Більш детальна інформація розміщена на сайті збірника – http://econa/at.ua

Mіжнародний науково-технічний журнал "Світлотехніка та електроенергетика"

Page1

Відомості

про  Міжнародний науково-технічний журнал «Cвітлотехніка та електроенергетика»

Рік заснування:

2002 р.

Проблематика:

- створення нових джерел світла;

- дослідження впливу світла на людину;

- енергозберігаючі технології в світлотехніці та електроенергетиці;

- застосування комп’ютерного проектування в світлотехніці та електроенергетиці;

- художньо-архітектурне освітлення;

- якість електроенергії;

- автоматизація процесів освітлення та електропостачання;

- стандартизація і сертифікація в світлотехніці та електроенергетиці.

ISSN:

2079-424Х

Свідоцтво про державну реєстрацію:

Свідоцтво Міністерства юстиції України КВ №22332-12232ПР від 04.10.2016 р.

Фахова реєстрація у ДАК України:

Технічні науки згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 р. № 693

индекс коперникус

Журнал включено до міжнародної онлайнової наукометричної бази даних Index Copernicus (IC) (Польща).

unnamed

 Усі матеріали, надані до публікації в журналі, проходять перевірку на наявність плагіату за допомогою програми Unplag (Unicheck).

Періодичність:

3 рази на рік 

Мова видання:

українська, російська, англійська

Засновник:

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

Головний редактор:

д-р наук з держ. упр., проф. В. М. Бабаєв

Відповідальний секретар:

д-р техн. наук, проф. М. К. Сухонос

Члени редколегії:

Андрійчук В.А., д-р техн. наук, проф.

Bizjak Grega, д-р техн. наук, проф. (Словенія)

Ejhed Jan, проф. (Швеція)

Halonen Liisa, д-р техн. наук, проф. (Фінляндія)

Журахівський А.В., д-р техн. наук, проф.

Карась В.І., д-р фіз.-мат. наук, проф.

Кириленко О.В., академік НАН України

Кожушко Г.М., д-р техн. наук, проф.

Мачехін Ю.П., д-р техн. наук, проф.

Неєжмаков П.І., д-р техн. наук

Овчинников С.С., д-р техн. наук, проф.

Рой В.Ф., д-р фіз.-мат. наук, проф.

Sowa Paweł, д-р техн. наук, проф. (Польща)

Сорокін В.М., д-р техн. наук

Сосков А.Г., д-р техн. наук, проф.

Topalis Frangiskos V., д-р техн. наук, проф. (Греція)

Харченко В.Ф., д-р техн. наук, проф.

Плюгін В.Є., д-р техн.наук, доц.

Zissis Georges, д-р техн. наук, проф. (Франція)

Адреса редакції:

Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17

Тел.: (057) 707-31-58; +38(067)586-38-95 Чех Наталія Олександрівна

Факс: (0572) 706-15-54

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт журналу: http://lepe.kname.edu.ua/index.php/lepe

Вимоги до оформлення статтей


Науково-технічний збірник "Комунальне господарство міст"

Відомості

про науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст»

KGM

Рік заснування:

1992

Проблематика:

Розглядаються питання:

  • реконструкції та відновлення будівель і споруд міського господарства;
  • застосування полімерних матеріалів в будівництві;
  • економіки та управління в міському господарстві;
  • економічні і соціальні аспекти удосконалення господарських механізмів.

Досліджуються актуальні проблеми:

  • водопостачання та водовідведення, тепло- енерго- і газопостачання;
  • транспортних систем та логістики, принципи функціонування ергономічних систем;
  • функціонування систем економічної безпеки;
  • обліково-аналітичного забезпечення та аудиторського супроводу;
  • функціонування суб’єктів господарювання.

Висвітлюються питання архітектурно-містобудівного розвитку, а також муніципального управління та місцевого самоврядування.

ISSN: 

0869-1231

Свідоцтво про державну реєстрацію:

свідоцтво Мінюста України КВ 22330-12230ПР від 23.09.2016 р., КВ 22331-12231ПР від 23.09.2016 р.

Фахова реєстрація у ВАК України:

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.17 р. № 374

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.17 р. № 693

Галузь науки:

технічні науки, архітектура, економічні науки

unnamed

Усі матеріали, надані до публікації в журналі, проходять перевірку на наявність плагіату за допомогою програми Unplag (Unicheck).

Періодичність:

7 збірників за рік

Мова видання:

українська, англійська

Засновник:

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

Головний редактор:

БАБАЄВ Володимир Миколайович, д-р держ. управління, проф.

Заступник головного редактора:

ШУТЕНКО Леонід Миколайович, д-р техн. наук, проф.

Відповідальний секретар:

СУХОНОС Марія Костянтинівна, д-р техн. наук, проф.

Члени редколегії:

Члени редакційної колегії збірника серії «Технічні науки та архітектура»:

ГОВОРОВ Пилип Парамонович, д-р техн. наук, проф.;

ГОНЧАРЕНКО Дмитро Федорович, д-р техн. наук, проф.;

ДАЛЕКА Василь Хомич, д-р техн. наук, проф.;

ЛОБАШОВ Олексій Олегович, д-р техн. наук, проф.;

ДРЕВАЛЬ Ірина Владиславівна, д-р архіт. проф.;

ДУШКІН Станіслав Станіславович, д-р техн. наук, проф.;

KAGALOVSKY Victor, PhD, prof., Israel;

КОНДРАЩЕНКО Олена Володимирівна, д-р техн. наук, проф.;

КРИЖАНОВСЬКА Неллі Яківна, д-р архіт. наук, проф.; 

МАЛЯРЕНКО Віталій Андрійович, д-р техн. наук, проф.;

МЕХАЙЛІШИН Ольга Леонідівна, д-р архіт., доцент;

ПЛЮГІН Владислав Євгенович, д-р техн. наук, доц.;

СТОЛЬБЕРГ Фелікс Володимирович, д-р техн. наук, проф.;

ОСИЧЕНКО Галина Олексіївна, др архіт., доцент;

ТОБИЧ Валерій Васильович, д-р архіт., доцент;

FEIRUSHA Salih Hamad (Kakshar), Ph.D., prof., Iraq;

ХАРЧЕНКО Віктор Федорович, д-р техн. наук, проф.;

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ Сергій Георгійович, д-р архіт., проф.;

CHUDNOVSKIY Alexander, Ph.D., privatdozent, Germany;                                         

ЧУМАЧЕНКО Ігор Володимирович, д-р техн. наук, проф.;

ШМУКЛЕР Валерій Семенович, д-р техн. наук, проф.;

ШПАЧУК Володимир Петрович, д-р техн. наук, проф.;

YURKEVICH Igor, Ph.D., United Kingdom;

YANKELEVICH Mark, PhD, prof., USA.

Члени редакційної колегії збірника серії «Економічні науки»:

АЧКАСОВ Анатолій Єгорович, д-р екон. наук, проф.;

БУБЕНКО Павло Трохимович, д-р екон. наук, проф.;

GAZZOLA Patrizia, PhD, prof., Italy;

ДИМЧЕНКО Олена Володимирівна, д-р екон. наук, проф.;

COLOMBO Gianluca, PhD, prof., Italy;

MACHACEK Martin, PhD, prof., Czech Republic;

МОМОТ Тетяна Валеріївна, д-р екон. наук, проф.;

НОВІКОВА Марина Миколаївна, д-р екон. наук, проф.;

ОНИЩЕНКО Володимир Олександрович, д-р екон. наук, проф.;

PEZZETTI Roberta Rita, PhD, prof., Italy;

ПИСАРЕВСЬКИЙ Ілля Матвійович, д-р екон. наук, проф.;

ПОНОМАРЕНКО Володимир Степанович, д-р екон. наук, проф.;

РЕШЕТИЛО Валентина Петрівна, д-р екон. наук, проф.;

РОДЧЕНКО Володимир Борисович, д-р екон. наук, проф.;

SLAVATA David, PhD, prof., Czech Republic.

Адреса редакції:

61002, м.Харків, вул. Маршала Бажанова, 17

тел. +38(063)138-57-35 Дроботова Євгенія Миколаївна

        +38(050)230-27-98 Сидоренко Марина Володимирівна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт науково-технічного збірника: http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg

Вимоги до оформлення статей

Лист авторів

Перелік наукових напрямів публікацій НТЗ "Комунальне господарство міст"

Зразок оформлення статті

Ліцензійний договір