Наукові збірки інших видавництв

Експертний висновок

Наукова періодика України в SciVerse Scopus -- http://www.jsi.net.ua/journals/scopus.html

До уваги авторів!На цьому сайті розміщені посилання на Українські економічні фахові видання, які входять до міжнародних баз даних  http://www.inem.lviv.ua/?page_id=1695

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

«Економічний аналіз» збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. Рік заснування: 1993. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 12430-1314ПР від 30 березня 2007 р.

ISSN 1993-0259 (Print)

ISSN 2219-4649 (Online) 

Періодичність видання - 2 рази на рік

Збірник видається українською, російською мовами, анотації – українською, російською і англійською мовами. 

Засновник і видавець: Тернопільський національний економічний університет 

Адреса редакції: Україна, 46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, к. 2420 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців ДК № 3467 від 23.04.2009 р. 

Збірник входить до переліку наукових фахових видань Вищої атестаційної комісії України у галузі економічних наук (постанова ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.)

Відповідно до Положення про електронні наукові фахові видання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України від 30.09.2004 р. № 768/431/547, наводимо мінімальні системні вимоги до комп'ютерів / мобільних пристроїв для перегляду матеріалів збірника наукових праць "Економічний аналіз":

- Intel Pentium або еквівалентний      процесор

- Microsoft Windows NT (Service      Pack 6 або 6a), Windows 2000 (Service Pack 2, 3 або 4); Windows Server      2003; Windows XP Home, Professional, Tablet PC Edition (Service Pack 2 or      3); Windows Vista® всі версії (із встановленим Service Pack 1 чи без      нього); Windows Seven® всі версії.На ПК із встановленою ОС Microsoft      Windows 3.1/95/98/Me перегляд можливий, але адекватне відображення деяких      елементів не гарантується

- 28-256MB RAM (512MB рекомендовано для перегляду великих      за обсягом документів)

- Microsoft Internet Explorer 6 ~ 8+; Firefox 1.0, 1.5,      2, 3.х; Mozilla 1.7+; Netscape 7.1 ~ 9.0; Opera 2 ~ 10+

- Adobe Reader 7.1.0 / Adobe Reader 8.1.2 / Adobe Reader  9 і вище (залежно від ОС)

© Тернопільський національний економічний університет 

© «Економічний аналіз», 2007-2010 

© Різник О. І., дизайн обкладинки, 2007-2010

Матеріали випуску друкуються мовою оригіналу. Редакція не завжди поділяє думку автора. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій. Усі матеріали цього сайту є об`єктом авторського права.Відповідно до Закону про авторські права, при використанні наукових ідей та матеріалів цього сайту посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на збірник наукових праць «Економічний аналіз» є обов’язковим. Автоматизоване вилучення інформації сайту будь-якими сервісами заборонено без офіційного дозволу редакції. Передрук і переклади дозволяються тільки з письмового дозволу редакції. Всі права захищені та охороняються законом.

Більш детальна інформація розміщена на сайті збірника – http://econa/at.ua