Рада молодих вчених

Рада молодих вчених (РМВ) створена 27 березня 2012 року з метою об'єднання наукової молоді Університету, всебічного сприяння молоді у науковій діяльності, сприяння реалізації молодіжних наукових ініціатив, захисту й реалізації інтересів, прав молодих учених у соціально-професійній сфері, а також сприяння їх соціально-професійному росту, збереження та розвитку її інтелектуального потенціалу, реалізації професійних, творчих та інших інтересів молодих вчених, залучення їх до розв'язання важливих проблем соціально-економічного розвитку України та Харківського регіону.

РМВ є постійно діючим громадським органом при науково-дослідному секторі ХНУМГ ім. О.М.Бекетова.

Молодий вчений, який бажає вступити до РМВ повинен заповнити та подати відповідальним членам РМВ заяву, за затвердженою формою, на ім'я голови РМВ. За відсутності наукового ступеня молодий вчений додає до заяви рекомендацію наукового керівника або члена РМВ. Розгляд заяв та затвердження кандидатур на вступ до РМВ відбувається на засіданні Правління. Про вихід зі складу РМВ молодий вчений повідомляє керівника РМВ заявою у довільній формі.

         Положение СМУ