Патентно-ліцензійний відділ

Контактна інформація: (057)707-32-28; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Патентно-ліцензійний відділ науково-дослідної частини створено у Хар­ківському національному університеті міського господарства імені О.М.Бекетова з метою ефективного використання інтелектуального потенціалу, забезпечення високого рівня і підвищення ефективності науково-дослідних робіт, захисту пріоритету – здійснення робіт по правовому захисту винаходів і корисних моделей, виявлених у наукових дослідженнях, забезпечення їх патентоспроможності, пате­нтної чистоти і конкурентоспроможності на зовнішньому ринку.

           Основними завданнями відділу є:

  1. Забезпечення набуття Університетом майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі), що створені в результаті її наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності;
  2. Участь у заходах щодо забезпечення захисту і правомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності;
  3. Інформаційно-аналітичне забезпечення робіт по створенню, охо­роні та захисту об'єктів права інтелектуальної власності;
  4. Підготовка пропозицій щодо віднесення наукової, науково-технічної, науково-дослідної та іншої інформації до комерційної таємниці;
  5. Аналіз результатів наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності щодо можливості їх відкритого опублікування, використання, експонування, передання третім особам і в інформаційні центри, включення до баз даних й інших форм інформації, доступних невизначеному колу осіб;
  6. Проведення разом з іншими підрозділами Університету моніторингу і аналізу результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності для своєчасного виявлення об'єктів права інтелектуальної власності;
  7. Участь у підготовці та поданні документів (заявок) на об'єкти права інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для патентування в Україні та іноземних державах відповідно до національних і міжнародних процедур;
  8. Участь у підготовці договорів між роботодавцем і винахід­никами, іншими авторами об'єктів інтелектуальної власності за умови пере­дачі прав на об'єкти інтелектуальної власності, створеними у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи за дорученням роботодавця;
  9. Сплата зборів за дії, пов'язані із забезпеченням правової охорони об'єктів промислової власності та державної реєстрації авторського права;
  10. Розробка нормативних і методичних документів Університету, що регламентують питання створення і правової охорони об'єктів права інтелектуа­льної власності, виплати винагород та інших форм заохочення працівникам – винахідникам і особам, які сприяли цій діяльності; забезпечення перевірки виконання зазначених документів структурними підрозділами Університету;
  11. Участь у заходах з організації наукової, науково-технічної і науково-дослідної робіт у сфері інтелектуальної власності в Університеті;
  12. Підготовка в межах компетенції відділу звітів щодо його діяльності;
  13. Надання працівникам Університету і особам, які навчаються в Університеті, консультативно-правової, інформаційної і практичної допомоги в реалізації ними особистих немайнових і майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності і пільг, передбачених правовими актами України та Університету, у тому числі прав працівників-винахідників на винагороду за використання об'єктів права інтелектуальної власності, створених ними у зв'язку з виконанням трудового договору чи доручення роботодавця;
  14. Аналіз стану наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності Університету в цілому та окремо його підрозділів у сфері інтелектуальної власності.