Вимоги до оформлення звітів з НДР

Обов'язковій державній реєстрації та обліку підлягають відкриті (несекретні) НДР, що виконуються в наукових установах, вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації, на підприємствах та в організаціях України, фінансування яких повністю або частково здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ОБЛІКОВИХ ТА ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТИ З НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

Виконавець, зареєстрованої в УкрІНТЕІ у 30-денний строк з моменту закінчення НДР (або щороку за етап, у разі коли термін виконання НДР становить більше одного року і ні етапи обумовлено договорі із Замовником та вказано в реєстраційній карті (РК)) подає до УкрІНТЕІ:

- супровідний лист, у якому зазначаються назва НДР, її державний реєстраційний номер, перелік супровідних документів до НДР, що подаються до УкрІНТЕІ;

- заповнений бланк облікової картки (ОК) на паперовому носії у двох примірниках та копію РК;

- заповнену OK на електронному носії тип файлу (< >.txt);

- звіт про НДР на електронному носії, набраний одним файлом у Word (шрифт Times New Roman, розмір 14, тип файлу - (< >.doc)), або Acrobat – тип файлу (< >.pdf)) та завірений щодо ідентичності звіту на паперовому носії підписом керівника НДР на ярлику, наклеєному на електронному носії або підписаний маркером, титульну сторінку та список Виконавців на папе­ровому носії з їхніми
підписами та печатками;

- заповнений бланк інформаційної картки (ІК) НТП на паперовому носії у двох примірниках;

- заповнену ІК НТП на електронному носії тип файлу (< >.txt).

Звіт про НДР оформлюється відповідно до вимог чинного законодавства України зі стандартизації.

Наказ ХНАМГ № 131-01 від 01.09.2011 р.

ДСТУ 3008-95

Форми документів для виконання госпдоговірних НДР

Бланки госпдоговорів

Додаткова угода до договору