Науково-технічний збірник

Відомості

про науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст»

Рік заснування:

1992

Проблематика:

комунальне господарство міст

ISSN: 

0869-1231

Свідоцтво про державну реєстрацію:

свідоцтво Мінюста України КВ 16809-5481Р від 01.06.10 р., КВ 16808-5480Р від 04.06.10 р.

Фахова реєстрація у ВАК України:

постанова Президії ВАК України від 06.10.2010 р. № 1-05/6

Галузь науки:

технічні науки, архітектура, економічні науки

Періодичність:

6 збірників за рік

Мова видання:

українська, російська

Засновник:

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

Головний редактор:

БАБАЄВ Володимир Миколайович, д-р держ. управління, проф.

Заступник головного редактора:

ШУТЕНКО Леонід Миколайович, д-р техн. наук, проф.

Відповідальний секретар:

СУХОНОС Марія Костянтинівна, д-р техн. наук, проф.

Члени редколегії:

Члени редакційної колегії збірника серії «Технічні науки та архітектура»:

ГОВОРОВ Пилип Парамонович, д-р техн. наук, проф.;

ГОНЧАРЕНКО Дмитро Федорович, д-р техн. наук, проф.;

ДАЛЕКА Василь Хомич, д-р техн. наук, проф.;

ДОЛЯ Віктор Костянтинович, д-р техн. наук, проф.;

ДРЕВАЛЬ Ірина Василівна, д-р архіт. проф.;

ДУШКІН Станіслав Станіславович, д-р техн. наук, проф.;

KAGALOVSKY Victor, PhD, prof., Israel;

КОНДРАЩЕНКО Олена Володимирівна, д-р техн. наук, проф.;

КОРІНЬКО Іван Васильович, д-р техн. наук, проф.; 

МАЛЯРЕНКО Віталій Андрійович, д-р техн. наук, проф.;

СТОЛЬБЕРГ Фелікс Володимирович, д-р техн. наук, проф.;

FEIRUSHA Salih Hamad (Kakshar), Ph.D., prof., Iraq;

ХАРЧЕНКО Віктор Федорович, д-р техн. наук, проф.;

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ Сергій Георгійович, д-р архіт., проф.;

CHUDNOVSKIY Alexander, Ph.D., privatdozent, Germany;                                         

ЧУМАЧЕНКО Ігор Володимирович, д-р техн. наук, проф.;

ШМУКЛЕР Валерій Семенович, д-р техн. наук, проф.;

ШПАЧУК Володимир Петрович, д-р техн. наук, проф.;

YURKEVICH Igor, Ph.D., United Kingdom;

YANKELEVICH Mark, PhD, prof., USA.

Члени редакційної колегії збірника серії «Економічні науки»:

АЧКАСОВ Анатолій Єгорович, д-р екон. наук, проф.;

БУБЕНКО Павло Трохимович, д-р екон. наук, проф.;

GAZZOLA Patrizia, PhD, prof., Italy;

ДИМЧЕНКО Олена Володимирівна, д-р екон. наук, проф.;

COLOMBO Gianluca, PhD, prof., Italy;

MACHACEK Martin, PhD, prof., Czech Republic;

МОМОТ Тетяна Валеріївна, д-р екон. наук, проф.;

НОВІКОВА Марина Миколаївна, д-р екон. наук, проф.;

ОНИЩЕНКО Володимир Олександрович, д-р екон. наук, проф.;

PEZZETTI Roberta Rita, PhD, prof., Italy;

ПИСАРЕВСЬКИЙ Ілля Матвійович, д-р екон. наук, проф.;

ПОНОМАРЕНКО Володимир Степанович, д-р екон. наук, проф.;

РЕШЕТИЛО Валентина Петрівна, д-р екон. наук, проф.;

РОДЧЕНКО Володимир Борисович, канд. екон. наук, доц.;

SLAVATA David, PhD, prof., Czech Republic.

Адреса редакції:

61002, м.Харків, вул. Революції, 12

тел. +38(050)2302798  Канцевич Марина Володимирівна (кімн. 362)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Вимоги до оформлення статтей

Перелік наукових напрямів публікацій НТЗ "Комунальне господарство міст"

Зразок оформлення статтей

Ліцензійний договір