Articles

Виробничий відділ

Контактна інформація: (057) 707-32-28; (057) 707-31-58;

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."

Виробничий відділ науково-дослідного сектора здійснює методичне керівництво плануванням і складанням звітної документації по госпдоговірних і держбюджетних науково-дослідних роботах, організовує студентську науково-дослідну роботу в Академії:

 1. Оформлення госпдоговорів із замовниками та актів здачі-прийому виконаних робіт;
 2. Підготовка актів нарядів виконаних робіт викладачами, аспірантами, студентами і співробітниками академії;
 3. Оформлення договорів підряду і актів виконаних робіт;
 4. Реєстрація і облік науково-дослідних робіт академії;
 5. Організація формування і контроль забезпечення виконання госпдоговірних і держбюджетних НДР в академії;
 6. Підготовка Інформації про виконання паспорту бюджетних програм по НДР у Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України;
 7. Щорічна підготовка бюджетного запиту по бюджетних і спеціальних програмах НДСу на плановий рік у Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України;
 8. Щоквартальна і щорічна підготовка, передача форм статистичної звітності в Облстатуправління і Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України;
 9. Складання кошторисів по НДСу, планів використання бюджетних коштів, щомісячних планів використання бюджетних коштів, планів асигнувань по загальному і спеціальному фондах по бюджетних програмах НДС і затвердження їх у Міністерстві освіти і науки, молоді і спорту України (вирішення питань фінансування госпдоговірних і держбюджетних НДР у Міністерстві освіти і науки, молоді і спорту України);
 10. Складання штатних розкладів по бюджетному і спеціальному фондам НДСу;
 11. Щорічна підготовка інвентаризації госпдоговірних НДР;
 12. Збір заяв і перевірка наказів по госпдоговірних і держбюджетних НДР;
 13. Підготовка фінансових документів для здачі у Держказначейство;
 14. Ведення картотеки виконавців по госпдоговірним і держбюджетним НДР;
 15. Організація I і II етапів Всеукраїнської студентської олімпіади;
 16. Підготовка і проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «фізика»;
 17. Організація і відправка наукових робіт студентів на конкурси різного рівня;
 18. Організація і відправка матеріалів на участь в конкурсах на отримання стипендій Кабінету Міністрів України, Харківської Облдержадміністрації та ін.;
 19. Організація і відправка звітів по стипендіях Кабінету Міністрів України, Харківської Облдержадміністрації та ін.;
 20. Організація, проведення конкурсу держбюджетних НДР і передача їх у Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України для подальшої участі у конкурсі на отримання гранту;
 21. Підготовка щорічного звіту з науково-дослідної роботи і здача його у Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України;
 22. Збір різних даних по кафедрах і факультетах для Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації та ін.;
 23. Збір даних і підведення рейтингової оцінки по кафедрах, факультетах і академії в цілому;
 24. Постійне інформування деканатів і завідувачів кафедр про проведення різних конкурсів і конференцій.