Перелік міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2017 році

Шановні колеги! Запрошуємо ознайомитися з «переліком міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2017 році.

Перелік конференцій

Міжнародний журнал «ScienceRise»

Редакція журналу «ScienceRise» запрошує до публікації (http://sr.org.ua/).

Міжнародний журнал «ScienceRise» індексується у світових наукометричних базах даних і системах CrossRef, Index Copernicus, РИНЦ, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Joiurnals Indexing, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Sherpa/Romeo

Кожній статі присвоюється міжнародний ідентифікатор DOI.

Ви можете переглянути усі архіви нашого журналу на сайті Open Journal Systems посилання

Х Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Сталий розвиток міст»

Шановні студенти!

Оргкоміт запрошуємо Вас прийняти активну участь у роботі Х Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст», яка відбудеться 25-27 квітня 2017 р. на базі Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Інформаційне повідомлення

Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства»

Оргкомітет міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток промисловості та суспільства»запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 24 по 26 травня 2017 р. у ДВНЗ «Криворізький національний університет». У вкладному файлі надано інформаційне повідомлення проМіжнародну науково-технічну конференцію «Розвиток промисловості та суспільства».

Публікація у «International Journal of Science and Engineering Investigations»

«International Journal of Science and Engineering Investigations» є відкритим рецензуємим міжнародним інтернет-журналом. Журнал виходить щомісяця. Мета журналу – публікація рецензуємих досліджень і оглядових статей в галузі науки і техніки. Журнал індексується у наукометричній базі Index Copernicus.

З вимогам до публікації можна ознайомитися на сайті журналу: http://www.ijsei.com

Конкурс на гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

Державний фонд фундаментальних досліджень оголосив черговий конкурс на гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2018 році. Відтак. Запити приймаються до 20 лютого 2017 року.

З умовами проведення конкурсу можна ознайомитися на сайті:

http://www.dffd.gov.ua/index.php?option=com_k2&;view=item&id=27&lang=ua

Наукове періодичне електронне видання «Computer Science, Information Technology, Automation»

Продовжується випуск наукового періодичного електронного видання «Computer Science, Information Technology, Automation»

Електронна адреса:(http://csita.com.ua/ua/).

Видання зареєстровано у широкому колі наукометричних баз даних: Academic Resource Index, Journal Index net, Academic Keys, Eurasian Scientific Journal Index, Google Scholar, Academia Edu, Internet Archive, Author Aid, Ulrichs Web, Scientific Indexing Services, Stanford Physics Information Retrieval System, Journal STORage, Directory of Research Journals Indexing, CiteFactor, Open Academic Journals Index, Advanced Science Index, General Impact Factor, Infobase Index, Scientific Journals  Index, GIGA Information Centre.

Журнал подано до реєстрації, як фахове видання. Планується його реєстрація у наукометричних базах Scopus та Web of Science.

У журналі публікуються статті фахівців, які займаються фундаментальними дослідженнями і практичними розробками в області комп’ютерних наук, автоматизації, інформаційних технологій у будь яких галузях.

Видання випускається у форматі Open Access (відкритий доступ), що дозволяє суттєво розширити аудиторію читачів та авторів і сприяє встановленню нових професійних зв’язків між науковцями.

Мова журналу – англійська.

Публікація у журналі «Технічні науки та технології»

Продовжується набір статей до наукового журналу «Технічні науки та технології» до № 4 (6), 2016 р. Планується вихід у грудні 2016 року.

Звертаємо увагу, що у зв'язку з підготовкою до реєстрації журналу у міжнародній наукометричній базі Web of Science вимоги до публікацій змінилися.

1. Окрім статті окремим файлом надається структурована анотація англійською та українською мовами для розміщення наWeb-сайті журналу.

2. Список використаних джерел транслітерується  та перекладається англійською

3. У кінці статті надається інформація проID (номер у системі наукової ідентифікації), якщо автор зареєстрований у ORCID, ResearcherIDабоуSCOPUS.

Сайт журналу:http://tst.stu.cn.ua/

Вимоги та приклади оформлення