Науково-дослідні роботи

Постанова № 55 від 25.02.2009 р. «Про основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009-2013 рр.»

прикладні науково-дослідні роботи, що фінансуються з державного бюджету

Назва теми

Науковий керівник

Розробка методів та технічних засобів компенсації реактивної потужності в освітлювальних електричних мережах

Говоров П.П., д-р техн. наук, професор

Науково-технічне обгрунтування використання екологічно чистих відновлюваних джерел енергії для задоволення енергетичних потреб Харківської області

Стольберг Ф.В., д-р техн. наук, професор


 Госпдоговірні науково-дослідні роботи

Назва теми

Керівник

Дослідження напрямків з підвищення ефективності та надійності функціонування системи водовідведення м. Харкова

Семенов В.Т., канд. архіт., професор

Розробка методики проектування складів ротаційного бетону на щільних заповнювачах та її експериментальна перевірка

Кондращенко О.В., д-р техн. наук, професор

Дослідження складу золи – відходу спалювання мулового осаду Донецьких очисних споруд на дослідній установці утилізації

Свіренко Л.П., канд. техн. наук, доцент

Корегування обласної Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2003-2010 роки (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області)

Семенов В.Т., канд. архіт., професор

Розробка еталонного приймача-трап-детектора

Назаренко Л.А., д-р техн. наук, професор

Розробка системи контролю параметрів міцності бетону в конструкціях у період їх експлуатації на основі ультразвукового імпульсного методу

Сєріков Я.О., канд. техн. наук, професор

Дослідження осідання фундаментів та кренів робочого силосу силосного корпусу № 1, що знаходиться за адресою: вул. Маршала Бірюзова, 43А в м. Полтаві

Молодченко Г.А., д-р техн. наук, професор

Статистичне моделювання показників надійності трубопроводів теплових мереж

Шульга М.О., канд. техн. наук, професор

НДР з удосконалення системи маршрутних пасажирських перевезень м. Бердянська

Доля В.К., д-р техн. наук, професор

Натурні та лабораторні дослідження міцностних характеристик монолітного залізобетонного фундаменту запроектованої башти мобільного зв’язку в м. Слав’яно-сербськ Луганської області

Шаповалов О.М., канд. техн. наук, доцент

Розробка технології біолого-фізико-хімічного методу видалення сполук азоту і фосфору із побутових стічних вод

Душкін С.С., д-р техн. наук, професор

Удосконалення мережі міського пасажирського транспорту м. Миколаєва

Доля В.К., д-р техн. наук, професор

Розроблення економічного механізму стабілізації підприємств міського комплексу

Карлова О.А., канд. екон. наук, доцент

Проект науково-дослідних робіт визначення міцнісних характеристик будівельних конструкцій (залізобетонних колон і ригелів перекриття) складу готової продукції насінного підприємства по вул. Польова, 10 в с. Руська – Лозова Дергачевского району Харківської області

Молодченко Г.А., д-р техн. наук, професор

Розробка ефективної моделі управління житловим господарством згідно Програми реформування та розвитку ЖКГ м. Дніпропетровськ на 2008-2012 рр.

Семенов В.Т., канд. архіт., професор

Створення енергоефективного пристрою для електроприводу тролейбуса

Харченко В.Ф., д-р техн. наук, професор

Розроблення юстувального столу установки для передачі світлових (енергетичних) одиниць від трап-детектора до фотометричної (радіометричної) головки та калібрування трап-детектора

Назаренко Л.А., д-р техн. наук, професор

Робочий проект на будівництво індивідуального житлового будинку по вул. Спаській, 27 у с. Циркуни Харківського району Харківської області

Воробйова І.Г.

Розробка програми розвитку та збереження зелених насаджень населених пунктів Харківської області до 2015 року

Древаль І.В., канд. архіт., доцент

Проведення досліджень у сфері охорони праці житлово-комунальної галузі України з метою забезпечення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

Сєріков Я.О., канд. техн. наук, професор

Обстеження існуючих будівельних конструкцій житлових і громадських будівель, розробка робочих креслень по їх реконструкції

Золотов М.С., канд. техн. наук, професор

Дослідження чинного законодавства та розроблення спеціальної навчальної програми для посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань впровадження державно-приватного партнерства у комунальному господарстві

Момот Т.В., д-р екон. наук, професор

Розроблення Концепції національної стратегії організації навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для запровадження ринкових умов господарювання у сфері житлово-комунального господарства

Бубенко П.Т., д-р екон. наук, професор

Розробка «Концепції управління приватним сектором Жовтневого району м. Харкова (на прикладі пілотного проекту кварталу)»

Семенов В.Т., канд. архіт., професор

Дослідження проблем підприємництва в сфері послуг регіону

Кайлюк Є.М., канд. екон. наук, професор

Аналіз річного розподілу пошкоджень трубопроводів системи централізованого теплопостачання КП «ХТМ»

Шульга М.О., канд. техн. наук, професорДержбюджетні науково-дослідні роботи, що виконуються в межах робочого часу викладачів

Назва теми

Науковий керівник

Розробка наукових основ створення, експлуатації та ремонту електромеханічних систем житлово-комунального господарства

Далека В.Х., д-р техн. наук, професор

Теоретичні і експериментальні дослідження динаміки і напружено-деформованого стану машин, агрегатів і конструкцій дискретно-континуальної структури при нестаціонарних силових і кінематичних впливах

Шпачук В.П., д-р техн. наук, професор

Підвищення безпеки і нешкідливості праці в будівництві і міському господарстві

Серіков Я.О., канд. техн. наук, професор

Дослідження та аналіз нових конструктивних систем будівель і споруд з розробкою методів їх розрахунку

Молодченко Г.А., д-р техн. наук, професор

Дослідження ефективності експлуатації інженерних систем і мереж

Шульга М.О., канд. техн. наук, професор

Трансформація міста в умовах стратегічного розвитку мегаполісів

Семенов В.Т., канд. архіт., професор

Удосконалення функціонально-планувальної та архітектурно-композиційної організації центрів історичних міст

Древаль І.В., канд. архіт., доцент

Гуманітарний фактор сталого розвитку міста. Архітектурна складова

Шубович С.О., д-р архіт., професор

Методологічні засади відновлення та захисту міських територій

Стольберг Ф.В., д-р техн. наук, професор

Інтенсифікація роботи споруд для очистки природних та стічних вод

Душкін С.С., д-р техн. наук, професор

Підвищення експлуатаційної надійності систем теплогазопостачання і вентиляції з використанням енергозберігаючих матеріалів та конструкцій

Капцов І.І., д-р техн. наук, професор

Дослідження питань геометричного і комп’ютерного моделювання об’єктів з метою розвитку інноваційних технологій в навчальному процесі

Лусь В.І., канд. техн. наук, доцент

Енергоефективність і надійність систем передачі та споживання електричної енергії

Маляренко В.А., д-р техн. наук, професор

Дослідження перспективних освітлювальних установок та методів їх діагностики

Назаренко Л.А., д-р техн. наук, професор

Розробка підходів до оптимізації активних і конструктивних частин електричних машин і комутаційних характеристик електричних апаратів

Сосков А.Г., д-р техн. наук, професор

Вдосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України

Кайлюк Є.М., канд. екон. наук, професор

Проектний підхід до формування стратегії сталого розвитку територій

Бабаєв В.М., д-р держ. управл., професор

Тенденції та напрямки розвитку туристської індустрії України

Писаревський І.М., д-р екон. наук, професор

Технологічне проектування, організація, логістична та ергономічна підтримка транспортних процесів міста

Доля В.К., д-р техн. наук, професор

Науково-методологічні основи полідіменсіонального формування синергетичних інвестиційно-інноваційних структур девелопменту в житлово-комунальному комплексі України

Торкатюк В.І., д-р техн. наук, професор