Перелік конференцій


лютий

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ
 «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»

кафедра правового забезпечення господарською діяльністю, тел. 32-77
Відповідальна – доц. Коляда Т.А.
кафедра економічної теорії, тел. 31-02
Відповідальна – доц. Москвіна А.О.


лютий

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ»

кафедра економіки підприємств, бізнесадміністрування та регіонального розвитку, тел. 31-16
Відповідальна – доц. Юр’єва С.Ю.


 15-16 березня

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ- КОНФЕРЕНЦІЯ
«ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА МІСТ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ»

кафедра історії і культурології, тел. 31-08
Відповідальна – доц. Фесенко Г.Г.


березень

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
«ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ»

кафедра менеджменту і адміністрування, 23-13
Відповідальна – проф. Кондратенко Н.О.


квітень

VІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ
 «МІСТО. КУЛЬТУРА. ЦИВІЛІЗАЦІЯ»

кафедра філософії і політології, тел. 31-03
Відповідальна – доц. Радіонова Л.О.


24-26 квітня

ХІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(83-а НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ХНУМГ ІМ. О.М. БЕКЕТОВА)
«СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ»

науково-дослідна частина, тел. 32-28, 33-60
Відповідальна – доц. Старостіна А.Ю.


квітень

VІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
«СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТ: МОЛОДЬ І МАЙБУТНЄ (ІННОВАЦІЙНИЙ ЛІФТ)»

профспілка студентів, тел. 33-03
Відповідальний – голова НКПКПОС Ляницька В.О.


20 квітня

IV МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
«МОЛОДІ ДОСЛІДНИКИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ:ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ»

кафедра іноземних мов, тел. 31-24
Відповідальна – доц. Крохмаль А.М.
кафедра мовної підготовки, психології та педагогіки, тел. 31-05
Відповідальна – доц. Хом’якова О.В.


 7-8 червня 

EASTERN EUROPE CONFERENCE ON TIMBER CONSTRUCTIONS

кафедра будівельних конструкцій, тел. 707-32-98 ( 32-98)
Відповідальний - доц., к.т.н. Бідаков А.М
https://eectc.pro/uk/


11-15 вересня

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ – ІСТ-2018»

кафедра прикладної математики і інформаційних технологій, тел. 31-31, 31-45,33-72
Відповідальна – проф. Новожилова М.В.


16-17 жовтня

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «КОЛЕСНІКОВСЬКІ ЧИТАННЯ»

кафедра лісового та садово-паркового господарства, тел. 30-20
Відповідальна – доц. Тарнопільська  О.М.

Інформаційне повідомлення


15-16 листопада

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 
«ІННОВАЦІЇ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТА УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ – МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД»

кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, тел. 31-71
Відповідальна – доц. Лелюк Н.Є.

Інформаційне повідомлення


 22-23 листопада

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

Рада молодих вчених ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, тел. 099-664-25-09
Відповідальна - Голова ради молодих вчених ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Вершиніна Д.М.
тел. 099-664-25-09

Інформаційне повідомлення