Публікація у «International Journal of Science and Engineering Investigations»

«International Journal of Science and Engineering Investigations» є відкритим рецензуємим міжнародним інтернет-журналом. Журнал виходить щомісяця. Мета журналу – публікація рецензуємих досліджень і оглядових статей в галузі науки і техніки. Журнал індексується у наукометричній базі Index Copernicus.

З вимогам до публікації можна ознайомитися на сайті журналу: http://www.ijsei.com

Конкурс на гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

Державний фонд фундаментальних досліджень оголосив черговий конкурс на гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2018 році. Відтак. Запити приймаються до 20 лютого 2017 року.

З умовами проведення конкурсу можна ознайомитися на сайті:

http://www.dffd.gov.ua/index.php?option=com_k2&;view=item&id=27&lang=ua

Наукове періодичне електронне видання «Computer Science, Information Technology, Automation»

Продовжується випуск наукового періодичного електронного видання «Computer Science, Information Technology, Automation»

Електронна адреса:(http://csita.com.ua/ua/).

Видання зареєстровано у широкому колі наукометричних баз даних: Academic Resource Index, Journal Index net, Academic Keys, Eurasian Scientific Journal Index, Google Scholar, Academia Edu, Internet Archive, Author Aid, Ulrichs Web, Scientific Indexing Services, Stanford Physics Information Retrieval System, Journal STORage, Directory of Research Journals Indexing, CiteFactor, Open Academic Journals Index, Advanced Science Index, General Impact Factor, Infobase Index, Scientific Journals  Index, GIGA Information Centre.

Журнал подано до реєстрації, як фахове видання. Планується його реєстрація у наукометричних базах Scopus та Web of Science.

У журналі публікуються статті фахівців, які займаються фундаментальними дослідженнями і практичними розробками в області комп’ютерних наук, автоматизації, інформаційних технологій у будь яких галузях.

Видання випускається у форматі Open Access (відкритий доступ), що дозволяє суттєво розширити аудиторію читачів та авторів і сприяє встановленню нових професійних зв’язків між науковцями.

Мова журналу – англійська.

Публікація у журналі «Технічні науки та технології»

Продовжується набір статей до наукового журналу «Технічні науки та технології» до № 4 (6), 2016 р. Планується вихід у грудні 2016 року.

Звертаємо увагу, що у зв'язку з підготовкою до реєстрації журналу у міжнародній наукометричній базі Web of Science вимоги до публікацій змінилися.

1. Окрім статті окремим файлом надається структурована анотація англійською та українською мовами для розміщення наWeb-сайті журналу.

2. Список використаних джерел транслітерується  та перекладається англійською

3. У кінці статті надається інформація проID (номер у системі наукової ідентифікації), якщо автор зареєстрований у ORCID, ResearcherIDабоуSCOPUS.

Сайт журналу:http://tst.stu.cn.ua/

Вимоги та приклади оформлення

Збірник наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності" запрошує до публікації

Збірник наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності" запрошує до співпраці!

В журналі публікуються наукові статті, які описують результати досліджень за такими напрямами:

- управління проектами і програмами;

- інформатика та автоматизація;

- інформаційні технології;

- інформаційна безпека;

- безпека життєдіяльності та охорона праці;

- техногенна та екологічна безпеки;

- теорія та методика професійної освіти;

- педагогіка вищої школи.

Збірник наукових праць "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності" належить до переліку наукових фахових видань України за такими напрямками: технічні (Наказ МОН України від 13 липня 2015 р. № 747) та педагогічні науки (Наказ МОН України від 07 жовтня 2015 р. № 1021). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видане Міністерством юстиції України (Серія КВ №20328-11128 Р від 12.03.2015 р.) та несено до бібліографічної бази даних Ulrich's periodicals directory

Вимоги до оформлення статей

СОLLECTION OF SCIENTIFIC "EDUCATION AND SOCIETY"

Педагогічний  факультет Прешовського університету і Прешові (Словаччина) запрошує взяти участь у формуванні електронної збірки наукових праць "Освіта та суспільство". Збірка буде розміщена на сайті Прешовського університету в Прешові. 

Дедлайн - 15 жовтня 2016 р.

Інформаційне повідомлення 

Інформація для співробітників Університету

International Journal of New Technology and Research запрошує науковців університету до публікації. Більше детальна інформація на сайт журналу – www.ijntr.org

  

Національний університет «Львівська політехніка» запрошує взяти участь у роботі III Міжнародної науково-практичної конференції«Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», яка відбудеться 27-28 квітня 2017 року. До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, а також фахівці в обліково-аналітичній сфері. Детальна інформація про конференцію на сайті: OAZ.CONF.LVIV.UA

Х Регіональний науковий конкурс молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді»

За підтримки Харківської обласної державної адміністрації на базі Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова у вересні-жовтні 2016 року проводиться Х Регіональний науковий конкурс молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді».

До участі у Конкурсі запрошується студентство та автори/авторки оригінальних наукових робіт віком до 35 років включно. Наукові роботи у вигляді статті (до 15 сторінок) або наукового повідомлення (4-5 сторінок) слід надіслати до 20 жовтня 2016 року За результатами Конкурсу планується видання Збірника наукових робіт (Інформаційний лист).

Основні питання, що пропонуються для науково-практичного аналізу:

- гендерні стратегії: історія та сучасність;

- гендерна рівність як чинник європейської інтеграції України;

- гендерні аспекти сталого соціально-економічного розвитку;

- гендерний компонент у сферах безпеки та оборони, охорони здоров'я, екології, соціального захисту, освіти, культури та ін.;

- питання протидії дискримінації за ознакою статі; шляхи подолання негативних традиційних гендерних стереотипів.