Mіжнародний науково-технічний журнал

Mіжнародний науково-технічний журнал

Відомості

про  Міжнародний науково-технічний журнал «Cвітлотехніка та електроенергетика»

Рік заснування:

2002 р.

Проблематика:

- створення нових джерел світла;

- дослідження впливу світла на людину;

- енергозберігаючі технології в світлотехніці та електроенергетиці;

- застосування комп’ютерного проектування в світлотехніці та електроенергетиці;

- художньо-архітектурне освітлення;

- якість електроенергії;

- автоматизація процесів освітлення та електропостачання;

- стандартизація і сертифікація в світлотехніці та електроенергетиці.

ISSN:

2079-424Х

Свідоцтво про державну

реєстрацію:

Свідоцтво Міністерства юстиції України

КВ №16467-4939ПР від 02.02.2010р.

Фахова реєстрація у ВАК України:

Постанова Президіуму ВАК України від 26.05.2010р. № 1-05/4

Галузь науки:

технічні науки

Періодичність:

4 рази на рік

Мова видання:

українська, російська

Засновник:

Харківська національна академія міського господарства

Головний редактор:

д-р техн. наук, проф. Л.А. Назаренко

Відповідальний секретар:

канд. техн. наук, доц. А.С. Литвиненко

Члени редколегії:

Л.В. Абрамова, канд. техн. наук (Російська Федерація); В.А. Андрійчук, д-р техн. наук;

А.А. Григор'єв, д-р техн. наук (Російська Федерація); А.В. Журахівський, д-р техн. наук;

М.С. Золотов, канд. техн. наук; В.І. Карась, д-р фіз.-мат. наук;

О.В. Кириленко, академік НАН України; О.І. Кобзарь, д-р техн. наук (Російська Федерація);

Г.М. Кожушко, д-р техн. наук; Е.Г. Курінний, д-р техн. наук; В.А. Маляренко, д-р техн. наук;

Ю.П. Мачехін, д-р техн. наук; К.К. Намітоков, д-р техн. наук;

М.Н. Нестеров, канд. техн. наук (Російська Федерація); С.С. Овчинников, д-р техн. наук;

В.М. Поліщук, канд. техн. наук; В.І. Рімшин, д-р техн. наук (Російська Федерація);

В.Ф. Рой, д-р фіз.-мат. наук; В.М. Сорокін, д-р техн. наук, А.Г. Сосков, д-р техн. наук;

Спірос Крістос Кітценеліс, д-р (Греція)

Адреса редакції:

Україна, 61002, м. Харків, вул. Революції,12, кім. 612. каф. „Світлотехніки та джерел світла”

Тел.: (057) 707-31-15

Факс: (0572) 706-15-54

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.