Статті

VII Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів "Сталий розвиток міст" та ХХХVII науково-технічна конференція викладачів, аспірантів та співробітників Університету

23 квітня розпочали свою роботу дві науково-технічні конференції: VІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конфренція «Сталий розвиток міст» (79 студентська науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) та ХХХVIІ науково-технічна конференція викладачів, аспірантів і співробітників Університету.

З вітальним словом учасникам конференцій виступив ректор Університету д-р наук держ. управління, професор Бабаєв В.М.

На пленарному засіданні з доповідями виступили:

- Бубенко П.Т., д-р екон. наук, професор;

- Душкін С.С., д-р техн. наук, професор;

- Севрюкова К.С., студентка 5 курсу факультету економіки та підприємництва;

- Бацманова О.О., студентка 5 курсу факультету менеджменту.

У студентській конференції в 39 секціях беруть участь 970 студентів, у тому числі 31 студент з 8 внз України: Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; Державного вищого учбового закладу «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури»; Національної академії природоохоронного і курортного будівництва, м. Сімферополь; Донбаського державного технічного університету; Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету; Луцького національного технічного університету; Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Дніпродзержинського державного технічного університету. На секціях буде заслухано 939 доповідей.

У ХХХVІI науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і співробітників Університету беруть участь 629 викладачів з 23 кафедр. У роботі конференції також беруть участь викладачі Запорізького національного технічного університету; Дніпродзержинського державного технічного університету; Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»; Трамвайно-тролейбусного управління Краматорська; НГКТІ ГХ (м. Київ); Харківського національного автомобільно-дорожнього уніветситету; Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Уманського національного університету садівництва, Харківського університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба.