Статті

Збірник наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності" запрошує до публікації

Збірник наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності" запрошує до співпраці!

В журналі публікуються наукові статті, які описують результати досліджень за такими напрямами:

- управління проектами і програмами;

- інформатика та автоматизація;

- інформаційні технології;

- інформаційна безпека;

- безпека життєдіяльності та охорона праці;

- техногенна та екологічна безпеки;

- теорія та методика професійної освіти;

- педагогіка вищої школи.

Збірник наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності" належить до переліку наукових фахових видань України за такими напрямками: технічні (Наказ МОН України від 13 липня 2015 р. № 747) та педагогічні науки (Наказ МОН України від 07 жовтня 2015 р. № 1021). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видане Міністерством юстиції України (Серія КВ №20328-11128 Р від 12.03.2015 р.) та несено до бібліографічної бази даних Ulrich's periodicals directory

Вимоги до оформлення статей