Статті

Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань

Шановні колеги!

Сьогодні Уряд опублікував Постанову “Деякі питання реалізації статті 54 Закону України "Про вищу освіту"” № 656 від 19 серпня 2015 року, якою затверджено порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань.

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248463616

Рамково описані загальні вимоги до осіб, що претендують на отримання вчених звань доцента, професора:

- стаж роботи,

- публікації у журналах, включених до міжнародних науковометричних баз;

- знання іноземної мови, підтверджене міжнародним сертифікатом.

Постанова вступає в дію 1 січня 2016 року.

Звісно, що деякі позиції Поорядку вимагають уточнення й конкретизації на що Інна Совсун зазначає, «в положенні є норма, що конкретні вимоги затверджуватимуться наказом МОН – там будуть деталі».