Статті

Внесено зміни до правил публікації результатів дисертацій

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України внесено зміни до наказу від 17 жовтня 2012 року № 1112 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук".

Згідно із затвердженими змінами, необхідність публікацій у виданнях іноземних держав відтерміновано з 1 січня 2013 року до 1 вересня 2013 року. Також новий документ уточнює, що відповідні публікації мають бути здійснені у "наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію. До таких публікацій можуть прирівнюватися публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометрих баз".

Відділ аспірантури і докторантури

тел. 707 31 55