Статті

Міжнародний журнал «ScienceRise»

Редакція журналу «ScienceRise» запрошує до публікації (http://sr.org.ua/).

Міжнародний журнал «ScienceRise» індексується у світових наукометричних базах даних і системах CrossRef, Index Copernicus, РИНЦ, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Joiurnals Indexing, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Sherpa/Romeo

Кожній статі присвоюється міжнародний ідентифікатор DOI.

Ви можете переглянути усі архіви нашого журналу на сайті Open Journal Systems посилання