Контактна інформація: (057) 707-32-28; (057) 707-31-58;

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відділ організації держбюджетних та госпдоговірних робіт НДЧ  здійснює методичне керівництво плануванням і складанням звітної документації по госпдоговірних і держбюджетних науково-дослідних роботах, організовує студентську науково-дослідну роботу в Університеті:

 1. Оформлення госпдоговорів із замовниками та актів здачі-прийому виконаних робіт;
 2. Підготовка актів нарядів виконаних робіт викладачами, аспірантами, студентами і співробітниками університету;
 3. Оформлення договорів підряду і актів виконаних робіт;
 4. Реєстрація і облік науково-дослідних робіт університету;
 5. Організація формування і контроль забезпечення виконання госпдоговірних і держбюджетних НДР в університеті;
 6. Підготовка Інформації про виконання паспорту бюджетних програм по НДР у Міністерство освіти і науки України;
 7. Щорічна підготовка бюджетного запиту по бюджетних і спеціальних програмах НДЧ на плановий рік у Міністерство освіти і науки України;
 8. Щоквартальна і щорічна підготовка, передача форм статистичної звітності в Облстатуправління і Міністерство освіти і науки України;
 9. Складання кошторисів по НДЧ, планів використання бюджетних коштів, щомісячних планів використання бюджетних коштів, планів асигнувань по загальному і спеціальному фондах по бюджетних програмах НДЧ і затвердження їх у Міністерстві освіти і науки України (вирішення питань фінансування госпдоговірних і держбюджетних НДР у Міністерстві освіти і науки, молоді і спорту України);
 10. Складання штатних розкладів по бюджетному і спеціальному фондам НДЧ;
 11. Щорічна підготовка інвентаризації госпдоговірних НДР;
 12. Збір заяв і перевірка наказів по госпдоговірних і держбюджетних НДР;
 13. Підготовка фінансових документів для здачі у Держказначейство;
 14. Ведення картотеки виконавців по госпдоговірним і держбюджетним НДР;
 15. Організація I і II етапів Всеукраїнської студентської олімпіади;
 16. Підготовка і проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «фізика»;
 17. Організація і відправка наукових робіт студентів на конкурси різного рівня;
 18. Організація і відправка матеріалів на участь в конкурсах на отримання стипендій Кабінету Міністрів України, Харківської Облдержадміністрації та ін.;
 19. Організація і відправка звітів по стипендіях Кабінету Міністрів України, Харківської Облдержадміністрації та ін.;
 20. Організація, проведення конкурсу держбюджетних НДР і передача їх у Міністерство освіти і науки України для подальшої участі у конкурсі на отримання гранту;
 21. Підготовка щорічного звіту з науково-дослідної роботи і здача його у Міністерство освіти і науки України;
 22. Збір різних даних по кафедрах і факультетах для Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації та ін.;
 23. Збір даних і підведення рейтингової оцінки по кафедрах, факультетах і університету в цілому;
 24. Постійне інформування деканатів і завідувачів кафедр про проведення різних конкурсів і конференцій.

Рада молодих вчених (РМВ) створена 27 березня 2012 року з метою об'єднання наукової молоді Університету, всебічного сприяння молоді у науковій діяльності, сприяння реалізації молодіжних наукових ініціатив, захисту й реалізації інтересів, прав молодих учених у соціально-професійній сфері, а також сприяння їх соціально-професійному росту, збереження та розвитку її інтелектуального потенціалу, реалізації професійних, творчих та інших інтересів молодих вчених, залучення їх до розв'язання важливих проблем соціально-економічного розвитку України та Харківського регіону.

РМВ є постійно діючим громадським органом при науково-дослідному секторі ХНУМГ ім. О.М.Бекетова.

Молодий вчений, який бажає вступити до РМВ повинен заповнити та подати відповідальним членам РМВ заяву, за затвердженою формою, на ім'я голови РМВ. За відсутності наукового ступеня молодий вчений додає до заяви рекомендацію наукового керівника або члена РМВ. Розгляд заяв та затвердження кандидатур на вступ до РМВ відбувається на засіданні Правління. Про вихід зі складу РМВ молодий вчений повідомляє керівника РМВ заявою у довільній формі.

          Правління Ради:

 1. Мущинська Наталя Юріївна, к.е.н., доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві – Голова РМВ.
 2. Рославцев Дмитро Миколайович, к.т.н., доцент кафедри транспортних систем і логістики – заступник голови РМВ.
 3. Бурак Олена Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри міської і регіональної економіки.
 4. Рапіна Костянтин Олексійович, к.т.н., старший викладач кафедри Будівельних конструкцій.
 5. Тугай Дмитро Васильович, к.т.н., доцент кафедри теоретичної та загальної електротехніки.
 6. Шевченко Тамара Олександрівна, к.т.н., старший викладач кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод.

Положение СМУ

Склад ради молодих вчених

Основною метою діяльності Центру є підвищення науково-технічного рівня студентів, викладачів і співробітників сфери комунального господарства міста, ознайомлення і навчання новітнім науково-технічним розробкам, що забезпечують оптимальність життєдіяльності м. Харкова.

           Основні напрями діяльності:

- Розробка і проведення єдиної навчально-методичної та науково-технічної політики в галузі міського господарства з урахуванням досвіду міжнародного співробітництва, у тому числі між містами-побратимами в технічній сфері;
- Координація наукових досліджень і розробок в галузі нових інформаційних і ресурсозберігаючих технологій; створення, тиражування і поширення програмних засобів навчального і виробничого призначення, у тому числі і для перепідготовки кадрів в галузі житлово-комунального господарства;
- Розробка і випуск засобів навчально-методичного і програмного забезпечення нових інформаційних технологій, що сприяють оптимізації життєдіяльності міста;
- Організація освоєння і застосування нових програмних і технічних засобів інформаційних технологій в утворенні, накопиченні і систематизації загального і тематичного прикладного програмного забезпечення;
- Створення фонду з навчально-методичного і програмного забезпечення геоінформаційних технологій у сфері міського господарства, а також передача в установленому порядку інформації зацікавленим підприємствам і службам міста;
- Проведення експертизи розроблених програмних засобів для навчального і виробничого використання в галузі комунального господарства і управління містом;
- Аналіз передового вітчизняного і світового досвіду розробок і використання геоінформаційних технологій в управлінні містом;
- Цільова підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів викладачів ВНЗ в галузі нових інформаційних технологій, методик і систем для ефективного управління міським господарством;
- Організація і проведення учбово-практичних занять, наукових семінарів, виставок, конференцій, презентацій, у тому числі міжнародних.

Лабораторія відповідає критеріям атестації й атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду згідно з галуззю атестації (свідоцтво про атестацію № 100-3284/2009 від 1.06.2009 р.), а саме:

- контроль дефектів будівельних конструкцій;

- геометричні параметри будівельних конструкцій;

- міцність бетону будівельних конструкцій;

- міцність металевих конструкцій та арматури;

- товщина захисного шару бетону з глибини розміщення арматури.

Контактна інформація: (057) 707-31-53; Е-mail: NDS-KNMA@mail.ru

Завідувач лабораторії - Кошман Євген Вікторович

Ліцензія та перелік робіт лабораторії

ВІД ІДЕЇ ДО ПРОЕКТУ

Начальник проектного бюро - Воробйова Ірина Геннадіївна

Контактний телефон (057) 707-32-10; Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Проектне бюро здійснює комплексне проектування об'єктів житлового, громадського і промислового призначення на підставі ліцензії АВ № 591632 на вишукувальні роботи для будівництва, проектування об’єктів архітектури, інжинірингову діяльність у сфері будівництва.

Розробка індивідуальних проектів на будівництво і реконструкцію :

- житлових будівель;

- офісів;

- підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування;

- установ освіти і науки;

- підприємств автомобільного транспорту, енергетики;

- установ охорони здоров'я і відпочинку та інш.

- архітектурне проектування;

- конструктивні рішення;

- технологічне проектування;

 - проектування внутрішніх інженерних мереж і систем;

- проектування зовнішніх мереж, систем і споруд;

 - кошторисні роботи;

           а також:

- обстеження технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж з виконанням проектів реконструкції, підсилення і відновлення конструкцій;

- проведення інженерно-геологічних досліджень;

- ландшафтне проектування;

- розробка ескізних проектів;

- дизайн-проектів інтер'єрів, фасадів, малих архітектурних форм, елементів благоустрою і озеленення;

- здійснення функцій генерального підрядника у проектуванні, авторського нагляду за будівництвом і реконструкцією запроектованих об'єктів.

Контакти: Керівник НТЦЕТ д.т.н., професор Говоров П.П. тел. (057) 707-31-75

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ліцензія та перелік робіт електротехнічної лабораторії