Х Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

Увага, конкурс!

Запрошуємо викладачів кафедр і студентів Університету взяти участь у Х Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2016 р.

З питань оформлення та відправки конкурсних робіт звертатись до науково-дослідної частини університету

кімн. 359., тел. внутрішній 24-28, міський 707-32-28.

Конкурсні матеріали приймаються до 23 лютого 2016 р.

Положення про конкурс

Вимоги до оформлення робіт

IХ Регіональний конкурс студентських наукових робіт

Увага, конкурс!

Запрошуємо викладачів кафедр і студентів Університету взяти участь у ІХ Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2015 р.

 З питань оформлення та відправки конкурсних робіт звертатись до науково-дослідного сектору університету

кімн. 359., тел. внутрішній 24-28, міський 707-32-28.

 Конкурсні матеріали приймаються до 25 лютого 2015 р.

Положення про конкурс

Вимоги до оформлення робіт

Співпраця з галузевими міністерствами

Університет плідно співпрацює з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Інститутом фізики напівровідників ім. В.Є. Лошкарьова НАГ України та постійно приймає участь у їх тендерних торгах.

На сьогодні Університет виграв три тендери:

- Проведення дослідження та підготовка пропозицій щодо врегулювання діяльності управителів спільного майна багатоквартирних будинків, керівник Новікова М.М.;

- Проведення дослідження та підготовка пропозицій щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері житлово-комунальних послуг, пропозиції щодо внесення змін до чинних нормативно-правових актів щодо уніфікації термінології, визначення видів діяльності, суб'єктів, що їх провадять, а також видів товарів та послуг, що виробляються та надаються такими суб'єктами на ринку житлово-комунальних послуг; визначення класифікації житлово-комунальних послуг; створення умов для переходу потенційно конкурентних ринків до конкурентних, керівник Димченко О.В.;

- Розроблення методу та створення засобу вимірювання циркадних характеристик джерел світла, керівник Назаренко Л.А.

Головна_

Науково-дослідна робота в ХНУМГ ім. О.М.Бекетова здійснюється на 37 кафедрах і координується науково-дослідною частиною. За роки існування, в Університеті був створений найбільший в Україні наукових потенціал в галузі міського господарства. Творча діяльність колективу наших учених спрямована на розробку сучасних методів проектування, будівництва і реконструкції будівель і споруд, створення ефективних будівельних конструкцій і матеріалів, поліпшення роботи комунальних підприємств, захист довкілля, очищення природних і стічних вод, вирішення питань розвитку міського транспорту. В Університеті працюють 74 докторів наук, професорів, 350 кандидатів наук, доцентів, 11 лауреатів Державної премії України, 24 академіка галузевих академій, 25 членів-кореспондентів академій наук України, понад 40 працівників мають почесні звання, успішно працюють 9 наукових шкіл, Науковий Парк «Наукоград-Харків», Лабораторія-центр високих технологій та інформаційних систем в міському господарстві (Мегаполіс), «Центр енергоефективних технологій», Освітньо-виробничий центр «Сучасні технології в енергетиці», Центр регіонального розвитку, функціонують науково-дослідні лабораторії. Такий рівень наукового потенціалу дозволяє успішно виконувати роботи з фундаментальних і прикладних досліджень.

Результати досліджень реалізуються у формі наукових публікацій, підручників і навчальних посібників, патентів на винаходи і корисні моделі, методичних розробок, висновків, рекомендацій для підприємств, організацій, органів державного управління. Тільки за останній рік опубліковано 40 монографій, 7 підручники, 37 навчальних посібників, більше 700 наукових статей, отримано 23 патенти України.

Також треба відмітити успіхи у видавничій діяльності. Починаючи з 1992 року Університетом видається збірка наукових праць «Комунальне господарство міст», який входить до переліку наукових видань ДАК України по архітектурі, технічним і економічним наукам. Щорічно видається 6 збірок. У 2003 році побачив світло перший номер міжнародного журналу «Світлотехніка і електроенергетика» який також входить до переліку наукових видань ДАК.

Значна увага приділяється підготовці науково-педагогічних кадрів, яка здійснюється через аспірантуру. В Університеті функціонує докторантура і аспірантура по п'яти спеціальностях, працюють три спеціалізовані учені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Головні зусилля учених Університету спрямовані на вирішення актуальних проблем житлово-комунального господарства сучасного розвитку України.

Широко відомі в Україні і за її межами наукові школи Університету з інженерної екології водних об'єктів урбанізованих територій, нових типів конструкції житлових і громадських будівель, фізичних методах водопідготовки, економіки і менеджменту, фінансовій безпеці, бухгалтерському обліку і аудиту.

Інформація щодо виконання госпдоговірних тем

Розпорядження № 14 від 01.03.2017 р.

Порядок документального супроводження  процесу виконання госдоговірних тем

 Документи для виконання госпдоговірних тем:

№ 1 - Договір

№ 2 - Календарний план робіт

№ 3 - Протокол угоди про договірну ціну

№ 4 - Технічне завдання

№ 5 - Калькуляція

№ 6 - Додаткова угода

№ 7 - Скорегований календарний план робіт

№ 8 - Інформаційний лист

№ 9 - Інформаційна довідка для стат. звітності

№ 10 - Акт здачі-приймання робіт

№ 11 - Технічна інформація

№ 12 - Список виконавців

№ 13 - Договір на виконання НДР

№ 14 - Договір на виконання проектних робіт

№ 15 - Акт приймайння-здачі робіт виконавця НДДКР

№ 16 - Акт приймання, здачі робіт підрядника

№ 17 - Технічне завдання для виконання НДР

№ 18 - Завдання на проектування

№ 19 - Звіт виконавця

№ 20 - Звіт підрядника

№ 21 - Акт впровадження НДР в учбовий процес

Контакти

Науково-дослідна частина

Телефон НДЧ: +38(057) 707-33-60, +38 (057) 707-32-28, +38 (057) 707-31-58
Факс: (8-057) 706-15-54 
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Проректор з наукової роботи - Сухонос Марія Костянтинівна

Начальник науково-дослідної частини - Старостіна Альона Юріївна

Заступник начальника науково-дослідної частиниГерасименко Олена Анатоліївна

Начальник відділу організації дербюджетних та госпдоговірних робіт НДЧ - Гетало Наталія Станіславівна

В.о. начальника відділу з організації і проведення студентських олімпіад, конкурсів різного спрямування та рівня - Мамаєва Оксана Веніамінівна


Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів

Телефон: +38 (057) 707 31 55

Факс: (8-057) 706 15 54

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Начальник відділу аспірантури і докторантури - Ольховська Марина Андріївна

Наукові напрямки університету

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УНІВЕРСИТЕТУ

Фундаментальні дослідження:

1. Динаміка, міцність та надійність машин, агрегатів і конструкцій в галузі будівництва, транспорту та енергомашинобудування;

2. Енергетична ефективність та енергозбереження (розробка і впровадження сучасних енергозберігаючих технологій);

3. Прогнозування та моделювання розвитку економічних, технологічних, інноваційних і соціально-демографічних процесів (розробка математичних методів і систем моделювання об’єктів та процесів; сталий розвиток соціально-економічної пасажирської транспортної системи міст);

4. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.

5. Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук.

Прикладні дослідження:

1. Оптимізація управління діяльністю міського господарства в сучасних економічних умовах. Сталий розвиток міст;

2. Енергетика та енергоефективність (розробка і впровадження сучасної енергоощадної техніки та технологій в системах електропостачання і освітлення міст, міського електричного транспорту);

3. Раціональне природокористування (дослідження проблем інженерної екології урбанізованих територій, поліпшення якості господарсько-питної води та води, що скидається у водойми);

4. Нові речовини і матеріали (створення нових ефективних будівельних матеріалів і виробів на основі речовин органічного та неорганічного походження, технологій і обладнання для їх виробництва. Створення прогресивних будівельних конструкцій, що забезпечують ефективність будівництва та модернізацію будівель і споруд міського і регіонального призначення);

5. Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв’язання надскладних завдань державного значення.