Статті

Наукове періодичне електронне видання «Computer Science, Information Technology, Automation»

Продовжується випуск наукового періодичного електронного видання «Computer Science, Information Technology, Automation»

Електронна адреса:(http://csita.com.ua/ua/).

Видання зареєстровано у широкому колі наукометричних баз даних: Academic Resource Index, Journal Index net, Academic Keys, Eurasian Scientific Journal Index, Google Scholar, Academia Edu, Internet Archive, Author Aid, Ulrichs Web, Scientific Indexing Services, Stanford Physics Information Retrieval System, Journal STORage, Directory of Research Journals Indexing, CiteFactor, Open Academic Journals Index, Advanced Science Index, General Impact Factor, Infobase Index, Scientific Journals  Index, GIGA Information Centre.

Журнал подано до реєстрації, як фахове видання. Планується його реєстрація у наукометричних базах Scopus та Web of Science.

У журналі публікуються статті фахівців, які займаються фундаментальними дослідженнями і практичними розробками в області комп’ютерних наук, автоматизації, інформаційних технологій у будь яких галузях.

Видання випускається у форматі Open Access (відкритий доступ), що дозволяє суттєво розширити аудиторію читачів та авторів і сприяє встановленню нових професійних зв’язків між науковцями.

Мова журналу – англійська.